31 березня 2016 року відбулось засідання обласної тристоронної соціально - економічної ради. На засідання було запрошено начальника відділення НСПП в Херсонській області Бойко В.В.

На засіданні розглядались наступні питання:

          Вибори голови обласної тристоронньої соціально-економічної ради терміном на один рік.

   Про результати реалізації „Програми зайнятості населення Херсонської області на період до 2017 року” за 2015 рік.

          Затвердження пріоритетних напрямків діяльності Ради на 2016- 2018 роки.


         В ході обговорення даних питань було прийнято рішення Херсонської обласної тристоронньої соціально-економічної ради яким головою обласної тристоронньої соціально-економічної ради (далі - Рада) терміном на 1 календарний рік обрано співголову Ради від обласної міжгалузевої ради професійних спілок - голову Херсонської обласної міжгалузевої ради професійних спілок Лазника Петра Івановича.

        Також рекомендовано місцевим органам виконавчої влади та самоврядування:

 Активізувати діяльність робочих груп з питань легалізації оплати праці та зайнятості населення та у разі необхідності оновити їх склад.

         З метою реалізації в повному обсязі соціально направленого проекту «Шерифи» по залученню безробітних громадян, в першу чергу з числа демобілізованих військовослужбовців, які брали участь в антитерористичній операції до громадських робіт, внести зміни до базових територіальних програм щодо можливості передбачення коштів місцевих бюджетів на фінансування їх проведення.

             Надана рекомендація стороні роботодавців щодо запровадження списку добросовісних платників податків та спрямовування спільних зусиль на:

-    забезпечення зайнятості працівників, які перебувають у вимушеному простої, на інших робочих місцях;

-    своєчасне подання до державної служби зайнятості, інформації про заплановане масове вивільнення працівників;

-    формування державного замовлення на підготовку фахівців та робітничих кадрів з урахуванням реальних потреб ринку праці.

             Управлінню освіти і науки обласної державної адміністрації запропоновано розглянути можливість перегляду умов співпраці роботодавців та професійно-технічних навчальних закладів.

             Рекомендовано сторонам обласної тристоронньої соціально- економічної ради:

            вживати заходів стосовно недопущення випадків використання найманої робочої сили без належного оформлення трудових відносин;

              сприяти зайнятості громадян України, які переселилися з тимчасово окупованої території та з районів проведення антитерористичної операції;

              забезпечувати інформування працівників про законність порядку проведення звільнення та дотримання законодавства про працю.

Бойко В.В. поінформувала присутніх, що основним завданням відділення НСПП в Херсонській області є сприяння взаємодії сторін соціально-трудових відносин у процесі врегулювання колективних трудових спорів (конфліктів), запобігання їх виникненню. Чинним законодавством визначений порядок розв’язання конфліктів - певні процедури, що сприяють виробленню сторонами компромісного взаємоприйнятого рішення.  Указом Президента України 17 листопада 1998 року була створена Національна служба посередництва і примирення, яка і є тим державним органом, до функцій якого належать надання консультативних послуг, додержання процедурних вимог у розв’язанні конфлікту та сприянні його вирішенню.