22 квітня 2015 року відбулося засідання тимчасової комісії з питань контролю за станом погашення заборгованості із виплати заробітної плати (грошового забезпечення) у Комсомольському районі м. Херсона. У роботі комісії в якості члена комісії взяла участь начальник відділення НСПП в Херсонській області БойкоВ.В. На засідання комісії було запрошено керівників 2 підприємств, на яких станом на 22.04.2015р. допущено виникнення заборгованості із заробітної плати на загальну суму 24,7 тис. грн. та керівників 5 підприємств, на яких заробітна плата виплачується у розмірі, меншому за мінімальний. Комісією було заслухано керівників підприємств: ХДП завод Судового обладнання та судової арматури ДП «Судмаш», ПП фірма «Антарес», Кооператив «Нафтовик», ТОВ фірма «Корабел», ТОВ «Херсонкабельторг», які надали пояснення щодо причин виникнення заборгованості із виплати заробітної плати, недотримання законодавства про працю та заходів, які планується вжити для усунення порушень прав найманих працівників та вимог чинного законодавства. Начальник відділення НСПП в Херсонській області Бойко В.В. поінформувала присутніх про заходи впливу на керівників підприємств з метою недопущення конфліктних ситуацій у колективах, де вчасно не виплачується заробітна плата, або виплачується у розмірах, менших мінімальних. Звернула увагу членів комісії та присутніх, що на сьогодні є необхідною активізація заходів впливу органів державної влади та місцевого самоврядування з метою забезпечення насамперед захисту прав найманих працівників відповідно до чинного законодавства України.