14 лютого 2013 року відбувся семінар представників Херсонської облдержадміністрації, райдержадміністрацій, міськвиконкомів, об’єднань роботодавців, керівників членських організацій Херсонської облміжпрофради, районних, міських координаційних рад профспілок з питань укладання колективних договорів, угод та соціального діалогу.

 На семінарі виступили зокрема заступник голови Херсонської облдержадміністрації Підвисоцький В.Г., який повідомив учасників семінару про дії облдержадміністрації щодо модернізації економіки області та її перспективи; заступник Голови Федерації профспілок України Кондрюк С.М. з питання щодо колективно-договорного регулювання соціально-трудових відносин в контексті сучасних вимог, начальник територіальної Державної інспекції праці в Херсонській області Франкевич Т.І. стосовно актуальних питань застосування трудового законодавства.

 Виступ на семінарі начальника відділення НСПП в Херсонській області Бойко В.В. був на тему: «Колективний трудовий спір як інструмент захисту прав найманих працівників».

У своєму виступі начальник відділення повідомила учасників обласного семінару про поняття колективного трудового спору, основних вимог найманих працівників  при його виникненні відповідно до положень Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)».

 Наголосила, що законодавчо закріплений порядок розв’язання конфлікту  полягає у встановленні певних процедур, що сприяють досягненню сторонами узгодження інтересів і прагнень, вироблення компромісного взаємоприйнятого рішення. Для цього указом Президента України 17 листопада 1998 року була створена Національна служба посередництва і примирення, яка і є тим державним органом, до функцій якого належать надання консультативних послуг, додержання процедурних вимог у розв’язанні конфлікту та сприйнятті його вирішенню.

 Бойко В.В. поінформувала про результати діяльності НСПП та її відділення в Херсонській області за 2012 рік, конкретні та дієві заходи, що постійно вживаються НСПП з метою забезпечення захисту прав найманих працівників, стабілізації соціально-трудових відносин.

Інші учасники обласного семінару акцентували увагу присутніх на питаннях стосовно рівня соціальних стандартів умов праці, проблем й перспектив їх покращення, на обласному семінарі вивчалася практика укладання і виконання колективних договорів на рівні конкретних підприємств сільськогосподарської та транспортної галузей економіки регіону.

 Було наголошено, що колективний договір - це найважливіший локальний нормативно-правовий акт, що визначає умови праці, умови оплати праці, соціальні гарантії для працівників на підприємстві, в установі, організації. Разом з тим він є не тільки правовим актом, але й актом соціального партнерства на рівні підприємства між працівниками і власником або уповноваженим ним органом, результат узгодження їхніх інтересів.