З метою об’єднання зусиль, спрямованих на поліпшення стану соціально-трудових відносин, запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів) та сприяння їх своєчасному вирішенню 09 серпня  2013 року  між територіальною державною  інспекцією з питань праці у Херсонській області та відділенням Національної служби посередництва і примирення в Херсонській області підписано Угоду про співпрацю.

Зазначеною Угодою передбачені різноманітні форми співпраці, зокрема:

  - моніторинг стану соціально-трудових відносин на конфліктогенних установах в розрізі територій, галузей з метою врегулювання суперечностей між сторонами соціально-трудових відносин і усунення підстав для виникнення колективних трудових спорів (конфліктів);

- роз’яснення сторонам соціально-трудових відносин форм і методів дій у разі загострення відносин;

- сприяння взаємодії та  налагодженню соціального діалогу між сторонами соціально-трудових відносин;

- проведення запобіжних процедур примирення (узгоджувальних зустрічей, взаємних консультацій) з метою усунення причин ускладнення стану соціально-трудових відносин;

- надання рекомендацій сторонам соціально-трудових відносин щодо можливих шляхів поліпшення стану соціально-трудових відносин.

Співпраця Сторін передбачає також можливість створення спільних робочих груп (комісій) зі складу представників Сторін для:

- підготовки комплексу спільних заходів з метою поліпшення стану соціально-трудових відносин, запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів) та сприяння їх своєчасному вирішенню;

- розгляду найбільш гострих або довготривалих випадків дестабілізації стану соціально-трудових відносин з метою вироблення пропозицій щодо їх вирішення;

- підготовки спільних пропозицій щодо внесення змін до законодавства, в частині колективних трудових спорів (конфліктів);

- вивчення стану  додержання законодавства про працю, положень колективних договорів (угод) з метою виявлення установ, в яких є ускладнення соціально-трудових відносин, що може призвести до виникнення колективних трудових спорів (конфліктів).

Також Угодою передбачено вжиття заходів щодо підвищення рівня правової культури найманих працівників у питаннях колективного захисту трудових прав та інтересів шляхом проведення територіальною державною  інспекцією з питань праці у Херсонській області та відділенням Національної служби посередництва і примирення в Херсонській області спільних круглих столів, семінарів, організації правової роз’яснювальної роботи, в тому числі підготовки методичних рекомендацій, посібників, спільних роз’яснень, листів тощо.

Після підписання Угоди начальником Відділення Бойко В.В. та начальником Інспекції  Франкевич Т.І. обговорено плани щодо її реалізації  найближчим часом.