14 серпня 2019 року між Херсонською обласною державною адміністрацією (далі – ХОДА), Херсонською обласною міжгалузевою радою профспілок (далі – Облміжпрофрада) та Об’єднанням організацій роботодавців Херсонщини (далі – Об’єднання роботодавців) було підписано Територіальну угоду про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики та трудових відносин на 2019-2021 роки (далі – Угода).

Над проектом Угоди працювала у тому числі начальник відділення НСПП в Херсонській області (далі – Відділення) В. Бойко в якості члена обласної тристоронньої соціально-економічної ради, склад якої затверджено розпорядженням голови ХОДА від 22.02.2018 р. №123.

Очільник Херсонщини Ю. Гусєв зазначив, що ХОДА налаштована на плідну співпрацю з профспілками, роботодавцями та іншими сторонами соціального діалогу.

Голова Облміжпрофради А. Добровольський підкреслив, що Угода спрямована на підвищення життєвого рівня населення області шляхом встановлення основних напрямків соціального партнерства та узгодження соціально-економічних інтересів.

Голова Об’єднання роботодавців О. Олійник повідомив, що зазначеним документом встановлені соціально-трудові гарантії для найманих працівників, регулюються виробничі, трудові та соціально-економічні відносини між трудовими колективами підприємств, установ, організацій та роботодавцями.

Начальник Відділення В. Бойко зазначила, що соціальний діалог – це дієвий механізм досягнення спільних домовленостей органами державної влади, профспілками та роботодавцями з питань формування, реалізації державної соціальної та економічної політики, направлений на забезпечення підвищення якості життя населення і соціальної стабільності на Херсонщині.

В. Бойко також поінформувала присутніх про додержання вимог Закону України «Про соціальний діалог в Україні» в частині відповідності критеріям репрезентативності Облміжпрофради та Організації роботодавців.