До відділення НСПП в Херсонській області звернулася голова Херсонської обласної профспілкової організації працівників агропромислового комплексу Харєва Н.М. із заявою про оцінку відповідності критеріям репрезентативності зазначеної профспілки.

На основі проведеного аналізу поданих матеріалів Комісією відділення встановлено, що Херсонська обласна профспілкова організація працівників агропромислового комплексу є організаційною ланкою Професійної спілки працівників агропромислового комплексу України, об’єднує 1 міську, 10 райкомів, 135 первинних профспілкових організацій. Відповідно до п. 3.2  Статуту Профспілка будується за  галузевим та територіальним принципом. Організаційними ланками є первинні, територіальні, місцеві та обласні профспілкові організації.

        Згідно із п. 4.3 Статуту структурні організації Профспілки є юридичними особами та здійснюють повноваження через виборні органи або профспілкових представників від вищих профспілкових органів, що діють у межах прав, наданих Статутом та законодавством України. 

         Легалізація Профспілки підтверджена свідоцтвом про державну реєстрацію юридичної особи Серія А01, № 013892 виданого виконавчим комітетом Херсонської міської ради.

На підставі поданої заявником довідки загальна чисельність членів профспілки станом на 01 січня 2015 року складає 16038 осіб.

Відповідно до п. 3.5. Порядку оцінки відповідності критеріям репрезентативності та підтвердження репрезентативності суб'єктів сторін профспілок та організацій роботодавців, затвердженого наказом НСПП                    від 21 липня 2011 року № 73, перевірку оцінки відповідності критерію репрезентативності загальної чисельності Профспілки здійснено Комісією відділення шляхом порівняння даних про  чисельність членів профспілки з даними органів статистики про чисельність зайнятого населення у відповідній адміністративно-територіальній одиниці. Репрезентативними визнаються профспілки та їх організації, членами яких є не менше 2% зайнятого населення у певній галузі.

За даними Головного управління статистики у Херсонській області кількість зайнятих працівників по виду діяльності «Сільське господарство, лісове та мисливське господарство» за 2014 рік по області становила 21038 осіб.

Враховуючи вищезазначене, питома вага чисельності членів профспілок у кількості зайнятого населення в певній галузі Херсонської області складає 76,2 %.

У приміщенні відділення НСПП в Херсонській області в урочистій обстановці начальником відділення Бойко В.В. було вручено Свідоцтво про відповідність критеріям репрезентативності на територіальному рівні.