11 жовтня 2017 року в приміщенні відділення Національної служби посередництва і примирення  в Херсонській області було проведено семінар  з арбітрами, посередниками відділення НСПП в Херсонській області та профспілковим активом Херсонської обласної міжгалузевої ради профспілок.

До порядку денного семінару були включені наступні питання:

- аналіз стану і динаміки соціально-трудових відносин в області за 9 місяців 2017 року;

- запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів);

- стан і результати задоволення висунутих найманими працівниками або профспілками вимог та вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) протягом 9 місяців 2017 року;

- розяснювальна робота з метою підвищення рівня обізнаності сторін соціального діалогу  відповідно до положень Закону України «Про соціальний діалог в Україні», а саме Порядку оцінки відповідності критеріям репрезентативності та підтвердження репрезентативності суб’єктів сторін профспілок та організацій роботодавців.

Відкривала семінар начальник відділення Національної служби посередництва і примирення в Херсонській області Бойко В.В., яка поінформувала присутніх про результати роботи відділення НСПП.

Упродовж 9 місяців 2017 року Відділенням вивчався стан соціально - трудових відносин в трудових колективах підприємств, установ, організацій всіх форм власності, які відносяться до різних галузей економіки області, з метою запобігання виникнення соціальної напруги та сприяння вирішенню наявних розбіжностей.

Найбільш слабкою ланкою в економіці Херсонщини на теперішній час є промислова та транспортна галузь, що обумовлює нестабільність стану соціально - трудових відносин на деяких підприємствах цих галузей. Також існують фінансові ускладнення на підприємствах сільського господарства, а саме в лісомисливських господарствах, які негативно впливають на стан соціально - трудових відносин в трудових колективах цих підприємств.

Результати моніторингу ситуації на підприємствах області та аналіз інформації свідчить, що несвоєчасна виплата заробітної плати та наявність заборгованості з виплати заробітної плати залишається основним чинником дестабілізації стану соціально - трудових відносин.

Заборгованість із заробітної плати, яка станом на 30.09.2017р. загалом по області склала 11,3 млн. грн. протягом 9 місяців 2017 року збільшилась на 1 %, що є негативним фактором. У порівнянні з аналогічним періодом попереднього року заборгованість із виплати заробітної плати майже не змінилась.

Негативна дія заборгованості підприємств із виплати заробітної плати є основним конфліктогенним чинником, що призводить до дестабілізації стану соціально - трудових відносин. Станом на 30.09.2017р. вона була наявна на 30 (на 30.06.2017р. –34 ) великих та середніх підприємствах (установах, організаціях) області, які відповідно звітують в органи статистики. На         м. Херсон доводиться 20 підприємств із боргом по виплаті заробітної плати.

Німченко О.О., головний спеціаліст відділення НСПП в Херсонській області, поінформував присутніх, що в умовах продовження дії кризових явищ в економіці зберігається соціальна напруженість на підприємствах, на яких ускладнюються соціально-трудові відносини у зв’язку з погіршенням виробничої діяльності, що спричиняє зниження рівня оплати праці, несвоєчасну її виплату та застосування вимушеної неповної зайнятості.

Здійснюючи посередницьку та примирну функцію щодо поліпшення стану соціально-трудових відносин на підприємствах (організаціях та установах) області, відділення НСПП у звітному періоді, відповідно до своєї компетенції, спрямовувало зусилля на усунення соціальних протиріч між найманими працівниками та роботодавцями з метою зниження рівня конфліктності в трудових колективах. Так, за матеріалами системного аналізу відділенням НСПП та моніторингу зі стану виплати заробітної плати на підприємствах регіону своєчасно вжито заходів реагування на загострення стану соціально-трудових відносин як на окремих підприємствах м. Херсона та області за причини негативної дії основного дестабілізуючого чинника на стан соціально-трудових відносин – заборгованості із виплати заробітної плати.

