Ліквідація існуючої заборгованості із виплати заробітної плати найманим працівникам трудових колективів підприємств Херсонщини є першочерговим завданням місцевих органів державної влади та місцевого самоврядування, Відділення НСПП в Херсонській області (Відділення), профспілкових організацій. На засіданнях комісій по контролю за станом погашення заборгованості із виплати заробітної плати (грошового забезпечення) при виконавчих органах районних у м. Херсоні рад постійно розглядається зазначене питання.

Протягом лютого 2020 року начальник Відділення В. Бойко приймала участь у засіданнях Дніпровської, Корабельної та Суворовської районних у м. Херсоні рад.

На комісії було запрошено керівників 4 підприємств, на яких допущено виникнення заборгованості із виплати заробітної плати на загальну суму 4503,5 тис. грн., керівників 51 підприємства, на яких допущено виникнення заборгованості з ЄСВ на загальну суму 1865,3 тис грн., керівників 20 підприємств, на яких заробітна плата виплачується у розмірі, меншому за мінімальний, керівника 1 підприємства, на якому допущено виникнення заборгованості з відшкодування витрат на виплату та доставку пенсій, призначених на пільгових умовах на суму 1,5 тис. грн..

В. Бойко виступала на всіх засіданнях зі змістовними доповідями та наголосила на необхідності підвищення контролю та виконанні керівниками підприємств вимог законодавства про працю.

Комісіями було заслухано керівників підприємств, які надали пояснення щодо причин виникнення заборгованості із виплати заробітної плати, платежів до ПФУ, недотримання законодавства про працю та заходів, які планується вжити для усунення порушень прав найманих працівників та вимог чинного законодавства.

Під час обговорень вносились пропозиції щодо плану подальших дій для виконання вимог законодавства, що сприятиме покращенню стану соціально-трудових відносин у трудових колективах.

Результатом спільної роботи членів комісій у лютому 2020 року є погашення боргів зі сплати єдиного соціального внеску на 15 підприємствах на загальну суму 210,9 тис. грн., погашення боргів із заробітної плати на 1 підприємстві на загальну суму 4080,4 тис. грн..

В. Бойко зазначила, що погашення заборгованості із заробітної плати та її своєчасна виплата на економічно активних підприємствах забезпечить зняття соціальної напруги в трудових колективах й поінформувала членів комісії про заходи, які в межах повноважень вживаються Відділенням з метою вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) та запобігання їх виникненню.