27 листопада 2014 року в приміщенні Херсонської обласної державної адміністрації відбулося засідання обласної тристоронньої соціально-економічної ради, на якому в якості члена ради була присутня начальник відділення НСПП в Херсонській області Бойко В.В.

На порядку денному засідання було розглянуто два питання:

1. Про стан обласного ринку праці та взаємодії у цьому процесі виконавчої влади, роботодавців та профспілок відносно до умов регіональної угоди між сторонами соціального діалогу із соціально-економічних питань та трудових відносин.

2. Про інформацію щодо стану погашення заборгованості іх заробітної плати в області.

         Доповідачами з питань порядку денного виступали представники органів виконавчої влади, органів профспілок та організацій роботодавців.

Начальник відділення НСПП в Херсонській області Бойко В.В. зазначила, що основним завданням Відділення є сприяння взаємодії сторін соціально-трудових відносин у процесі врегулювання колективних трудових спорів (конфліктів), запобігання їх виникненню. Основним дестабілізуючим чинником стану соціально-трудових відносин є невиконання вимог законодавства про оплату праці, а саме її несвоєчасна виплата.

Також Бойко В.В. поінформувала, що Відділенням здійснюються в межах компетенції відповідні заходи щодо запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів) на підприємствах області відповідно до Положення про порядок здійснення Національною службою посередництва і примирення заходів щодо запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів), затвердженого наказом НСПП від 27 березня 2009 року № 16.

За результатами засідання обласної тристоронньої соціально-економічної ради по першому питанню порядку денного було вирішено:

1. Взяти до відома інформації сторін щодо стану обласного ринку праці та взаємодії у цьому процесі соціальних партнерів відповідно до умов регіональної угоди між сторонами соціального діалогу із соціально- економічних питань та трудових відносин.

2. Рекомендувати місцевим органам виконавчої влади та самоврядування:

 - забезпечити широкомасштабну роботу з інформування підприємств щодо змін умов господарювання, які передбачаються у зв’язку з підписанням Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, та заходів, які необхідно вжити з метою запобігання та\або мінімізації можливих негативних наслідків для національних товаровиробників та ринку праці;

- сприяти стимулюванню зайнятості в сільській місцевості шляхом розвитку сільських територій, підвищенню ефективності аграрного виробництва та конкурентоспроможності продукції сільського господарства;

активізувати діяльність робочих груп з питань легалізації оплати праці та зайнятості населення та у разі необхідності оновити їх склад;

- вжити заходів щодо актуалізації переліку громадських робіт, доповнивши їх видами робіт відповідно до соціально спрямованих проектів, та передбачення коштів на їх фінансування.

3.  Рекомендувати стороні роботодавців, профспілковій стороні:

3.1. Сприяти забезпеченню гарантій зайнятості неповнолітніх, дітей- сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та вживати заходів щодо недопущення порушення прав зазначених категорій громадян на гідну зайнятість.

3.2. Спрямовувати спільні зусилля на:

- забезпечення зайнятості працівників, які перебувають у вимушеному простої, на інших робочих місцях;

- тимчасового переведення працівників, які підлягають звільненню, за їх згодою, на інші роботи;

- використання допомоги по частковому безробіттю;

- своєчасне подання до державної служби зайнятості, інформації про заплановане масове вивільнення працівників;

4. Рекомендувати сторонам обласної тристоронньої соціально- економічної ради:

 - спрямовувати спільні зусилля на сприяння мінімізації атипових форм зайнятості;

- вживати заходів стосовно недопущення випадків використання найманої робочої сили без належного оформлення трудових відносин;

- сприяти зайнятості громадян України, які переселилися з тимчасово окупованої території та з районів проведення антитерористичної операції;

- забезпечувати інформування працівників про законність порядку проведення звільнення та дотримання законодавства про працю;

сприяти покращенню безпеки та охорони праці працівників.

По другому питанню порядку денного:

1.  Взяти до відома інформацію щодо стану погашення заборгованості із заробітної плати в області.

2. Рекомендувати сторонам обласної тристоронньої соціально- економічної ради:

- спрямовувати спільні зусилля на забезпечення конституційного права працівників області на своєчасне одержання винагороди за працю;

          - вживати вичерпних заходів стосовно погашення заборгованості із виплати заробітної плати працівникам області та недопущення утворення нових боргів.