30 жовтня 2014 року начальник відділення НСПП у Херсонській області Бойко В.В. виступила в ефірі Радіо «Таврія» Херсонської обласної державної телерадіокомпанії «Скіфія».

Бойко В.В. наголосила, що з метою забезпечення реалізації конституційних прав і гарантій громадян України, визначених статтею 43 Конституції України, сприяння взаємодії сторін соціально-трудових відносин у процесі врегулювання колективних трудових спорів (конфліктів), запобігання їх виникненню указом Президента України 17 листопада 1998 року № 1258/98 була створена Національна служба посередництва і примирення, яка є тим державним органом, до функцій якого належать надання консультативних послуг, додержання процедурних вимог у розв’язанні конфлікту та сприйнятті його вирішенню.

У виступі начальник відділення поінформувала громадськість Херсонщини про результати роботи відділення за 9 місяців 2014 року.

Найбільш слабкою ланкою в економіці області на теперішній час є промислове виробництво, що обумовлює нестабільність стану соціально-трудових відносин на деяких підприємствах цієї галузі. Також існують  ускладнення з виплати заробітної плати на підприємствах транспортної галузі, які негативно впливають на стан соціально-трудових відносин в трудових колективах цих підприємств.

Негативна дія заборгованості підприємств із виплати заробітної плати є основним конфліктогенним чинником, що призводить до дестабілізації стану соціально-трудових відносин.

Заборгованість із виплати заробітної плати на підприємствах області  станом на 30.09.2014р.  протягом року зросла на 20% і склала 19,3 млн.грн. Вона була наявна на 61  великих та середніх підприємствах (установах, організаціях) області, які відповідно звітують в органи статистики. На м.Херсон доводиться 30 підприємств із боргом по виплаті заробітної плати.

Найбільше заборгували своїм працівникам підприємства м.Херсона –60,7% , м.Каховка  – 10%  та Садовський район – 4,3%.

Через  нестабільну економічну ситуацію, що характерна для  області, протягом року фінансовий стан  промислових підприємств погіршився, що зумовило збільшення заборгованості з заробітної плати на 24,5 %.

Начальник відділення поінформувала слухачів, що керівництвом відділення постійно акцентується увага на необхідності забезпечення погашення заборгованості із заробітної плати й на засіданнях тимчасових комісій з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат в області, Суворовському та Дніпровському районах м. Херсона.  За звітний період прийнято участь в 20 комісіях.

Фахівцями Відділення в ході моніторингу вивчалися 24 випадків дестабілізації стану соціально-трудових відносин та проводилася робота щодо сприяння його стабілізації ,  в т.ч. на  16 – з виходом на місце.

Відділення сприяло усуненню 49 чинника  дестабілізації стану соціально-трудових відносин на доконфліктній стадії, що виникли на 24 підприємствах з середньообліковою кількістю 3309 осіб штатних працівників, у т.ч. із перехідного залишку 2013 року 6 неврегульованих конфліктних ситуацій з 13 чинниками (1472 штатних працівників).

З метою своєчасного реагування на ускладнення стану соціально-трудових відносин та виникнення конфліктних ситуацій у трудових колективах, захисту прав найманих працівників Відділенням за  звітний період взято на облік 18 конфліктних ситуацій.

Наприкінці виступу Бойко В.В. наголосила, що робота відділення НСПП в Херсонській області в подальшому  буде спрямована на поліпшення стабілізації стану соціально трудових відносин, запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів), сприяння своєчасному їх вирішенню, підвищення рівня правової культури учасників соціально-трудових відносин.