Кількість

укладених та

зареєстрованих

колективних

договорів,

одиниць

Кількість працівників,

охоплених колективними договорами

тис.

осіб

у % до облікової кількості

штатних

працівників

Усього

98514

8766,5

81,6

 

 

 

 

Сільське господарство, мислив-

 

 

 

ство та пов’язані з ним послуги

6415

414,1

82,1

Лісове господарство та

 

 

 

пов’язані з ним послуги

576

63,8

98,3

Рибальство, рибництво

124

4,9

79,4

Промисловість 

10800

2508,1

89,0

Будівництво

3738

215,1

66,9

Торгівля; ремонт автомобілів,

 

 

 

побутових виробів та предметів

 

 

 

особистого вжитку

6889

409,1

43,2

Діяльність готелів та ресторанів

1207

52,1

50,3

Діяльність транспорту та зв’язку

3834

822,3

88,0

   діяльність транспорту

3256

649,8

89,7

   діяльність пошти та зв’язку

578

172,5

81,9

Фінансова діяльність

746

186,5

60,2

Операції з нерухомим майном,

 

 

 

оренда, інжиніринг та надання

 

 

 

послуг підприємцям

7751

497,8

71,2

   з них дослідження і розробки

931

118,4

89,6

Державне управління

15337

498,2

78,8

Освіта

26575

1572,1

91,4

Охорона здоров’я та надання

 

 

 

соціальної допомоги

6999

1242,3

94,5

Надання комунальних та

 

 

 

індивідуальних послуг; діяльність

 

 

 

у сфері культури та спорту

7523

280,1

76,3

 з них діяльність у сфері культури

 

 

 

 та спорту, відпочинку та розваг

5833

197,6

76,3

  

                                Стан укладання колективних договорів

                                   по регіонах на 31 грудня 2011 року

 

 

 

 

 

 

 

Кількість

укладених та

зареєстрованих

колективних

договорів,

одиниць

Кількість працівників,

охоплених колективними

договорами

тис.

осіб

у % до облікової кількості

штатних

працівників

Україна

98514

8766,5

81,6

 

 

 

 

Автономна

 

 

 

Республіка Крим

3580

328,7

84,7

Вінницька

4425

275,2

87,2

Волинська

2916

180,2

86,8

Дніпропетровська

5246

737,2

77,3

Донецька

8505

1020,9

87,2

Житомирська

3285

217,8

85,2

Закарпатська

2523

172,4

84,6

Запорізька

3545

397,3

87,4

Івано-Франківська

3208

201,4

87,5

Київська

3379

266,1

69,6

Кіровоградська

2893

178,8

87,2

Луганська

4779

462,3

90,4

Львівська

4762

460,0

80,9

Миколаївська

2843

205,1

86,0

Одеська

5001

410,1

79,8

Полтавська

3712

311,0

83,7

Рівненська

2598

187,0

84,0

Сумська

3157

230,3

91,2

Тернопільська

2330

142,9

77,8

Харківська

5742

577,5

87,3

Херсонська

2182

162,5

82,4

Хмельницька

2741

199,1

80,3

Черкаська

3430

223,9

84,4

Чернівецька

1964

121,8

84,1

Чернігівська

3237

202,1

87,0

м.Київ

5717

825,7

64,6

м.Севастополь

814

69,2

81,7

 

                                     Стан укладання колективних договорів

                                        за видами промислової діяльності

                                                на 31 грудня 2011 року

 

 

 

 

 

 

 

Кількість

укладених та

зареєстрованих

колективних

договорів,

одиниць

Кількість працівників,

охоплених колективними

договорами

тис.

осіб

у % до облікової кількості

штатних

працівників

Промисловість

10800

2508,1

89,0

 

 

 

 

Добувна промисловість

649

398,1

93,5

   добування паливно-енергетичних

 

 

 

   корисних копалин

313

281,1

92,8

     з нього добування кам’яного

 

 

 

     вугілля лігніту і торфу

266

233,0

89,0

  добування корисних копалин,

 

 

 

  крім паливно-енергетичних

336

117,0

95,3

Переробна промисловість

8691

1598,1

85,1

  виробництво харчових продуктів,

 

 

 

  напоїв та тютюнових виробів

1797

305,8

81,8

  текстильне виробництво; виробництво

 

 

 

  одягу, хутра та виробів із хутра

624

68,1

79,6

  виробництво шкіри, виробів зі шкіри

 

 

 

  та інших матеріалів

106

14,8

69,1

  оброблення деревини та виробництво

 

 

 

  виробів з деревини, крім меблів

452

23,9

70,3

  целюлозно-паперове виробництво;

 

 

 

  видавнича діяльність

747

42,6

60,2

  виробництво коксу, продуктів

 

 

 

  нафтоперероблення

43

35,5

97,7

  хімічне виробництво

364

96,1

88,9

  виробництво гумових та

 

 

 

  пластмасових виробів

375

32,4

63,6

  виробництво іншої неметалевої

 

 

 

  мінеральної продукції

842

85,7

83,0

  металургійне виробництво та

 

 

 

  виробництво готових

 

 

 

  металевих виробів

857

303,6

91,5

  виробництво машин та

 

 

 

  устатковання

1094

224,1

89,3

  виробництво електричного,

 

 

 

  електронного та оптичного

 

 

 

  устатковання

637

128,6

83,2

  виробництво транспортних

 

 

 

  засобів та устатковання

267

194,0

99,7

  інші галузі промисловості

486

42,9

69,3

Виробництво та розподілення

 

 

 

електроенергії, газу та води

1460

511,9

99,8