08 листопада 2012 року відбулася V Херсонська обласна міжгалузева конференція профспілок, на яку була запрошена начальник Відділення НСПП в Херсонській області Бойко В.В.

     Серед основних питань порядку денного конференції було заслуховування звіту про роботу Херсонської обласної міжгалузевої ради профспілок за період між ІV-ю і V обласними міжгалузевими конференціями профспілок та програму дій Херсонської облміжпрофради.

      В звітному періоді Херсонська облміжпрофрада, її членські організації послідовно працювали над виконанням завдань, визначених програмою дій облміжпрофради на 2008-2012 роки у сферах праці та соціально-економічних відносин, соціального захисту, організаційного зміцнення профспілкового руху області, інших актуальних питань.

За участю Херсонської облміжпрофради та її членських організацій забезпечено ведення соціального діалогу з органами влади і організаціями роботодавців області на всіх рівнях. Представники профспілкової сторони представлені в органах соціального діалогу області.

Завдяки принциповій позиції облміжпрофради, її членських організацій за звітний період було укладено дві обласні тристоронні угоди між облдержадміністрацією, обласною організацією роботодавців і профспілковими об’єднаннями області. В первинних профспілкових організаціях,  що об’єднує облміжпрофрада, укладено 2127 колективних договорів, під захист яких взято майже 135 тисяч працівників, або 98,7 відсотка від їх чисельності.

Облміжпрофрадою та її членськими організаціями проведено 1364 перевірок дотримання законодавства про працю, надіслано 1595 повідомлень про усунення порушень прав працівників, надана правова допомога шляхом консультацій понад 31 тисячі осіб.

Голова облміжпрофради Лазник П.І. наголосив на тісній співпраці та взаємодії Херсонської облміжпрофради та Відділення, спрямованих на захист прав найманих працівників, вжиття спільних заходів щодо запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів), або вирішення їх у правовому полі.

На Конференції затверджено Програму дій Херсонської обласної міжгалузевої ради профспілок на 2013-2017 роки, в якій, зокрема, запроваджено щорічно проведення двомісячника з виявлення роботодавців, що ухиляються від укладання колективних договорів, або їх не виконують, із залученням представників Відділення НСПП в Херсонській області.