15 вересня 2016 року в приміщенні відділення Національної служби посередництва і примирення  в Херсонській області було проведено семінар  з арбітрами, посередниками та особами, зарахованими до кадрового резерву відділення НСПП в Херсонській області.

До порядку денного семінару були включені наступні питання:

аналіз стану і динаміки соціально-трудових відносин в області за 8 місяців 2016 року;

запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів);

стан і результати задоволення висунутих найманими працівниками або профспілками вимог та вирішення колективних трудових спорів (конфліктів);

 розяснювальна робота з метою підвищення рівня обізнаності сторін соціального діалогу  відповідно до положень Закону України «Про соціальний діалог в Україні».

Відкривала семінар начальник відділення Національної служби посередництва і примирення в Херсонській області Бойко В.В., яка поінформувала присутніх про результати роботи відділення НСПП.

Упродовж  8 місяців 2016 року Відділенням вивчався стан соціально-трудових відносин в трудових колективах підприємств, установ, організацій всіх форм власності, які відносяться до різних галузей економіки області, з метою запобігання виникнення соціальної напруги та сприяння вирішенню наявних розбіжностей.

Відділення сприяло усуненню 36 чинників  дестабілізації стану соціально-трудових відносин на доконфліктній стадії, що виникли на 18 підприємствах з середньообліковою кількістю 654 осіб штатних працівників, у т.ч. із перехідного залишку 2015 року 7 неврегульованих конфліктних ситуацій з 14 чинниками (316 штатних працівників).

У взаємодії з галузевими управліннями обласної державної адміністрації, територіальними органами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади відслідковувалась ситуація на підприємствах з підвищеним рівнем конфліктогенності.

Німченко О.О., головний спеціаліст відділення НСПП в Херсонській області, поінформував присутніх, що в умовах продовження дії кризових явищ в економіці зберігається соціальна напруженість на підприємствах, на яких ускладнюються соціально-трудові відносини у зв’язку з погіршенням виробничої діяльності, що спричиняє зниження рівня оплати праці, несвоєчасну її виплату та застосування вимушеної неповної зайнятості.

Кулик Т.О., головний спеціаліст відділення НСПП в Херсонській області поінформувала присутніх, що протягом звітного періоду відділення НСПП сприяло вирішенню 10 колективних трудових спорів (конфліктів) на таких підприємствах як:

-        ТОВ «Авто-Електромаш» м. Херсон;

-        КП «Генічеське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства» м. Генічеськ;

-        Херсонська обласна комунальна аварійно-рятувальна служба;

-        ФОП «Сокол С.В.».

Вирішення зазначених спорів проводилось шляхом 15 засідань примирних комісій і 17 узгоджувальних зустрічей.

Завдяки плідній роботі відділення станом на 01.09.2016 року вирішено та знято з реєстрації  Національною службою посередництва і примирення 8 колективних трудових спорів.

Мирошниченко В.Ю., заступником начальника Відділення детально висвітлено такий напрям роботи як забезпечення здійснення соціального діалогу, зокрема проведення оцінки відповідності критеріям репрезентативності суб’єктів сторін профспілок і організацій роботодавців на територіальному рівні відповідно до положень Закону України «Про соціальний діалог в Україні».

Підсумовуючи викладене В.Ю. Мирошниченко зазначив, що запровадження механізму соціального партнерства як на локальному так і місцевому рівнях, дозволить вирішити питання зближення позицій, досягнення спільних домовленостей та прийняття узгоджених рішень сторонами соціального діалогу, які представляють інтереси працівників, роботодавців, органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, з питань регулювання трудових, соціальних та економічних відносин.

Учасники семінару-наради прийняли активну участь в обговоренні питань порядку денного і були згодні, що тільки спільними зусиллями та взаємодіючі зі всіма сторонами соціального діалогу можливо стабілізувати соціальний клімат у трудових колективах міст і районів області, запобігати виникненню колективних трудових спорів (конфліктів) та крайньому заходу по їх вирішенню – проведенню найманими працівниками акцій соціального протесту та страйків.