Відділення сприяло усуненню 52 чинників дестабілізації стану соціально-трудових відносин на до конфліктній стадії, що виникли на 26 підприємствах з середньообліковою кількістю 1576 особи штатних працівників, у т.ч. із перехідного залишку 2016 року 8 неврегульованих конфліктних ситуацій з           16 чинниками (462 штатних працівників).

З метою своєчасного реагування на ускладнення стану соціально-трудових відносин та виникнення конфліктних ситуацій у трудових колективах, захисту прав найманих працівників Відділенням за  звітний період взято на облік 18 конфліктних ситуацій.

За фактом взяття на контроль Відділення розбіжностей на вказаних підприємствах визначено основні причини їх виникнення та надані рекомендації сторонам соціально-трудових відносин щодо можливих шляхів з їх усунення.

Упродовж 9 місяців 2017 року знято 14 конфліктних ситуацій, які перебували на обліку відділення.

Зважаючи на усунення соціальних протиріч, стабілізацію стану соціально-трудових відносин та письмове звернення сторін соціально-трудових відносин, розбіжності на вищевказаних підприємствах знято з контролю Відділення. В результаті співпраці  683 найманим працівникам зазначених підприємств погашена заборгованість із виплати заробітної плати у сумі  5508,3 тис. грн. (64% від суми заборгованості, що стала основною причиною виникнення розбіжностей між сторонами соціально-трудових відносин на підприємствах, що перебували на обліку Відділення у звітному періоді) та усунуто 24 ( 2003 – 12; 2004 – 12) чинників дестабілізації стану соціально-трудових відносин або 46 % від їх загальної кількості, чим вдалося запобігти виникненню колективного трудового спору (конфлікту) в їх трудових колективах.

Підлягає вирішенню питання щодо погашення 5,1 млн. грн. заборгованості із виплати заробітної плати  штатним працівникам 12 підприємств із середньообліковою кількістю працюючих  1304 осіб.

Вживаються заходи щодо поглиблення оперативної та ефективної взаємодії Відділення з адміністрацією підприємств, що залишаються перебувати на обліку, з метою запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів).

Кулик Т.О., головний спеціаліст відділення НСПП в Херсонській області поінформувала присутніх, що протягом звітного періоду відділення НСПП сприяло вирішенню 20 колективних трудових спорів (конфліктів) на таких підприємствах як:

-        КП «Генічеське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства» м. Генічеськ;

-        Херсонська обласна комунальна аварійно-рятувальна служба;

-        ФОП «Лукомський О.П.»

-        ФОП Грошев А.В.

-        ТОВ «Авто-Електромаш» м. Херсон;

Вирішення зазначених спорів проводилось шляхом 27 засідань примирних комісій і 24 узгоджувальних зустрічей.

Завдяки плідній роботі відділення станом на 01.10.2017 року вирішено та знято з реєстрації  Національною службою посередництва і примирення 8 колективних трудових спорів.

Мирошниченком В.Ю., заступником начальника Відділення детально висвітлено такий напрям роботи як забезпечення здійснення соціального діалогу, зокрема проведення оцінки відповідності критеріям репрезентативності суб’єктів сторін профспілок і організацій роботодавців на територіальному рівні відповідно до положень Закону України «Про соціальний діалог в Україні».

Підсумовуючи викладене В.Ю.Мирошниченко зазначив, що запровадження механізму соціального партнерства як на локальному так і місцевому рівнях, дозволить вирішити питання зближення позицій, досягнення спільних домовленостей та прийняття узгоджених рішень сторонами соціального діалогу, які представляють інтереси працівників, роботодавців, органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, з питань регулювання трудових, соціальних та економічних відносин.

Учасники семінару прийняли активну участь в обговоренні питань порядку денного і були згодні, що тільки спільними зусиллями та взаємодіючі зі всіма сторонами соціального діалогу можливо стабілізувати соціальний клімат у трудових колективах міст і районів області, запобігати виникненню колективних трудових спорів (конфліктів) та крайньому заходу по їх вирішенню – проведенню найманими працівниками акцій соціального протесту та страйків.