Розпорядженням голови Херсонської обласної державної адміністрації від 14 січня 2013 року № 14 утворено обласну тристоронню соціально-економічну раду, до складу якої від Херсонської обласної державної адміністрації включено начальника відділення НСПП в Херсонській області Бойко В.В.

Обласна тристороння соціально-економічна рада (далі-Рада)  є постійно діючим дорадчим, консультативним та узгоджувальним органом, що утворюється відповідно до Закону України «Про соціальний діалог в Україні» обласною державною адміністрацією за спільним рішенням сторін для ведення соціального діалогу в області.

Відповідно до Положення про обласну тристоронню соціально-економічну раду, затвердженого розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 14 січня 2013 року № 14, основними завданнями Ради є:

вироблення консолідованої позиції сторін соціального діалогу щодо економічного і соціального розвитку та розвитку трудового потенціалу області;

підготовка та надання узгоджених пропозицій та рекомендацій місцевим органам виконавчої влади і органам місцевого самоврядування  з питань формування та реалізації та формування в області державної економічної та соціальної політики, регулювання економічних, соціальних і трудових відносин та шляхів подальшого їх розвитку.

До компетенції Ради  відповідно до покладених завдань віднесено зокрема налагодження механізмів постійної системної взаємодії між сторонами соціального діалогу для координації їх зусиль при вирішенні економічних і соціальних питань та регулювання економічних, соціальних і трудових відносин у регіоні; участь у формуванні місцевого бюджету на відповідний рік, надання пропозиції щодо фінансування регіональних цільових програм, соціальних виплат та інших питань, що зачіпають інтереси сторін соціального діалогу; організація консультацій сторін соціального діалогу для узгодження рішень щодо розвитку економічної й соціальної сфер, вироблення пропозицій стосовно стратегії розвитку області з урахуванням інтересів найманих працівників, роботодавців і держави, щодо укладання та виконання регіональної угоди, сприяння укладенню колективних договорів, врегулюванню колективних трудових спорів (конфліктів) в області тощо.

Крім того, на основі моніторингу стану соціально-економічних та трудових відносин, додержання прав працівників і роботодавців та прийнятих узгоджених рішень Рада готує рекомендації місцевому органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування щодо: оплати праці, забезпечення гідних умов праці на підприємствах, в установах і організаціях, розташованих в області; створення сприятливого середовища для ефективної діяльності підприємств, професійних спілок та об’єднань організацій роботодавців, що діють в області, та з інших питань, що належать до компетенції Ради, які сторони вважають значущими.