04 квітня 2017 року відбулося засідання президії Херсонської обласної організації профспілки працівників автомобільного транспорту та шляхового господарства України на яке було запрошено керівництво відділення Національної служби посередництва і примирення в Херсонській області      В. Бойко та В. Мирошниченко.

На вказаному засіданні, зокрема,  обговорювалося питання об’єднання спільних зусиль, спрямованих на поліпшення стану соціально-трудових відносин, запобігання виникненню колективних  трудових спорів (конфліктів), сприяння їх своєчасному вирішенню.

Наприкінці засідання в урочистій обстановці підписано Угоду про співпрацю між відділенням Національної служби посередництва і примирення в Херсонській області та Херсонською обласною організацією профспілки працівників автомобільного транспорту та шляхового господарства України.

Підписаною Угодою передбачені різноманітні форми співпраці, зокрема:

 

- здійснення взаємного обміну інформацією про стан соціально-трудових відносин на підприємствах, в установах, організаціях з метою своєчасного реагування на можливі погіршення соціально-трудових відносин;

 

- запровадження спільного моніторингу стану виплати заробітної плати на підприємствах, в установах, організаціях, з метою прогнозування можливого загострення соціально-економічної ситуації та вжиття невідкладних заходів з боку відділення НСПП по їх усуненню.

 

       - надання результатів прогнозу відділення НСПП профспілці з метою вжиття відповідних заходів по запобіганню виникнення колективних трудових спорів (конфліктів).

 

       - підготовка відділенням НСПП пропозицій щодо вирішення колективних трудових спорів (конфліктів).

 

       - спільне формування зворотного зв’язку із сторонами соціально - трудових відносин з метою розробки ефективних заходів щодо вирішення розбіжностей між ними.

 

      - залучення сторін цієї Угоди до проведення семінарів, нарад, тощо.

 

       Після підписання Угоди сторонами обговорено плани щодо реалізації її положень найближчим часом.