22 червня 2021 року підписано Угоду про співпрацю між Херсонською обласною міжгалузевою радою професійних спілок (Херсонська облміжпрофрада) та відділенням НСПП в Херсонській області (Відділення).

Угода була підписана в урочистій обстановці на засіданні Президії Херсонської облміжпрофради за участю Голови Херсонської облміжпрофради А. Добровольського, голів обласних галузевих організацій профспілок, начальника Відділення В. Бойко, заступника начальника Відділення В. Мирошниченка.

У своєму виступі голова Херсонської облміжпрофради А. Добровольський зазначив, що з метою об’єднання зусиль, спрямованих на поліпшення стану соціально-трудових відносин, запобігання виникненню колективних трудових спорів та сприяння їх своєчасному вирішенню сторони уклали зазначену Угоду.

Профспілкові органи області, які входять до складу Херсонської облміжпрофради, активно використовують надані їм права і повноваження згідно Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності». Все це дає позитивні результати, в тому числі у виробничій та соціально-економічній сферах.

В. Бойко підкреслила, що плідна співпраця між Відділенням та Херсонською облміжпрофрадою має важливе значення, оскільки її наслідком є поліпшення соціально-трудових відносин в області, підвищення рівня правової культури найманих працівників й підписання оновленої Угоди про співпрацю сприятиме подальшій плідній взаємодії відділення НСПП в Херсонській області, Херсонської облміжпрофради та обласних галузевих організацій профспілок, що входять до складу Херсонської облміжпрофради.