Відповідно до Законів України «Про колективні договори і угоди» і  «Про соціальний діалог в Україні» розпорядженням голови Херсонської обласної державної адміністрації  від 21 травня 2014 року № 334 затверджено новий склад робочої комісії для ведення переговорів із соціальними партнерами щодо підготовки регіональної угоди із соціально-економічних питань. До складу робочої комісії включено керівників територіальних підрозділів центральних органів державної влади, структурних підрозділів обласної державної адміністрації.

10 червня 2014 року відділенням НСПП в Херсонській області спільно з представниками Департаменту соціального захисту населення обласної державної адміністрації було проведено семінар-нараду стосовно розгляду питань щодо забезпечення розвитку соціального партнерства в області.

Присутніх на нараді було поінформовано, що соціальне партнерство є необхідною передумовою забезпечення сталого економічного розвитку й утвердження громадянського миру в суспільстві. Його становлення і розвиток є одним з важливих напрямів державної політики, поліпшення трудового потенціалу держави та соціально-економічних відносин як в цілому, так й відносно окремої адміністративно-територіальної одиниці.

Соціальне партнерство спрямоване на пошук компромісних рішень і розв'язання проблем мирним шляхом, узгодження особистих та колективних інтересів, що досягається за допомогою таких основних форм, як проведення спільних консультацій, ведення колективних переговорів щодо врегулювання стану соціально-трудових відносин, а також з питань укладення колективних договорів і угод, розгляд і вирішення претензій (розбіжностей), що можуть виникати між соціальними партнерами, та колективних трудових спорів (конфліктів).

Начальник відділення НСПП в Херсонській області Бойко В.В., яка входить до складу робочої комісії для ведення переговорів із соціальними партнерами щодо підготовки регіональної угоди із соціально економічних питань, затвердженого розпорядженням Голови обласної державної адміністрації від 21 травня 2014 року № 334, у своєму виступі звернула увагу учасників наради, що сутністю соціального діалогу є встановлення взаємозв’язку для представлення і узгодження інтересів між окремими його учасниками.

Обсяг та форма участі партнерів може бути різною, але в принципі йдеться про будь-які форми регулярних контактів та узгоджень між органами державної влади, роботодавцями та працівниками. Сама назва соціального діалогу вказує – те, що відбувається у його рамках, базується, насамперед, на взаємній комунікації між партнерами.

Соціальний діалог між представниками місцевих органів влади, профспілками та організаціями роботодавців здійснюється на принципах взаємної поваги, довіри, рівноправності його сторін та їх відповідальності за виконання прийнятих рішень і досягнутих домовленостей.

У процесі ведення соціального діалогу узгоджуються позиції сторін щодо економічного розвитку території, її соціальної, трудової та інших сфер з метою реалізації державної соціально-економічної політики і забезпечення поєднання інтересів державних органів влади, власників та працівників підприємств, установ і організацій, здійснюється пошук компромісів між соціальними партнерами з метою запобігання конфліктам, страйкам, колективним трудовим спорам тощо та приймаються спільні рішення.

Також Бойко В.В. наголосила, що Національна служба посередництва і примирення, створена Президентом України для сприяння поліпшенню стану соціально-трудових відносин та запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів), прогнозування та сприяння своєчасному їх вирішенню.

НСПП відповідно до чинного законодавства наділена правами та повноваженнями, за допомогою яких може прямо чи опосередковано впливати на вирішення спору, зокрема: шляхом участі у вирішенні спору на всіх його стадіях, координування роботи трудового арбітражу, направлення своїх спеціалістів, експертів для участі у роботі примирних органів, попередження сторін про порушення ними вимог чинного законодавства під час розгляду спору, розроблення і затвердження положень, інструкцій та інших нормативних актів щодо діяльності НСПП тощо.

По закінченню семінару-наради учасники обмінялися думками щодо форм розвитку соціального партнерства з метою зниження гостроти соціальних конфліктів, сприяння погодженню інтересів роботодавців і найманих працівників, забезпечення активної ролі органів державної влади у  переговорному процесі з питань встановлення умов праці з метою стабілізації стану соціально-трудових відносин на підприємствах, в організаціях та установах Херсонської області.