06 лютого 2015 року начальник відділення НСПП у Херсонській області Бойко В.В. виступила в ефірі Радіо «Таврія» Херсонської обласної державної телерадіокомпанії «Скіфія».

Бойко В.В. поінформувала жителів Херсонщини, що для забезпечення стабілізації стану соціально-трудових відносин на підприємствах, в установах і організаціях області, відділення НСПП в Херсонській області протягом 2014 року проводило роботу щодо запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів) відповідно до наданих законодавством повноважень.

Найбільш слабкою ланкою в економіці області на теперішній час є промислове виробництво, що обумовлює нестабільність стану соціально-трудових відносин на деяких підприємствах цієї галузі. Також існують  ускладнення з виплати заробітної плати на підприємствах транспортної галузі, які негативно впливають на стан соціально-трудових відносин в трудових колективах цих підприємств.

Негативна дія заборгованості підприємств із виплати заробітної плати є основним конфліктогенним чинником, що призводить до дестабілізації стану соціально-трудових відносин.

Заборгованість із виплати заробітної плати на підприємствах області  станом на 01.01.2015р. склала 17,6 млн.грн., що на 17 % більше від попереднього року .

 Вона була наявна на 54  великих та середніх підприємствах (установах, організаціях) області, які відповідно звітують в органи статистики. На м.Херсон доводиться 24 підприємств із боргом по виплаті заробітної плати.

Найбільше заборгували своїм працівникам підприємства м. Херсона – 63,1% (на 22,3% менше ніж в 2013 році.) та Каховський р-н  – 10,2%.

Основна частка боргу із заробітної плати (42,0%) на початок 2015 року не виплачена підприємствами промисловості, що в порівнянні  з початком року менше на 13,8%.

Саме наявність заборгованості із виплати заробітної плати є на сьогодні головним конфліктогенним чинником в соціально-трудових відносинах.

Начальник відділення поінформувала слухачів, що керівництвом відділення постійно акцентується увага на необхідності забезпечення погашення заборгованості із заробітної плати й на засіданнях тимчасових комісій з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат в області, Суворовському та Дніпровському районах м. Херсона.  За звітний період прийнято участь в 28 комісіях.

Фахівцями Відділення в ході моніторингу вивчалися 29 випадків дестабілізації стану соціально-трудових відносин та проводилася робота щодо сприяння його стабілізації ,  в т.ч. на  21 – з виходом на місце.

Відділення сприяло усуненню 59 чинника  дестабілізації стану соціально-трудових відносин на доконфліктній стадії, що виникли на 28 підприємствах з середньообліковою кількістю 4112 осіб штатних працівників, у т.ч. із перехідного залишку 2013 року 6 неврегульованих конфліктних ситуацій з 13 чинниками (1472 штатних працівників).

З метою своєчасного реагування на ускладнення стану соціально-трудових відносин та виникнення конфліктних ситуацій у трудових колективах, захисту прав найманих працівників Відділенням за  звітний період взято на облік 23 конфліктні ситуації.

Наприкінці виступу Бойко В.В. наголосила, що робота відділення НСПП в Херсонській області в подальшому  буде спрямована на поліпшення стабілізації стану соціально трудових відносин, запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів), сприяння своєчасному їх вирішенню, підвищення рівня правової культури учасників соціально-трудових відносин.