З метою об’єднання спільних зусиль, спрямованих на поліпшення стану соціально-трудових відносин, запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів) (далі-КТС(К), сприяння їх своєчасному вирішенню, 29 листопада 2018 року відділенням Національної служби     посередництва і примирення в Херсонській області (далі-Відділення) та Об’єднанням організацій роботодавців Херсонщини підписана Угода про співпрацю.

Підписаною Угодою передбачені різноманітні форми співпраці, зокрема:

- проведення системного аналізу стану соціально-трудових відносин в області, прогнозування виникнення КТС(К);

- обмін інформацією про результати аналізу стану соціально-трудових відносин у галузі або на конкретному підприємстві з метою попередження та своєчасного вирішення КТС(К);

- надання результатів прогнозу Відділення для спільного обговорення та необхідного реагування сторонами Угоди;

- підготовка Відділенням пропозицій щодо вирішення КТС(К);

- спільне формування зворотного зв’язку із сторонами соціально - трудових відносин з метою розробки ефективних заходів щодо вирішення розбіжностей між ними;

- надання консультацій керівникам підприємств з питань врегулювання соціально-трудових відносин, чинного законодавства по вирішенню КТС(К);

- залучення представників сторін до участі у роботі комісій, робочих груп, інших органів в рамках співпраці на виконання Угоди.

       Після підписання Угоди сторонами обговорено плани щодо реалізації її положень найближчим часом.