28 листопада 2014 року відбулося засідання тимчасової комісії з питань погашення заборгованості  із заробітної плати (грошового забезпечення) в Херсонській області, на якому була присутня начальник відділення НСПП в Херсонській області Бойко В.В.

Головними  питаннями, що розглядалися  на засіданні комісії, були наступні питання:

1. Про дотримання трудового законодавства та вжиті заходи щодо своєчасної виплати заробітної плати працівникам ХДЗ „Палада”; ДП ЦКБ „Ізумруд”; ПАТ „Каховський завод електрозварювального устаткування”.

2. Про виконання попередніх рішень тимчасової комісії з питань погашення погашення заборгованості  із заробітної плати (грошового забезпечення) в Херсонській області щодо ліквідації заборгованості із виплати заробітної плати (протокол № 6 від 24 липня 2014 року).

Бойко В.В. поінформувала членів комісії, що основним завданням відділення НСПП в Херсонській області є сприяння взаємодії сторін соціально-трудових відносин у процесі врегулювання колективних трудових спорів (конфліктів), запобігання їх виникненню. Основним дестабілізуючим чинником стану соціально-трудових відносин є невиконання вимог законодавства про оплату праці, а саме її несвоєчасна виплата.

Бойко В.В також наголосила, що законодавчо закріплений порядок розв’язання конфлікту  полягає у встановленні певних процедур, що сприяють досягненню сторонами узгодження інтересів і прагнень, вироблення компромісного взаємоприйнятого рішення. Для цього Указом Президента України 17 листопада 1998 року була створена Національна служба посередництва і примирення, яка і є тим державним органом, до функцій якого належать надання консультативних послуг, додержання процедурних вимог у розв’язанні конфлікту та сприянні його вирішенню.

За результатами розгляду питань порядку денного членами комісії одноголосно було прийнято рішення про наступне.

Визнати недостатньою роботу Нововоронцовської районної державної адміністрації стосовно вжиття заходів щодо забезпечення своєчасної виплати заробітної плати працівникам КП „Комунсервіс” Нововоронцовської селищної ради та завдань, визначених протоколом засідання тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат в області.

Управлінню житлово-комунального господарства обласної державної адміністрації спільно з Нововоронцовською районною державною адміністрацією:

1. Розробити план виходу із критичної ситуації КП „Комунсервіс” Нововоронцовської селищної ради з метою ліквідації боргів працівникам із виплати заробітної плати.

2. Звернутися до Нововоронцовської селищної ради щодо надання із місцевого бюджету разової допомоги на погашення боргів КП „Комунсервіс” із заробітної плати.

3. Сприяти керівництву КП „Комунсервіс” Нововоронцовської селищної ради стосовно проведення ними взаєморозрахунків з підприємствами- кредиторами.

4. Забезпечити ефективний контроль стану виконання плану заходів і затвердженого графіка погашення заборгованості із виплати заробітної плати працівникам підприємства.

Департаменту економічного розвитку та торгівлі обласної державної адміністрації:

1. Підтримувати постійний діалог з керівництвом ХДЗ „Палада”, ДП ЦКБ „Ізумруд”, ПАТ „Каховський завод електрозварювального устаткування” з метою виявлення питань, які потребують вирішення на рівні обласної державної адміністрації, та направлені на мінімізацію негативного впливу кризових явищ на роботу підприємств;

2. Подовжити супроводження питання щодо результатів розгляду пропозицій обласної державної адміністрації, що надані Мінпромполітики України та ДК „Укроборонпром” по підприємствах ХДЗ „Палада” і ДП ЦКБ „Ізумруд”.

Крім того, комісією було рекомендовано керівництву ХДЗ „Палада”, ДП ЦКБ „Ізумруд”, ПАТ „Каховський завод електрозварювального устаткування”, КП „Комунсервіс” Нововоронцовської селищної ради:

1. Оновити графік погашення заборгованості із заробітної плати та забезпечити його дотримання. Надати до 10 грудня 2014 року затверджений графік до місцевої державної адміністрації або до міськвиконкому з метою контролю його виконання;

2. Вжити додаткових заходів щодо зростання надходжень та забезпечення своєчасної оплати праці працівникам.

3. Керівництву КП „Комунсервіс” Нововоронцовської селищної ради активізувати претензійно-позовну роботу.