23 жовтня 2014 року відбулося засідання ІІІ пленуму Херсонської обласної міжгалузевої ради профспілок, на яке  було запрошено начальника відділення НСПП в Херсонській області Бойко В.В.

Основним питанням, що розглядалося на засіданні, було питання про стан роботи Херсонської облміжпрофради щодо захисту соціально-економічних та трудових прав працюючих відповідно до рішень VI з’їзду ФПУ та «Програми дій Херсонської облміжпрофради та 2013-2017 роки».  

Заступник голови Херсонської облміжпрофради Бегун Л.М. у своїй доповіді відмітила, що у складних соціально-економічних умовах сьогодення членські організації зосереджують зусилля виборних органів на ключових питаннях діяльності профспілок - збереження чисельності та повної продуктивної зайнятості працюючих, підвищення рівня та своєчасності виплати заробітної плати, створенню належних умов праці, тощо.

Завдяки роботи сторін соціального діалогу на усіх рівнях профспілки впливали на покращення соціально-трудових відносин у колективах підприємств, установ і організацій області.

Проводилась робота з надання правової допомоги профактиву та організаціям профспілок з питань застосування законодавства для підвищення ефективності захисту прав та інтересів працюючих.

Майже всі керівники обласних і районних галузевих профспілкових організацій делеговані до складу відповідних колегій, профільних комісій при місцевих органах влади, забезпечили не тільки представництво профспілок в цих структурах, але й здійснення громадського контролю за діяльністю відповідальних органів влади і роботодавців, вплив на прийняття чи неприйняття ними відповідних рішень.

За активної участі  профспілок проводиться значна робота щодо погашення заборгованості із заробітної плати.

Постійно приділяється увага захисту духовних цінностей населення області. Щорічно проводяться обласні змагання та спартакіади серед галузевих профспілкових організацій (працівників освіти та науки, охорони здоров'я, культури, держустанов та ін.).

Через значне скорочення обсягів виробництва, фінансову кризу, неналежну роботу по створенню владою привабливих інвестиційних умов в області, тисячі працівників втратили свої робочі місця, що негативно вплинуло на якість їх життя, призвело до поглиблення бідності.

Тільки у вересні поточного року розмір середньої заробітної плати занижено на 364 гри. або на 29,9% порівняно з фактичним розміром прожиткового мінімуму для працездатних осіб, а для працівників бюджетної сфери ця різниця складає 730 грн. Це при тому, що індекс споживчих цін на січень-вересень 2014 року склав 112%, а до кінця року прогнозується на рівні 120%. Не ліквідована хронічна заборгованість із заробітної плати.

Начальник відділення НСПП в Херсонській області поінформувала присутніх на засіданні пленуму про результати роботи Відділення                      за 9 місяців 2014 року.

За результатами роботи пленум Херсонської обласної міжгалузевої ради    профспілок  постановив  вважати  пріоритетними завданнями Херсонської облміжпрофради та її членських організації на наступний період:

         - захист прав і інтересів членів профспілок з метою забезпечення гідної праці, продуктивної зайнятості, високого і своєчасного рівня оплати праці;

         - підвищення ролі облміжпрофради, галузевих профспілкових організацій області в громадсько-суспільному житті працюючих, їх вплив на соціально-економічну політику в регіоні і проведення соціального діалогу на всіх його рівнях;

         - своєчасний контроль за станом виконання Регіональної, галузевих і інших угод, колективних договорів на спільних засіданнях сторін соціального діалогу з метою посилення відповідальності за належне виконання взятих на себе обов’язків і домовленостей;

           - удосконалення методів роботи по контролю за дотриманням роботодавцями вимог законодавства про працю, активізації співпраці з судовими, правоохоронними і контролюючими державними органами з питань захисту трудових, соціально-економічних прав і законних інтересів працівників;

         - продовження практики зустрічей профспілкового активу області з керівництвом облдержадміністрації, обласної ради та керівниками їх структурних підрозділів із соціально-економічних питань, захисту законних прав працівників, мало захищених верств населення;

- провести обласний семінар із профспілковим активом з питань громадського контролю за дотриманням законодавства про працю в трудових колективах області; .

          -  посилення мотивації профспілкового членства та роз'яснювальної роботи, зі сформування у членів профспілок почуття єдності, солідарності, активного захисту, своїх прав;

        - домагатися, від роботодавців зміни структури собівартості продукції задля збільшення в ній питомої ваги фонду оплати праці, своєчасного забезпечення нарахування пільг і компенсацій за роботу у важких та шкідливих умовах;

          - залучення громадських організацій, соціальних партнерів до проведення спільних заходів по захисту соціально-економічних прав найманих працівників.