З метою об’єднання зусиль, спрямованих на поліпшення стану соціально-трудових відносин, запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів) та сприяння їх своєчасному вирішенню 12 листопада 2012 року  підписано Угоду між Херсонською обласною організацією профспілки працівників державних установ України та відділенням Національної служби посередництва і примирення в Херсонській області.

В рамках даної Угоди передбачені різні форми співпраці, зокрема:

Створення спільних робочих і експертних груп (комісій) зі складу представників Херсонської обласної організації профспілки працівників державних установ України та Відділення для:

- підготовки комплексу спільних заходів з метою поліпшення стану соціально-трудових відносин, запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів) та сприяння їх своєчасному вирішенню;

- розгляду найбільш гострих або довготривалих випадків дестабілізації стану соціально-трудових відносин (де інтереси найманих працівників представляє  Херсонська обласна організація профспілки працівників державних установ України та членські організації) з метою вироблення пропозицій щодо їх вирішення;

- вивчення стану  додержання законодавства про працю, положень колективних договорів (угод) з метою виявлення установ, в яких є ускладнення соціально-трудових відносин, що може призвести до виникнення колективних трудових спорів (конфліктів);

- надання правової допомоги членським організаціям Херсонської обласної організації профспілки працівників державних установ України в питаннях практичного застосування положень Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)», нормативно-правової бази Національної служби посередництва і примирення для запобігання загостренню суперечностей між сторонами соціально-трудових відносин та при вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів);

- вивчення досвіду роботи трудових арбітражів, тощо

Підписання Угоди відбулося в урочистій обстановці в приміщенні обласного будинку профспілок.