На виконання доручення голови Херсонської обласної державної адміністрації Одарченка Ю.В. 17 березня 2014 року відбулася спільна нарада за участю працівників Департаменту соціального захисту населення обласної державної адміністрації та відділення НСПП в Херсонській області  щодо розгляду Нової моделі вирішення трудових спорів в Україні.

Начальник відділення Бойко В.В. поінформувала присутніх на нараді, що  робота над новою моделлю вирішення трудових спорів в Україні значно активізувалася у 2011 році, коли за сприяння Шведського агентства з питань розвитку і співробітництва (SIDA) в Україні було започатковано Шведсько-український проект у сфері вирішення трудових спорів на основі  співпраці Національної служби посередництва Швеції та Національної служби посередництва і примирення України.

Під час реалізації Проекту протягом 2011-2013 року українські учасники – представники сторін соціального діалогу, державних органів та експерти з питань трудових відносин, отримали додаткові можливості ознайомлення із досвідом та результатами функціонування тих чи інших систем вирішення трудових спорів в різних європейських країнах та шведської системи, як орієнтиру.

Розроблення нової моделі вирішення трудових спорів здійснювалося Експертною групою, до якої увійшли досвідчені фахівці – представники сторін соціального діалогу, НСПП, незалежні українські та шведські експерти.

На основі вивченого міжнародного та європейського досвіду, аналізу існуючої української системи, Експертною групою визначено базові принципи, основні риси нової української моделі вирішення трудових спорів та сформульовано найважливіші терміни, які пов’язані з вирішенням трудових спорів та потрібні для розуміння нової моделі.
Метою нової моделі вирішення трудових спорів в Україні (далі – Нова модель) є формування ефективного механізму вирішення трудових спорів на основі європейських стандартів та найкращого досвіду, згідно з якими організації роботодавців та профспілки відіграватимуть важливу роль і нестимуть конкретну відповідальність у вирішенні спорів, а держава забезпечуватиме основні правила і засоби остаточного їх вирішення.   

На нараді було прийнято рішення здійснити презентацію Нової моделі вирішення трудових спорів в Україні на обласному рівні шляхом обговорення її в рамках обласної тристоронньої соціально-економічної ради із залученням сторін соціального діалогу.