Розпорядженням Національної служби посередництва і примирення від 18 вересня 2015 № 231-р зареєстровано колективний трудовий спір (конфлікт) між найманими працівниками Управління Національного банку України в Херсонській області та Національним банком України з 18.09.2015 і присвоєно йому реєстраційний номер 086-15/21-В.

Зареєстровані наступні вимоги найманих працівників:

«1. Призупинити заходи з вивільнення працівників Управління Національного банку України в Херсонській області у зв’язку з порушенням роботодавцем вимог статті 49-4 КЗпП України та статті 22 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності».

2. Забезпечити під час вивільнення працівників виконання вимог частини другої статті 40, статті 42 та статті 49-2 Кодексу законів про працю.

3. Забезпечити виконання статті 43 Кодексу законів про працю».

Відділенню Національної служби посередництва і примирення в Херсонській області доручено забезпечити сприяння вирішенню зазначеного колективного трудового спору (конфлікту) в межах повноважень, визначених Законом України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» та Положенням про Національну службу посередництва і примирення, затвердженим Указом Президента України від 17 листопада 1998 року № 1258/98.