23 березня 2015 року на базі Департаменту соціального захисту населення обласної державної адміністрації відбулась спільна нарада працівників Департаменту та фахівців відділення НСПП в Херсонській області, трудових арбітрів та осіб, зарахованих до кадрового резерву НСПП щодо стану погашення заборгованості із заробітної плати в області за результатами 2014 року.

Упродовж 2014 року місцевими органами влади та правоохоронними структурами реалізовувався комплекс організаційно-господарських заходів, спрямованих на забезпечення конституційного права працівників на своєчасність виплати та погашення боргів із заробітної плати.

Так, у бюджетних установах області відсутня заборгованості із виплати заробітної плати працівникам. Однак, незважаючи на проведену роботу, протягом попереднього року в області мало місце зростання боргів.

За статистичними даними, на початок 2014 року заборгованість із виплати заробітної плати складала 10,9 млн. грн., яка протягом року зросла на 4,4 млн. грн., або на 40,5%, і склала 15,3 млн. грн. у 43 суб’єктів господарювання. Кількість підприємств-боржників збільшилася на 14, або на 48,3%.

На 29 економічно активних підприємствах заборгованість із заробітної плати складає 10,8 млн. грн., або 70,7% від загальної заборгованості по області. У порівнянні з 01 січня 2014 року відбулося зростання на 4,4 млн.грн, або на 68,1%, та збільшилася кількість боржників на 14, або на 93,3%.

На 14 підприємствах-банкрутах заборгованість із заробітної плати склала 4,5 млн. грн., або 29,3% від суми загальної заборгованості. В порівнянні з 01 січня 2014 року вона збільшилася на 27,4 тис. грн., або на 0,6%, кількість боржників залишилася на тому ж рівні.

Борги на економічно неактивних підприємствах відсутні.

На 8 державних підприємствах заборгованість складає 7,98 млн. грн., або 52,2% від загального боргу, яка порівняно з 01 січня 2014 року зросла на 4,0 млн. грн., або на 102,1%, кількість підприємств-боржників збільшилася на 3,0 або на 60,0%.

На 9 підприємствах комунальної форми власності заборгованість складає 1,2 млн. грн., або 7,9% від загальної суми боргів. Порівняно з 01 січня 2014 року зріс розмір боргу на 0,5 млн. грн., або на 77,0%, та на 4, або на 80,0% збільшилася кількість цих боржників. Найбільші борги належать суб’єктам господарювання органів місцевого самоврядування:

          - 3 боржники Херсонської міської ради, борг яких становить 580,3тис.грн. зменшився за рік на 45,6 тис. грн., або на 7,3%;

- 1 боржник Новотроїцької селищної ради - 182,4 тис.грн., борг виник у минулому році;

- 1 боржник Нововоронцовської селищної ради – 182,0 тис.грн., борг виник у 2014 році;

- 1 боржник Цюрупинської міської ради — 101,4 тис.грн. борг виник у минулому році.

На 26 підприємствах інших форм власності заборгованість із виплати заробітної  плати працівникам складає 6,1 млн. грн., або 40,0% від загальної суми боргів, яка порівняно з 01 січня 2014 року знизилася на 0,1 млн.грн., або на 2,3%, кількість підприємств-боржників збільшилася на 7,0 або на 36,8%.

Борги працівникам суб'єктів господарювання наявні в 9 районах (Білозерському, Бериславському, Великоолександрівському, Генічеському, Каланчацькому, Нововоронцовському, Новотроїцькому, Скадовському, Цюрупинському) та 3 містах обласного значення (Херсоні, Каховці, Новій Каховці).

У м. Херсоні найбільші в області негативні показники заборгованості із виплати заробітної плати, які становлять 11,0 млн. грн.., або 71,7% від загального боргу по області, та кількості підприсмств-боржників - 26. Розмір збільшення боргу та кількості боржників протягом 2014 року є найбільшим по області та складає 2,2 млн. грн., або 24,9%, та 7 суб'єктів господарювання, або 36,8%.

Протягом 2014 року по м. Каховці збільшилися борги із виплати заробітної плати на 949,4 тис.грн, або на 1665,6%, та складають станом на початок 2015 року 1,0 млн. грн.

У Новотроїцькому районі має місце заборгованість із виплати заробітної плати у сумі 913,8 тис.грн. Упродовж 2014 року борги по району зросли на 157,7 тис.грн, або на 20,9%.

У Нововоронцовському районі заборгованість із виплати заробітної плати складає 526,6 тис.грн. Протягом минулого року борги по району зросли на 410,1тис.грн, або на 352,9%.

Також збільшення заборгованості із виплати заробітної плати протягом 2014 року відбулося у м. Нова Каховка на суму 377,0 тис.грн. та у таких районах: Скадовському - на 256,1 тис.грн., Генічеському - на 246,4 тис.грн., Цюрупинському - на 227,7 тис.грн.

Відсутні борги із виплати заробітної плати працівникам у м. Гола Пристань і у таких районах: Великолепетиському, Верхньорогачицькому, Високопільському, Голопристанському, Горностаївському, Іванівському, Каховському, Нижньосірогозькому, Чаплинському.

За видами економічної діяльності суб’єктів господарювання області станом на 01 січня 2015 року найбільша питома вага боргів (43,4%) належить 9 підприємствам переробної промисловості - 6,6 млн.грн. Крім того, по вказаній галузі відбулося й найбільше зростання заборгованості протягом минулого року - на 2,4 млн. грн., або на 56,2%.

Упродовж 2014 року виникла заборгованість на 3 суб’єктах господарювання, що провадять свою діяльність у сфері водопостачання, каналізації і поводження з відходами, у сумі 0,4 млн. грн. та на 2 підприємствах у сфері постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря на суму 0,2 млн. грн.

З метою зниження впливу негативних тенденцій на розвиток економіки, розв’язання найбільш гострих соціально-економічних проблем та встановлення дієвого контролю за станом погашення заборгованості із виплати заробітної плати працівникам підприємств, організацій та установ області вирішили:

          1. Забезпечити вжиття спільних, дієвих заходів щодо  активізації роботи з питання погашення заборгованості із виплати заробітної плати працівникам підприємств-боржників області відповідно до виду економічної діяльності та галузевої ознаки незалежно від форми власності.

            2. Проводити постійний аналіз стану соціально-трудових відносин з мстою прогнозування можливості виникнення колективних трудових спорів (конфліктів) в області та своєчасного проведення упереджувальних дій.

Начальник відділення НСПП в Херсонській області Бойко В.В. поінформувала присутніх про заходи впливу на керівників підприємств з метою недопущення конфліктних ситуацій у колективах, де вчасно не виплачується заробітна плата, або виплачується у розмірах, менших мінімальних. Звернула увагу членів комісії та присутніх, що на сьогодні є необхідною активізація заходів впливу органів державної влади та місцевого самоврядування з метою забезпечення насамперед захисту прав найманих працівників відповідно до чинного законодавства України.

Наприкінці виступу Бойко В.В. наголосила, що робота відділення НСПП в Херсонській області в подальшому  буде спрямована на поліпшення стабілізації стану соціально трудових відносин, запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів), сприяння своєчасному їх вирішенню, підвищення рівня правової культури учасників соціально-трудових відносин.