06 грудня 2012 року в м. Києві в рамках шведсько-українського проекту у сфері вирішення трудових спорів відбулося засідання Наглядової ради Проекту, до якої входять представники сторін соціального діалогу – Федерації організацій роботодавців, Федерації профспілок України, Національної служби посередництва і примирення, незалежні експерти з України та Швеції.

На засіданні Наглядової ради було затверджено запропоновані зміни до складу Наглядової ради, заслухано Адміністративний звіт Координатора проекту Ірини Бонч-Осмоловської – Норстрьом про заходи, що відбулися в рамках проекту у 2012 році та звіт Керівника Робочого комітету Експертної групи Проекту Зарько Надії про роботу Робочого комітету у 2012 році, якою також було представлено членам Наглядової ради проект Концепції нової моделі вирішення трудових спорів в Україні.

Членами Наглядової ради обговорено запропонований проект Концепції та прийнято рішення про необхідність продовження дії шведсько-українського проекту у сфері вирішення трудових спорів у 2013 році.

Серед заходів щодо продовження роботи над розробленням нової моделі вирішення трудових спорів в Україні у 2013 році запропоновано:

• Обговорення основних рис нової моделі та процедури розгляду спорів інтересів та спорів права в організаціях профспілок і роботодавців, відділеннях НСПП.

• Доопрацювання процедур розгляду спорів інтересів та спорів права з урахуванням результатів обговорення, підготовка переліку законодавчих і нормативних актів, необхідних для їх впровадження.

• Продовження роботи членів Робочого комітету та Групи експертів над повним текстом Концепції нової моделі вирішення трудових спорів та її доопрацювання; узгодження процедури розгляду спорів інтересу і спорів права та переліку законодавчих і нормативних актів, необхідних для впровадження зазначених процедур; підготовка і розроблення законодавчих та нормативних актів.

• Обговорення Концепції нової моделі вирішення трудових спорів і законодавчих пропозицій, підготовлених членами Робочого комітету на спільному засіданні українських і шведських експертів.

• Схвалення проекту Концепції на національній конференції за участю представників соціальних партнерів, органів державної влади, міжнародних організацій, науковців, шведських і вітчизняних експертів.