25 лютого 2016 року під головуванням першого заступника голови Херсонської обласної державної адміністрації Січової В.І. відбулося засідання тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат в області, на якому в якості члена комісії була присутня начальник відділення НСПП в Херсонській області Бойко В.В.

Головними  питаннями, що розглядалися  на засіданні комісії, були наступні:

           1. Про роботу структурних підрозділів обласної державної адміністрації щодо погашення заборгованості із виплати заробітної плати працівникам економічно активних підприємств-боржників області відповідно до виду економічної діяльності та галузевої ознаки незалежно від форми власності.

           2.  Про додержання ліцензійних умов провадження господарської діяльності арбітражними керуючими, які супроводжують підприємства, що належать до державної і комунальної власності та знаходяться у процедурах банкрутств, стосовно погашення заборгованості із заробітної плати.

Січова В.І. поінформувала членів комісії, що станом на 01.02.2016 року заборгованість із заробітної плати в Херсонській області становить 17,8 млн. грн. на 46 підприємствах різних форм власності:

1. На 11 державних підприємств заборгованість із заробітної плати зафіксована у розмірі 9,4 млн. грн.

2. На 5 комунальних підприємствах  – 1,6 млн. грн.

3. Заборгованість із заробітної плати на 30 підприємствах інших форм власності становить 6,9 млн. грн.

На 24 економічно активних підприємствах наявна заборгованість у розмірі 12,1 млн. грн.

Із 22 економічно неактивних підприємств – 16 підприємств банкрутів, на яких заборгованість із заробітної плати становить 4,7 млн. грн. На 6 економічно неактивних підприємствах борг складає 982,4 тис. грн.

Бойко В.В. поінформувала членів комісії, що основним завданням відділення НСПП в Херсонській області є сприяння взаємодії сторін соціально-трудових відносин у процесі врегулювання колективних трудових спорів (конфліктів), запобігання їх виникненню. Основним дестабілізуючим чинником стану соціально-трудових відносин є невиконання вимог законодавства про оплату праці, а саме її несвоєчасна виплата.

Бойко В.В також наголосила, що законодавчо закріплений порядок розв’язання конфлікту  полягає у встановленні певних процедур, що сприяють досягненню сторонами узгодження інтересів і прагнень, вироблення компромісного взаємоприйнятого рішення. Для цього Указом Президента України 17 листопада 1998 року була створена Національна служба посередництва і примирення, яка і є тим державним органом, до функцій якого належать надання консультативних послуг, додержання процедурних вимог у розв’язанні конфлікту та сприянні його вирішенню.

За результатами розгляду питань порядку денного членами комісії одноголосно було прийнято рішення визнати роботу Департаментів обласної державної адміністрації: агропромислового розвитку; економічного розвитку та торгівлі: управлінь обласної державної адміністрації: транспорту, дорожньої інфраструктури та зв’язку; містобудування та архітектури; капітального будівництва недостатньою.

           З метою вжиття конкретних та дієвих заходів щодо забезпечення погашення заборгованості із заробітної плати за керівниками галузевих управлінь закріплені підприємства-боржники. Комісією також було вирішено покласти на вищезазначених керівників галузевих управлінь обов’язки щодо розроблення плану виходу із критичної ситуації, здійснення постійного аналізу та контролю виконання показників виробничо-господарської діяльності, відстеження першочерговості використання коштів на виплату заробітної плати на закріплених підприємствах.

   Департаменту соціального захисту населення обласної державної адміністрації було доручено проводити моніторинг стану виплати заробітної плати на підприємствах області, з урахуванням виплати поточної заробітної плати за звітний період та оперативно реагувати на зростання заборгованості із заробітної плати і збільшення кількості підприємств-боржників.