З метою здійснення координації та з метою об’єднання спільних зусиль, спрямованих на поліпшення стану соціально-трудових відносин, запобігання виникненню колективних  трудових спорів (конфліктів), сприяння їх своєчасному вирішенню 03 червня 2013 року між Бериславською районною державною адміністрацією та відділенням Національної служби     посередництва і примирення в Херсонській області підписано Угоду про співробітництво.

Вказаною Угодою передбачені різноманітні форми співпраці, зокрема:

- здійснення взаємного обміну інформацією про стан соціально-трудових відносин на підприємствах, в установах, організаціях області з метою своєчасного реагування на можливі погіршення соціально-трудових відносин у районі;

- запровадження постійного моніторингу стану виплати заробітної плати на підприємствах, в установах, організаціях району, надання результатів  моніторингу відділенню НСПП з метою спільного прогнозування та вжиття заходів по усуненню можливого загострення соціально-економічної ситуації;

          - у взаємодії районної державної адміністрації з відділенням НСПП здійснювати   вивчення стану соціально-трудових відносин на підприємствах, установах, організаціях району, де має місце заборгованість із виплати заробітної плати;

- залучення до проведення семінарів, колегій, засідань комісій з питань погашення заборгованості із виплати заробітної плати районної державної адміністрації  керівництво відділення НСПП;

- підготовка відділенням НСПП пропозицій щодо вирішення колективних трудових спорів (конфліктів);

-  спільне формування зворотного зв’язку із сторонами соціально-трудових відносин з метою розробки ефективних заходів щодо вирішення розбіжностей між ними;

-  у взаємодії районної державної адміністрації з відділенням НСПП забезпечити своєчасне вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) та підготовку пропозицій щодо їх запобігання.

Після підписання Угоди начальником Відділення Бойко В.В. та головою Бериславської  районної державної адміністрації Сидоренком Ю.С. обговорено плани щодо реалізації положень Угоди найближчим часом.