26 березня 2015 року відбулося розширене засідання тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат в області, на якому була присутня начальник відділення НСПП в Херсонській області Бойко В.В.

Головними  питаннями, що розглядалися  на засіданні комісії, були наступні питання:

          1. Про дотримання трудового законодавства та вжиті заходи щодо своєчасної виплати заробітної плати працівникам  ДП «Новотроїцький елеватор», ДП «Херсонське лісомисливське господарство», ДП «Цюрупинське лісомисливське господарство», Новотроїцького житлово-комунального господарства та КП «Комунсервіс» Новотроїцької селищної ради.

2. Про стан виконання рішень судів, інших органів (посадових осіб) про стягнення органами державної виконавчої служби області заборгованості  із заробітної плати та інших виплат, пов’язаних з трудовими правовідносинами, упродовж 2014 року та січня-лютого 2015 року.

Бойко В.В. поінформувала членів комісії, що основним завданням відділення НСПП в Херсонській області є сприяння взаємодії сторін соціально-трудових відносин у процесі врегулювання колективних трудових спорів (конфліктів), запобігання їх виникненню. Основним дестабілізуючим чинником стану соціально-трудових відносин є невиконання вимог законодавства про оплату праці, а саме її несвоєчасна виплата.

Бойко В.В також наголосила, що законодавчо закріплений порядок розв’язання конфлікту  полягає у встановленні певних процедур, що сприяють досягненню сторонами узгодження інтересів і прагнень, вироблення компромісного взаємоприйнятого рішення. Для цього Указом Президента України 17 листопада 1998 року була створена Національна служба посередництва і примирення, яка і є тим державним органом, до функцій якого належать надання консультативних послуг, додержання процедурних вимог у розв’язанні конфлікту та сприянні його вирішенню.

За результатами розгляду питань порядку денного членами комісії одноголосно було прийнято рішення про наступне.

         Управлінню транспорту, дорожньої інфраструктури та зв’язку обласної державної адміністрації:

            Разом з керівництвом ДП «Новотроїцький елеватор» опрацювати питання щодо визначення переліку об’єктів для продажу з наступним спрямуванням коштів на погашення заборгованості із виплати заробітної плати та подальший розвиток підприємства.

      Тримати на постійному контролі стан погашення заборгованості із заробітної плати та виконання затверджених графіків на ДП «Новотроїцький елеватор».

            Департаменту житлово-комунального господарства та паливно- енергетичного комплексу обласної державної адміністрації тримати на постійному контролі стан погашення заборгованості із заробітної плати та виконання затверджених графіків на Новотроїцькому житлово-комунальному підприємстві, КП «Комунсервіс» Нововоронцовської селищної ради.

            Новотроїцькій, Нововоронцовській, районним державним адміністраціям:

         Розглянути питання стану і перспектив погашення заборгованості із виплати заробітної плати працівникам комунальних підприємств району на спільних нарадах місцевих органів самоврядування та виконавчої влади з керівниками вказаних суб’єктів господарювання з метою визначення шляхів для ліквідації боргів, недопущення їх виникнення у майбутньому.

            Опрацювати повноту і результативність претензійно-позовної роботи комунальних підприємств району.

      Забезпечити дієву підтримку комунальним підприємствам району стосовно проведення ними взаєморозрахунків з підприємствами-кредиторами.

            Сприяти керівництву комунальних підприємств щодо розширення кола замовників та споживачів послуг та укладанню відповідних угод, з метою зростання власних надходжень вказаних суб’єктів господарювання.

           Головному управлінню юстиції у Херсонській області тримати на постійному контролі виконання рішень судів, інших органів (посадових осіб) про стягнення органами державної виконавчої служби області заборгованості із заробітної плати та інших виплат, пов'язаних з трудовими правовідносинами.

           Про результати проведеної роботи до 24 квітня 2015 року поінформувати Департамент соціального захисту населення обласної державної адміністрації.