Розпорядженням Національної служби посередництва і примирення від 03 лютого 2015 року № 030-р зареєстрований  колективний трудовий спір (конфлікт) між найманими працівниками публічного акціонерного товариства «Херсонська теплоелектроцентраль» міста Херсона та публічним акціонерним товариством «Херсонська теплоелектроцентраль» міста Херсона з 28.01.2015 року. Зареєстровані такі вимоги найманих працівників:

«1. Визнати розпорядження по публічному акціонерному товариству «Херсонська  теплоелектроцентраль» від 06.05.2014 № 25-р «Про призупинення виплати премії» протизаконним та відмінити його.

2. Визнати наявність порушення умов Колективного договору 2014-2015 п.3.22:

- виплата щомісячної премії працівникам, згідно затвердженого Положення про преміювання працівників публічного акціонерного товариства «Херсонська теплоелектроцентраль» за виконання основних показників виробничо-господарської діяльності. Згідно ст. 2 Закону України «Про оплату праці» премія є додатковою заробітною платою, що пов’язана з виконанням виробничих завдань, яка передбачена системою оплати праці та не є заохочувальною і повинна сплачуватись на загальних засадах.

3. Виплатити премію за період з квітня по грудень 2014 р. у повному розмірі».