З метою співпраці для стабілізації стану соціально-трудових відносин, сприяння дієвому та ефективному вирішенню розбіжностей між найманими працівниками-членами профспілок та роботодавцями, 15 червня 2018 року на Херсонщині вперше в Україні відбулося урочисте підписання Угоди про співпрацю (далі – Угода) між Миколаївською обласною радою професійних спілок, Херсонською обласною міжгалузевою радою профспілок, відділенням НСПП в Миколаївській області та відділенням НСПП в Херсонській області на 2018-2020 роки.

В ході зустрічі учасники обмінялись інформацією про позитивний досвід співпраці профспілкових організацій Миколаївщини та Херсонщини з відповідними відділеннями НСПП.


        Сторони Угоди домовилися, що основними напрямами спільної роботи вважаються:

  • Організація спільних дій щодо поліпшення соціально-трудових відносин, запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів) (далі – КТС(К)), взаємодії в процесі проведення примирних процедур та вирішенні КТС(К), а у випадку необхідності – реалізації права найманих працівників-членів профспілки на вступ у КТС(К);
  • Проведення правопросвітницької роботи з профспілковим активом Миколаївської та Херсонської областей, позаштатними інституціями НСПП шляхом проведення спільних семінарів-практикумів, тренінгів, конференцій, «круглих столів», робочих зустрічей та консультацій з проблемних питань;
  • Надання науково-методичної та практичної допомоги щодо форм і методів дій у разі загострення соціально-трудових відносин, розробки методичних рекомендацій, посібників, спільних роз’яснень, листів про порядок вирішення КТС(К).

Начальник відділення НСПП в Миколаївській області О.Євченко зазначила, що укладена чотирьохстороння Угода є першою в Україні. Вона покликана створити ефективний механізм взаємодії для досягнення спільних домовленостей та прийняття узгоджених рішень щодо надання правової допомоги сторонами колективних трудових відносин в галузі законодавства про працю, запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів) та своєчасному їх вирішенню.

Начальник відділення НСПП в Херсонській області В. Бойко підкреслила, що реалізація Угоди забезпечить популяризацію роботи її Сторін та підвищення рівня правової культури членських організацій обласних профспілкових об’єднань, позаштатних інституцій НСПП, а також населення Миколаївської та Херсонської областей.

Голови Миколаївської обласної ради професійних спілок Ю.Толмачов та Херсонської обласної міжгалузевої ради профспілок А.Добровольський зазначили, що в рамках підписаної Угоди необхідно розробити та затвердити план заходів для реалізації спільних зусиль, направлених на забезпечення додержання прав та законних інтересів найманих працівників підприємств, установ та організацій Миколаївщини та Херсонщини.

Підводячи підсумки зустрічі, сторони домовились провести наступне засідання Громадського університету правових знань на базі Миколаївської обласної ради профспілок за участі профспілкового активу Херсонщини та представників НСПП.