22 березня 2016 року на базі Департаменту соціального захисту населення обласної державної адміністрації відбулась спільна нарада працівників Департаменту та фахівців відділення НСПП в Херсонській області, трудових арбітрів та осіб, зарахованих до кадрового резерву НСПП щодо стану погашення заборгованості із заробітної плати в області за результатами 2015 року.

Упродовж 2015 року місцевими органами влади та правоохоронними структурами реалізовувався комплекс організаційно-господарських заходів, спрямованих на забезпечення конституційного права працівників на своєчасність виплати та погашення боргів із заробітної плати.

Директор Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації поінформував, що станом на 01 січня 2016 року заборгованість із заробітної плати мали 34 суб’єкти господарювання у 6 районах та 3 містах обласного значення на суму 14807,9 тис. грн.

Борги працівникам економічно активних підприємств на 18 суб’єктах господарювання становлять 10502,1 тис. грн, або 70,9% загальної заборгованості, за грудень 2015 року їх зменшено на 1827,5 тис. грн., або на 14,8%.

Заборгованість із виплати заробітної плати на 16 підприємствах – банкрутах складає 4305,8 тис. грн., або 29,1% від суми загальної заборгованості, за грудень 2015 року її зменшено на 203,9 тис. грн., або 4,5%.

Станом на 01 січня 2016 року відсутня заборгованість із заробітної плати у м. Гола Пристань та у 12 районах області. Відсутні борги із виплати заробітної плати працівникам бюджетних установ.

Начальник відділення НСПП в Херсонській області Бойко В.В. поінформувала присутніх про заходи впливу на керівників підприємств з метою недопущення конфліктних ситуацій у колективах, де вчасно не виплачується заробітна плата, або виплачується у розмірах, менших мінімальних.

Заступник начальника відділення - завідувач сектора правового забезпечення Мирошніченко В.Ю. повідомив присутнім, що протягом звітного періоду відділення НСПП сприяло вирішенню 14 колективних трудових спорів (конфліктів).

Працівники Відділення приймали участь у всіх засіданнях примирних органів, оформленні угод, протоколів й відповідних документів щодо вирішення зареєстрованих колективних трудових спорів (конфліктів), здійснювали всебічний правовий супровід колективних трудових спорів (конфліктів). Відділення контролювало хід виконання рішень примирних органів щодо зареєстрованих колективних трудових спорів (конфліктів).

Протягом 2015 року працівниками Відділення проводилася робота по наданню найманим працівникам, головам профспілок, керівникам підприємств, установ, організацій консультацій та роз’яснень з практичного застосування законодавства про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів).

За результатами наради з метою зниження впливу негативних тенденцій на розвиток економіки, розв’язання найбільш гострих соціально-економічних проблем та встановлення дієвого контролю за станом погашення заборгованості із виплати заробітної плати працівникам підприємств, організацій, установ керівництво Відділення та Департаменту вирішило:

          1. Забезпечити вжиття спільних, дієвих заходів щодо  активізації роботи з питання погашення заборгованості із виплати заробітної плати працівникам підприємств-боржників області відповідно до виду економічної діяльності та галузевої ознаки незалежно від форми власності.

            2. Проводити постійний аналіз стану соціально-трудових відносин з метою прогнозування можливості виникнення колективних трудових спорів (конфліктів) в області та своєчасного проведення упереджувальних дій.