З метою об’єднання зусиль, спрямованих на поліпшення стану соціально-трудових відносин на підприємствах агропромислового комплексу, запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів) та сприяння їх своєчасному вирішенню 07 грудня 2015 року між відділенням Національної служби посередництва і примирення в Херсонській області та Херсонською обласною профспілковою організацією працівників агропромислового комплексу укладено Угоду про співпрацю.      

          Вищезазначеною Угодою зокрема передбачено створення спільної робочої групи по розгляду найбільш гострих або довготривалих випадків дестабілізації стану соціально-трудових відносин (де інтереси найманих працівників представляє  Херсонська обласна профспілкова організація працівників агропромислового комплексу та членські організації) з метою вироблення узгоджених пропозицій щодо їх вирішення.

          Сторони домовилися, що підвищення рівня правової культури найманих працівників у питаннях колективного захисту трудових прав та інтересів буде здійснюватися шляхом проведення спільних круглих столів, семінарів, організації правової роз’яснювальної роботи, в тому числі підготовки методичних рекомендацій, посібників, спільних роз’яснень,

         В рамках Угоди начальник Відділення Бойко В.В. та голова обласної профспілкової організації Харєва Н.М. визначили першочергові спільні завдання та заходи на 2016 рік.