У приміщенні профспілок 04 листопада 2015 року відбулося засідання пленуму Херсонської обласної міжгалузевої ради профспілок, на яке  було запрошено начальника відділення НСПП в Херсонській області Бойко В.В та заступника начальника відділення Мирошниченка В.Ю.

Основним питанням, що розглядалося на засіданні, було питання про стан та завдання обласної міжгалузевої ради профспілок щодо посилення захисту прав та інтересів членів профспілок в умовах соціально-економічних реформ в Україні.

Голова Херсонської облміжпрофради Лазник П.І. у своїй доповіді відмітив, що мешканці Херсонщини, члени профспілок, як і весь народ України, виборюють своє право на гідне життя, на європейське майбутнє та втілення європейських  цінностей і стандартів.               

Проте відсутність ефективних реформ, подальше падіння економіки, скорочення робочих місць, стрімке зростання цін на товари та послуги, багатократне підвищення комунальних тарифів в умовах мізерних зарплат і пенсій поглиблюють погіршення соціальних умов життя населення.

За цих умов захист соціально-економічних прав та інтересів працівників були визначені пріоритетними і невідкладними напрямками діяльності профспілок Херсонщини всіх рівнів.

В рамках соціального діалогу проведено засідання тристоронньої ради, де розглядалося питання недопущення зниження життєвого рівня населення області.

Укладено 1953 колективних договорів, які захищають права та інтереси понад 116 тис. працівників області.

Проведено наради-семінари профспілкового активу за участю фахівців відділення НСПП в Херсонській області з питань щодо стабілізації стану  соціально-трудових відносин на підприємствах, в установах та організаціях області.

Водночас не вдалося досягти значної ефективності дій щодо запобігання негативних явищ у соціально-економічній сфері та трудових відносинах у зв’язку із кризою в економіці, труднощами в роботі багатьох підприємств області.

Заборгованість із виплати заробітної плати станом на 01 жовтня 2015 року складає по області 19,5 млн. грн. Не створено гідних умов продуктивної зайнятості та мотивації праці. Продовжується тенденція до скорочення профспілкової чисельності. Тільки за 2014 рік чисельність членів профспілок, які об’єднує облміжпрофрада та її членські організації, зменшилась порівняно з 2013 роком на 10 тисяч. Основними причинами зменшення профспілкового членства є, зокрема, ліквідація державних підприємств, оптимізація галузей працівників освіти та медичної, протидія роботодавців створенню профспілкових - організацій у приватному секторі економіки, "тінізація” зайнятості, не завжди ефективна правозахисна діяльність самих профспілок у конкретних умовах.

На новоутворених підприємствах відсутні колективні договори, малий і середній бізнес має мізерне охоплення колдоговорами. Така ситуація вимагає від профспілок області мобілізації всіх ресурсів, згуртованості,  активних солідарних дій.

Начальник відділення НСПП в Херсонській області поінформувала присутніх на засіданні пленуму про результати роботи Відділення за 10 місяців 2015 року.

За результатами роботи пленум Херсонської обласної міжгалузевої ради    профспілок  постановив  вважати  пріоритетними завданнями Херсонської облміжпрофради та її членських організації на наступний період:

1.   Внести від імені галузевихпрофспілок області пропозицію облдержадміністрації щодо розгляду на колегії заходів модернізації економіки Херсонщини зі створення нових робочих місць, забезпечення стабільної зайнятості та гідної заробітної плати.

  1. 2.Вимагати    від органів місцевого самоврядування на проведенні виваженої тарифної і цінової політики, пов’язаної з динамікою трудових доходів населення.
  2. 3.Взяти участь в формуванні обласного бюджету на 2016 рік на основі дотримання законодавчо гарантованих розмірів оплати праці працівникам бюджетної сфери, фінансування оздоровлення дітей.
  3. 4.При    укладанні нових колективних договорів передбачати вимоги до роботодавців щодо надання членам виборних профспілкових органів, не звільненим від своїх виробничих чи службових обов’язків, можливості виконувати громадські обов’язки в інтересах трудового колективу в робочий час із збереженням середньої зарплати, а також участі в роботі виборних профспілкових органів та профспілкового навчання не менше 4-х годин на тиждень.
  4. 5.Використовувати передбачене статтею 33 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» право профспілкових органів вимагати розірвання трудових договорів з керівниками підприємств, установ, організацій, якщо вони порушують законодавство про працю, про профспілки, про колективні договори та угоди.

          6.    Разом з органами державної влади і роботодавцями вжити термінових заходів щодо погашення заборгованості із заробітної плати на підприємствах, організаціях, установах незалежно від форм власності.