28 жовтня 2015 року в приміщенні відділення Національної служби посередництва і примирення  в Херсонській області було проведено семінар  з арбітрами, посередниками та особами, зарахованими до кадрового резерву відділення НСПП в Херсонській області.

До порядку денного семінару були включені наступні питання:

аналіз стану і динаміки соціально-трудових відносин в області за 9 місяців 2015 року;

запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів);

стан і результати задоволення висунутих найманими працівниками або профспілками вимог та вирішення колективних трудових спорів (конфліктів).

Відкривала семінар начальник відділення Національної служби посередництва і примирення в Херсонській області Бойко В.В., яка поінформувала присутніх про результати роботи відділення НСПП.

Упродовж  9 місяців 2015 року Відділенням вивчався стан соціально-трудових відносин в трудових колективах підприємств, установ, організацій всіх форм власності, які відносяться до різних галузей економіки області, з метою запобігання виникнення соціальної напруги та сприяння вирішенню наявних розбіжностей.

Заборгованість із заробітної плати, яка станом на 01.10.2015р. загалом по області склала 19,4 млн.грн.,  протягом кварталу зменшилась на 2 %.

Негативна дія заборгованості підприємств із виплати заробітної плати є основним конфліктогенним чинником, що призводить до дестабілізації стану соціально-трудових відносин. Станом на 01.10.2015р. вона була наявна на 52 (на 01.06.2015р. – 68) великих та середніх підприємствах (установах, організаціях) області, які відповідно звітують в органи статистики. На м.Херсон доводиться 24 підприємств із боргом по виплаті заробітної плати.

Зростання заборгованості із заробітної плати обумовлюється, в значній мірі, зменшенням обсягів випуску та реалізації продукції, несплатою за виконані роботи, вироблену продукцію, зниженням попиту на них та відсутністю обігових коштів, що продовжує спричиняти нарощення боргу із заробітної плати.

Найбільше заборгували своїм працівникам підприємства м. Херсона –68,2% (на 5% більше ніж за попередній період), м.Каховка  – 6,5%  та Новотроїцький район – 5,8%.

Основна частка боргу із заробітної плати (40%) на початок жовтня  2015 року не виплачена підприємствами промисловості, що в порівнянні  з попереднім періодом більше   на 4%.

Німченко О.О., завідувач сектора аналітично-інформаційної роботи та прогнозування відділення НСПП в Херсонській області, поінформував присутніх, що станом на 01.10.2015 року на території області налічується чотири  підприємства, сума боргу з  заробітної плати яких перевищує 1 млн.грн., а саме:  ДК ЦКБ "Ізумруд", ПАТ «Каховський завод електрозварювального устаткування», Херсонський державний завод «Палада», ЗАТ «Красень».

Протягом  звітного періоду були вжиті заходи, спрямовані на вирішення питання погашення заборгованості із виплати заробітної плати, що дає змогу прогнозувати  стан соціально-трудових відносин  в трудових колективах окремих підприємств, які перебувають на обліку Відділення.

Відділення з особливою увагою відстежує стан соціально-трудових відносин на вищевказаних підприємствах, оперативно реагує на випадки його дестабілізації та ймовірність виникнення колективних трудових спорів на підприємствах, що відзначаються підвищеною конфліктогенністю. Проводиться постійний моніторинг ситуації на підприємствах, періодичне спілкування з керівниками і представниками трудових колективів щодо стану справ для забезпечення своєчасного реагування Відділення при активізації чинників дестабілізації.

Крім того, керівництвом Відділення постійно акцентується увага на необхідності вжиття конкретних і дієвих заходів щодо недопущення зростання заборгованості із заробітної плати та необхідності її термінового погашення на засіданнях колегій, комісій, нарадах за участю керівників відповідних місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

Так, за звітній період питання щодо необхідності погашення заборгованості із заробітної плати тричі було предметом розгляду на засіданнях колегії обласної державної адміністрації.

 З метою недопущення виникнення заборгованості із заробітної плати органами місцевої виконавчої влади та місцевого самоврядування вживаються попереджувальні заходи, зокрема на обласному рівні запроваджено моніторинг виплати поточної заробітної плати. Крім того, постійні засідання проводить комісія з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат в області.  Для надання дієвої допомоги підприємствам із повернення дебіторських боргів у практику роботи комісії введено заслуховування на засіданнях керівників підприємств-дебіторів, адже для їх більшості, особливо приватної форми власності, саме ці кошти могли б бути реальним джерелом для погашення утвореної заборгованості.

На засіданнях тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат в області, Суворовському та Дніпровському районах м. Херсона  також постійно акцентується увага на необхідності забезпечення погашення заборгованості із заробітної плати. За звітний період прийнято участь в 28 комісіях.

Фахівцями Відділення в ході моніторингу вивчалися 21 випадків дестабілізації стану соціально-трудових відносин та проводилася робота щодо сприяння його стабілізації ,  в т.ч. на  12 – з виходом на місце.

Відділення сприяло усуненню 36 чинників  дестабілізації стану соціально-трудових відносин на доконфліктній стадії, що виникли на 21 підприємствах з середньообліковою кількістю 2063 осіб штатних працівників, у т.ч. із перехідного залишку 2014 року 9 неврегульованих конфліктних ситуацій з 18 чинниками (1582 штатних працівників).

Мирошниченко В.Ю., заступник начальника – завідувач сектора правового забезпечення відділення НСПП в Херсонській області поінформував присутніх, що протягом звітного періоду відділення НСПП сприяло вирішенню 14 колективних трудових спорів (конфліктів) на таких підприємствах та установах  як:

-        ТОВ «Авто-Електромаш» м. Херсон;

-        ПАТ «Херсонська теплоелектроцентраль» м. Херсон;

-        КП «Генічеське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства» м. Генічеськ;

-        Управління Національного банку України в Херсонській області.

Вирішення зазначених спорів проводилось шляхом 13 засідань примирних комісій, двох засідань трудового арбітражу і 7 узгоджувальних зустрічей.

По 4 колективним трудовим спорам (конфліктам) на ТОВ «Авто-Електромаш» 18 лютого 2015 року  відбулись засідання примирних комісій, в ході яких було вирішено вважати вимоги найманих працівників виконаними та звернутись до відділення НСПП для зняття спорів з реєстрації. Відділенням НСПП підготовлено подання щодо зняття з реєстрації та контролю даних спорів. Розпорядженнями НСПП від 18.02 2015 року спори були зняті з реєстрації.

По 8 колективним трудовим спорам на ПАТ «Херсонська теплоелектроцентраль» відбулись засідання примирних комісій, в ході яких було вирішено вважати вимоги найманих працівників виконаними та звернутись до відділення НСПП для зняття спорів з реєстрації. Відділенням НСПП підготовлено подання щодо зняття з реєстрації та контролю даних спорів. Розпорядженнями НСПП спори були зняті з реєстрації.

Колективний трудовий спір на КП «Генічеське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства» м. Генічеськ розглядається у судовому порядку.

Колективний трудовий спір  Управління Національного банку України в Херсонській області знаходиться в стадії вирішення.

          Бойко В.В.  підвела підсумки семінару, при цьому звернула увагу присутніх щодо значимості їх вкладу по своєчасному реагуванню у разі маючих місце ускладнень стану соціально - трудових відносин  для попередження виникнення колективних трудових спорів (конфліктів) на підприємствах усіх галузей області.