14 березня 2019 року у приміщенні відділення НСПП в Херсонській області (далі – Відділення) проведений семінар на тему: «Підсумки роботи відділення НСПП в Херсонській області за 2018 рік», у якій взяли участь трудові арбітри, незалежні посередники та працівники Відділення.

Начальник Відділення В. Бойко доповіла про проведену роботу за 2018 рік.

Так, упродовж звітного періоду Відділення сприяло вирішенню 20 колективних трудових спорів (конфліктів) (далі – КТС(К)), які протягом звітного періоду були вирішені і зняті з реєстрації. Вирішення КТС(К) проводилось шляхом 33засідань примирних комісій і 33 узгоджувальних зустрічей.

Негативна дія заборгованості із виплати заробітної плати на підприємствах  є основним конфліктогенним чинником, що призводить до дестабілізації стану соціально-трудових відносин (далі – СТВ). Станом на 01.01.2019 року заборгованість у сумі 31,0 млн. грн. була наявна на 27 великих та середніх підприємствах (установах, організаціях) області, які відповідно звітують в органи статистики. На м. Херсон доводиться 15 підприємств із боргом по виплаті заробітної плати.

Відділення сприяло усуненню 46 чинників дестабілізації стану СТВ на доконфліктній стадії, що виникли на 23 підприємствах з середньообліковою кількістю 3064 особи штатних працівників.

З метою своєчасного реагування на ускладнення стану СТВ та виникнення конфліктних ситуацій у колективах, захисту прав найманих працівників Відділенням за звітний період взято на облік 13 конфліктних ситуацій. 

Упродовж 2018 року знято 16 конфліктних ситуацій, які перебували на обліку Відділення.

За результатами проведеної роботи погашена заборгованість із виплати заробітної плати 1964 найманим працівникам у сумі 8,3 млн. грн та усунуто 32 чинника дестабілізації стану СТВ, чим вдалося запобігти виникненню КТС(К) у трудових колективах.

Вживаються заходи щодо поглиблення оперативної та ефективної взаємодії Відділення з адміністрацією підприємств, що залишаються на обліку, з метою запобігання виникненню КТС(К).

Л. Бігун, трудовий арбітр НСПП, наголосила на важливості дотримання

положень Закону України «Про соціальний діалог в Україні», Порядку  оцінки відповідності критеріям репрезентативності та підтвердження репрезентативності суб'єктів сторін  профспілок і проведення роз’яснювальної роботи з метою підвищення рівня обізнаності сторін соціального діалогу.

В.Мирошниченко проаналізував роботу Відділення щодо здійснення оцінки відповідності критеріям репрезентативності та її підтвердження.

Станом на 01.01.2019 року визнано репрезентативними:

-         13 профспілкових організацій;

-         1 організація роботодавців.

За звітний період Відділенням було розміщено 47 інформаційних матеріалівщодо результатів оцінки відповідності критеріям репрезентативності суб’єктів сторін профспілок та організацій роботодавців на територіальному рівні та прийнято участь у 29 нарадах, семінарах, «круглих столах» профспілкових організацій.

Підводячи підсумки наради, начальник Відділення подякувала всім присутнім за співпрацю та поліпшення соціально-трудових відносин в трудових колективах Херсонської області.