26 лютого 2015 року було проведено семінар Херсонської обласної міжгалузевої ради профспілок з питань укладання колективних договорів та угод. На семінарі за темою «Мета діяльності НСПП – ефективне поновлення прав та інтересів працівників» виступила начальник відділення НСПП в Херсонській області Бойко В.В.

В ході обговорення даного питання начальник відділення НСПП наголосила, що основним завданням Національної служби посередництва і примирення є сприяння поліпшенню соціально - трудових відносин, запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів) на підприємствах, в установах, організаціях області, їх прогнозування.

Взаємодія сторін соціального партнерства є складовими діяльності відділення НСПП. Одним із таких партнерів є Херсонська обласна міжгалузева рада профспілок. Для координації зусиль направлених на сприяння покращенню стану соціально - трудових відносин і правового врегулювання розбіжностей, між відділенням НСПП і Херсонською обласною міжгалузевою радою профспілок укладена угода про співпрацю.

Профспілки тісно взаємодіють з відділенням НСПП щодо попередження виникнення колективних трудових спорів (конфліктів) та їх врегулювання у разі виникнення, у правовому полі.

Керівники деяких підприємств вважають, що в сучасних реаліях сьогодення профспілки втратили своє значення, однак практика роботи відділення свідчить, що у більшості випадків врегулювання розбіжностей, які виникають між найманими працівниками та роботодавцями, досягаються завдяки активним діям справжніх профспілкових лідерів.

Взаємодія відділення НСПП з облміжпрофрадою підтверджується тим, що всі питання, які виникають внаслідок напруження стану соціально - трудових відносин  на підприємстві вивчаються спільно з виходом на місця. Завдяки спільним заходам, як відділення так і облміжпрофради  мінімізувалась можливість виникнення стихійних конфліктів, в тому числі за рахунок отриманого досвіду, голів профкомів підприємств, установ, організацій області.

Наймані працівники і профспілки, як органи уповноважені представляти інтереси найманих працівників по захисту їх порушених соціально – трудових прав починають розуміти, що завдання Національної служби посередництва і примирення полягають не в посилені розбіжностей між сторонами соціально - трудових відносин, а в сприянні їх вирішення, в забезпечені дотримання законодавчих та нормативно-правових актів.

Вісім арбітрів, один посередник підготовлені Національною службою посередництва і примирення в юридичних вищих навчальних закладах України, були працівниками облміжпрофради, двоє ще працюють. В якості трудових арбітрів беруть постійну участь в роботі примирних органів по зареєстрованих НСПП колективних трудових спорах (конфліктах).

Вирішення за сприяння відділення НСПП розбіжностей між сторонами соціально - трудових відносин ще на доконфліктній стадії у більшості випадків за активної участі профспілок дозволили не допустити виникнення нових колективних трудових спорів (конфліктів), матеріальних та моральних збитків як для власника, так і для найманих працівників, забезпечити нормальний виробничий режим. На сьогодні склалася добра практика взаємного інформування сторін щодо погіршення стану соціально - трудових відносин , що надає змогу своєчасно надати допомогу та узгодити напрямки діяльності з метою запобігання виникнення конфлікту. Відділення НСПП пропонує головам профспілок в подальшому надавати інформацію про маючі місце порушення як трудового   законодавства, так і Закону України «Про колективні договори і угоди», а саме несвоєчасне укладання колективного договору та виконання положень діючих договорів.

Таким чином, активна участь всіх сторін соціального партнерства, у тому числі і профспілок, по захисту людей праці, є головними спільними завданнями профспілкових комітетів підприємств, установ, організацій області та відділення НСПП та запорукою соціального спокою в регіоні.