Держава, як орган, який встановлює правила поведінки роботодавців і найманих працівників на ринку праці забезпечує контроль за дотриманням встановлених нею норм законодавчих та інших нормативно-правових актів з питань трудової та пов’язаної з нею діяльності.

В умовах складної фінансово-економічної ситуації в державі однією з найбільш гострих проблем залишається заборгованість із виплати заробітної плати.

Водночас, питання своєчасної виплати заробітної плати було і залишається предметом особливої уваги з боку органів прокурати.

Зокрема,  станом на 01.01.2015  заборгованість із виплати заробітної плати підприємствами м. Херсона склала 5748 тис. грн. Масові затримки виплати працівникам винагороди за виконану працю призводять до посилення соціальної напруги в суспільстві та негативних економічних наслідків і як наслідок підвищення рівня злочинності в країні.

Органами прокуратури на даний час ретельно вивчаються всі факти не виплати та несвоєчасної виплати працівникам заробітної плати. При цьому, одним із засобів забезпечення поновлення порушених прав громадян є вжиття заходів представницького характеру, передусім це стосується осіб, які неспроможні самостійно їх захищати (інвалідів, людей похилого віку, недієздатних осіб тощо).

Однак, вжиття прокуратурою заходів представницького характеру в інтересах громадян та стягнення із суб’єктів господарювання заборгованості із виплати заробітної плати працівникам, можливе лише на підставі заяви від громадянина який вважає, що його права порушені.

Прокуратура Дніпровського району м. Херсона займає принципову позицію щодо виявлення фактів несвоєчасної виплата працівникам заробітної плати та реального поновлення порушених прав громадян. З огляду на пріоритетність захисту прав громадян на своєчасну виплату заробітної плати цілеспрямована робота прокуратурирайону на вказаному напрямі постійно триває.

Шановні мешканці м. Херсона! Якщо Ви зазнали утисків свого права на своєчасне отримання винагороди за виконану вами роботу з боку роботодавців, які здійснюють своюдіяльність на території Дніпровського району м. Херсона просимо звертатися з відповідною заявою до прокуратури  району (м. Херсон, вул. Чорноморська, 40а, тел. 51-99-59, Левицький Сергій Ігорович, каб.№26).