13 жовтня 2014 року в приміщенні відділення Національної служби посередництва і примирення  в Херсонській області було проведено семінар  з арбітрами, посередниками та особами, зарахованими до кадрового резерву відділення НСПП в Херсонській області.

До порядку денного семінару були включені наступні питання:

аналіз стану і динаміки соціально-трудових відносин в області за 9 місяців 2014 року;

запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів);

стан і результати задоволення висунутих найманими працівниками або профспілками вимог та вирішення колективних трудових спорів (конфліктів);

нове в законодавстві про порядок вирішення колективних трудових спорів (накази НСПП №65 та №66);

Відкривала семінар начальник відділення Національної служби посередництва і примирення  в Херсонській області Бойко В.В., яка поінформувала присутніх про результати роботи відділення НСПП.

Упродовж  9 місяців  2014 року Відділенням вивчався стан соціально-трудових відносин в трудових колективах підприємств, установ, організацій всіх форм власності, які відносяться до різних галузей економіки області, з метою запобігання виникнення соціальної напруги та сприяння вирішенню наявних розбіжностей.

Заборгованість із заробітної плати, яка станом на 01.09.2014р. загалом по області склала 19,3 млн.грн.,  протягом кварталу зменшилась на 10 %.

Негативна дія заборгованості підприємств із виплати заробітної плати є основним конфліктогенним чинником, що призводить до дестабілізації стану соціально-трудових відносин. Станом на 01.09.2014р. вона була наявна на 61 (на 01.01.2014р. – 48) великих та середніх підприємствах (установах, організаціях) області, які відповідно звітують в органи статистики. На м.Херсон доводиться 30 підприємств із боргом по виплаті заробітної плати.

Зростання заборгованості із заробітної плати обумовлюється, в значній мірі, зменшенням обсягів випуску та реалізації продукції, несплатою за виконані роботи, вироблену продукцію, зниженням попиту на них та відсутністю обігових коштів, що продовжує спричиняти нарощення боргу із заробітної плати.

Найбільше заборгували своїм працівникам підприємства м. Херсона –60,7% (на 12% більше ніж за попередній період), м.Каховка  – 10%  та Садовський район – 4,3%.

Основна частка боргу із заробітної плати (37%) на початок вересня  2014 року не виплачена підприємствами промисловості, що в порівнянні  з попереднім періодом менше   на 10%.

Через  нестабільну економічну ситуацію, що характерна для  області, протягом  року фінансовий стан  промислових підприємств погіршився, що зумовило збільшення заборгованості з заробітної плати на 24,5 %.

Німченко О.О., завідувач сектора аналітично-інформаційної роботи та прогнозування відділення НСПП в Херсонській області, поінформував присутніх, що станом на 01.09.2014 року на території області налічується п’ять підприємств, сума боргу з  заробітної плати яких перевищує 500,0 тис.грн., а саме:  ДК ЦКБ "Ізумруд", ДП «Херсонагроліс»,  ВАТ "Завод карданних валів", ДП «Садовський морський торгівельний порт»,  ПАТ «Каховський завод електрозварювального устаткування».

На засіданнях тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат в області, Суворовському та Дніпровському районах м. Херсона  також постійно акцентується увага на необхідності забезпечення погашення заборгованості із заробітної плати. За звітний період прийнято участь в 20 комісіях.

Фахівцями Відділення в ході моніторингу вивчалися 24 випадків дестабілізації стану соціально-трудових відносин та проводилася робота щодо сприяння його стабілізації ,  в т.ч. на  16 – з виходом на місце.

Відділення сприяло усуненню 49 чинника  дестабілізації стану соціально-трудових відносин на доконфліктній стадії, що виникли на 24 підприємствах з середньообліковою кількістю 3309 осіб штатних працівників, у т.ч. із перехідного залишку 2013 року 6 неврегульованих конфліктних ситуацій з 13 чинниками (1472 штатних працівників).

З метою своєчасного реагування на ускладнення стану соціально-трудових відносин та виникнення конфліктних ситуацій у трудових колективах, захисту прав найманих працівників Відділенням за  звітний період взято на облік 18 конфліктних ситуацій.

За фактом взяття на контроль Відділення розбіжностей на вказаних підприємствах визначено основні причини їх виникнення та надані рекомендації сторонам соціально-трудових відносин щодо можливих шляхів з їх усунення.

Упродовж 9 місяців 2014 року знято 12 конфліктних ситуацій, які перебували на обліку Відділення.

Кулик Т.О., головний спеціаліст сектора правового забезпечення відділення НСПП в Херсонській області, поінформувала присутніх, що упродовж 9 місяців поточного року відділення НСПП в Херсонській області сприяло вирішенню 11 колективних трудових спорів та 12 вимог, висунутих найманими працівниками, профспілками у колективних трудових спорах з питань, визначених статтею 2 Закону України ’’Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)’’.

У результаті заходів, здійснених відділенням НСПП в Херсонській області у ході сприяння вирішенню колективних трудових спорів (конфліктів) погашено заборгованість із виплати заробітної плати в сумі 894,8 тис. грн., що стала основною причиною виникнення спорів та конфліктних ситуацій. Чисельність працівників підприємств, установ, організацій, які брали участь у колективних трудових спорах (конфліктах) склала 1213 осіб.

Колективні трудові спори вирішувались шляхом проведення 12 засідань примирних комісій і 14 узгоджувальних  зустрічей, в результаті яких дані спори було вирішено та знято з реєстрації і контролю.

Мирошниченко В.Ю., заступник начальника – завідувач сектора правового забезпечення відділення НСПП в Херсонській області, ознайомив присутніх з новими Положеннями, затвердженими наказами НСПП, а саме:

- про порядок і строки розгляду роботодавцем або уповноваженою ним особою, організацією роботодавців, об’єднанням організацій роботодавців вимог найманих працівників, профспілки (наказ НСПП №65);

- про порядок формування і затвердження вимог найманих працівників, профспілок (наказ НСПП №66).

          Бойко В.В.  підвела підсумки семінару, при цьому звернула увагу присутніх щодо значимості їх вкладу по своєчасному реагуванню у разі маючих місце ускладнень стану соціально - трудових відносин  для попередження виникнення колективних трудових спорів (конфліктів) на підприємствах усіх галузей області.