З метою забезпечення взаємодії Відділення з Херсонським обласним центром перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій 18 квітня          2012 року начальником Відділення Бойко В.В. та директором Центру Білорусовим С.Г. було підписано договір про співробітництво, метою якого є визначення загальних засад співпраці за спільними напрямками роботи в межах обміну інформацією надання  допомоги консультативного, наукового та навчального характеру.

В рамках даного договору передбачено наступні форми співпраці: навчально-методичне співробітництво за відповідними напрямками роботи; стажування викладачів і слухачів на базі Відділення; залучення працівників Центру до проведення заходів Відділенням; взаємний обмін науковими публікаціями у фахових виданнях Сторін; залучення співробітників Відділення до навчального процесу (проведення лекцій, семінарських і практичних занять); взаємна участь в науково-комунікативних заходах Сторін.

Підписання договору відбулося в урочистій обстановці в приміщенні Херсонської обласної державної адміністрації.