Відповідно до статті 26 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” зі змінами (далі – Закон 3668), особи мають право на призначення пенсії за віком після досягнення віку 60 років та наявності страхового стажу не менше 15 років.

          У разі, якщо у особи не вистачає необхідного стажу, вона може укласти договір про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування. Таким чином, період, за який сплачено внески, буде зараховано до страхового стажу особи. Умови такої участі, розмір внесків та періодичність їх сплати визначаються відповідним договором.

          Коло учасників, які можуть брати добровільну участь, визначені статтею 12 Закону, а саме: особи, які досягли 16-річного віку та не належать до кола осіб, які підлягають загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню відповідно до статті 11 цього Закону, у тому числі іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають або працюють на території України, громадяни України, які постійно проживають або працюють за межами України, якщо інше не встановлено міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

У разі, якщо особа не набула 15 років страхового стажу, органами соціального захисту населення їй може бути призначена державна соціальна допомога відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам”, але вік для її призначення збільшено на 3 роки. У той же час відбулося зменшення необхідного страхового стажу для призначення пенсії по інвалідності для осіб, які стали інвалідами у віці до 34 років. Так, для призначення пенсії по І групі інвалідності, а також у період до 01.01.2016 року для призначення пенсії по ІІ групі інвалідності,  залежно від віку, в якому особу визнано інвалідом,  або на день звернення за пенсією потрібно мати від 1 до 10 років страхового стажу. А саме:

до досягнення особою 25 років включно — 1 рік;

від 26 років до досягнення особою 28 років включно — 2 роки;

від 29 років до досягнення особою 31 року включно — 3 роки;

від 32 років до досягнення особою 34 років включно — 4 роки;

від 35 років до досягнення особою 37 років включно — 5 років;

від 38 років до досягнення особою 40 років включно — 6 років;

від 41 року до досягнення особою 43 років включно — 7 років;

від 44 років до досягнення особою 48 років включно — 8 років;

від 49 років до досягнення особою 53 років включно — 9 років;

від 54 років до досягнення особою 59 років включно — 10 років.

А для призначення пенсії по ІІІ групі інвалідності та пенсій у зв’язку із втратою годувальника, а також починаючи з 01.01.2016 року для призначення пенсії по ІІ групі інвалідності, на день звернення за пенсією, або  залежно від віку, в якому особу визнано інвалідом (чи в якому настала смерть годувальника),  необхідно мати від 1 до 14 років страхового стажу:

до досягнення особою 23 років включно — 1 рік;

від 24 років до досягнення особою 26 років включно — 2 роки;

від 27 років до досягнення особою 28 років включно — 3 роки;

від 29 років до досягнення особою 31 року включно — 4 роки;

від 32 років до досягнення особою 33 років включно — 5 років;

від 34 років до досягнення особою 35 років включно — 6 років;

від 36 років до досягнення особою 37 років включно — 7 років;

від 38 років до досягнення особою 39 років включно — 8 років;

від 40 років до досягнення особою 42 років включно — 9 років;

від 43 років до досягнення особою 45 років включно — 10 років;

від 46 років до досягнення особою 48 років включно — 11 років;

від 49 років до досягнення особою 51 року включно — 12 років;

від 52 років до досягнення особою 55 років включно — 13 років;

від 56 років до досягнення особою 59 років включно — 14 років.

          Особи, визнані інвалідами (незалежно від групи) після досягнення пенсійного віку, мають право на пенсію по інвалідності за наявності страхового стажу не менше 15 років. Мінімальний розмір пенсії за віком за наявності в чоловіків 35 років, а в жінок 30 років страхового стажу встановлюється в розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. За кожний повний рік страхового стажу понад 35 років чоловікам і 30 років жінкам пенсія за віком збільшується на 1% розміру пенсії, обчисленої відповідно до законодавства.

          Норми щодо збільшення необхідного страхового стажу для визначення мінімального розміру пенсії не поширюються на пенсіонерів, яким пенсію призначено до набрання чинності законом 3668, за винятком тих, кому пенсія  перераховуватиметься  з урахуванням заробітної плати за періоди страхового стажу після призначення (попереднього перерахунку) пенсії.

          Збільшено необхідний страховий стаж, який дає право на обчислення пенсії по інвалідності в розмірі пенсії за віком, інвалідам, яким інвалідність встановлена у віці після 46 років.

          Пенсія по інвалідності залежно від групи інвалідності призначається в таких розмірах: інвалідам I групи — 100 % пенсії за віком; інвалідам II групи –– 90% пенсії за віком; інвалідам III  групи —  50% пенсії  за віком. Тобто спочатку визначається розмір пенсії за віком, а потім – по інвалідності. При цьому до страхового стажу для обчислення розміру пенсії за віком, з якого обчислюється розмір пенсії по інвалідності, крім наявного страхового стажу, зараховується також на загальних підставах період з дня встановлення інвалідності до досягнення застрахованою особою віку, передбаченого законодавством. Якщо інваліди ІІ та ІІІ групи не працюють та мають відповідний стаж роботи (без урахування періоду з дня встановлення інвалідності до досягнення віку), то пенсія по інвалідності обчислюється у розмірі пенсії за віком.

 

Начальник відділу з питань призначення та перерахунку пенсій № 2

                         управління Пенсійного фонду України в місті Херсоні

                                                                              Анна Іванівна Демків