Яндекс.Метрика


  

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ: ПІДСУМКИ РОБОТИ ТА ЗАВДАННЯ НА МАЙБУТНЄ

18 липня виповнюється два роки з часу утворення Указом Президента України № 769/2011 Національного агентства України з питань державної служби - центрального органу виконавчої влади зi спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію єдиної державної політики у сфері державної служби, здійснює функціональне управління державною службою, бере участь у формуванні державної політики у сфері служби в органах місцевого самоврядування.

Детальніше...

ЗАВДАННЯ, ВИЗНАЧЕНІ У НАЦІОНАЛЬНОМУ ПЛАНІ ДІЙ НА 2013 РІК, - ВИКОНУЮТЬСЯ

          Відповідно до Указу Президента 12 березня 2013 року № 128/2013 «Про Національний план дій на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» Нацдержслужба України в межах повноважень має забезпечити виконання низки завдань напряму реформ «Реформа системи публічного управління» щодо удосконалення регулювання у сфері запобігання корупції та створення професійної та ефективної державної служби та служби в органах місцевого самоврядування, а саме: підготовку проекту Закону України «Про внесення змін до статті 12 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», доопрацювання проекту Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» (нова редакція), видання наказу «Про внесення змін до Порядку підвищення рівня професійної компетентності державних службовців, затвердженого наказом Національного агентства України з питань державної служби від б квітня 2012 року № 65».

Детальніше...

ВІДТЕРМІНОВАНО НА РІК НАБУТТЯ ЧИННОСТІ ЗАКОНОМ УКРАЇНИ «ПРО ДЕРЖАВНУ СЛУЖБУ»

Відповідно до Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про державну службу» від 20 листопада 2012 року № 5483-VI дату набрання чинності зазначеним законом перенесено на один рік - до 1 січня 2014 року.

Відтермінування введення в дію Закону України «Про державну службу» пов’язане з необхідністю розробки нової редакції Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та синхронного й скоординованого введення в дію зазначених законів, які визначають принципи, правові та організаційні засади цих складових публічного управління, що забезпечить комплексну реалізацію адміністративної реформи, ініційовану Президентом України.

Детальніше...

ОНОВЛЕННЯ ГАЛУЗЕВОГО СТАНДАРТУ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ «ДЕРЖАВНА СЛУЖБА» ГАЛУЗІ ЗНАНЬ «ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ» - НАГАЛЬНА ПОТРЕБА СЬОГОДЕННЯ

Проведення реформи державної служби в контексті реалізації завдань Стратегії державної кадрової політики, затвердженої Указом Президента України від 01.02.2012 № 45/2012, сприятиме створенню в Україні професійної, політично нейтральної та ефективної державної служби, впровадженню системних змін та модернізації моделі державного управління в цілому.

Головне завдання Національного агентства України з питань державної служби у цьому полягає, перш за все, в організації процесу кардинальної модернізації стратегії професійного навчання та підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, запровадження нових ефективних форм навчання, розробки відповідних методичних рекомендацій тощо.

Детальніше...

Відділення НСПП в Херсонській області ОРГАНІЗАЦІЯ ОПЛАТИ ПРАЦІ

Система матеріального стимулювання включає заробітну плату, грошові премії, і іноді в якості інструменту матеріального стимулювання використовується система участі працівників у прибутку підприємства.

Заробітна плата - винагорода працівників за працю і її кінцеві результати. Підприємство зобов'язане виплачувати працівникам заробітну плату не нижче встановленого державою мінімального рівня.

Політика заробітної плати на мікрорівні здійснюється на основі договірного регулювання оплати праці найманих працівників шляхом укладення системи тарифних угод.

Тарифна угода - це договір між представниками сторін переговорів з питань оплати праці та соціальних гарантій. Норми генеральної тарифної угоди обов'язкові для обліку на інших рівнях колективних переговорів як мінімальні гарантії, на кожному рівні сторонами тарифних угод виступають профспілки і власник або уповноважений ним орган.

При прийомі працівників за контрактом за згодою працівника можуть встановлюватися в контракті умови оплати, як передбачені в колективному договорі, так і індивідуальні умови.

У колективному договорі можуть бути передбачені оплати нижче ніж в генеральному, галузевих тарифних угод, але не нижче державних норм і гарантій на період подолання фінансових труднощів, на термін не більше 6 місяців .

Детальніше...

Відділення НСПП в Херсонській області КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР

Виникнення колективних договорів тісно пов'язане з економічними і соціальними наслідками подій, що мали місце наприкінці XIX та на початку XX ст. Прискорений розвиток капіталістичного способу виробництва позначився на традиційних відносинах між підприємцями і трудящими та змусив останніх шукати захисту шляхом створення організацій, які були б спроможними захистити їх інтереси. Такими організаціями стали об'єднання за професією — професійні спілки, мета створення яких була різною: для забезпечення зайнятості членів спілки, для створення спеціальних товариств взаємодопомоги, які б надавали допомогу при втраті роботи, в разі хвороби, при настанні старості, для регулювання умов праці.

Детальніше...

СТРАЙК


Євген Березін, заступник начальника відділення Національної служби посередництва і примирення в Луганській області – начальник відділу правового забезпечення

Страйк як соціальне явище є однією із форм проявів акції протесту, якому притаманні певні критерії, що відрізняють його від інших протестних акцій соціального характеру. Слід зазначити, що в деяких нормативних актах України згадується таке формулювання як «акція протесту», але жоден з них не наводить дефініцію даного терміну.
З огляду на це, спробуємо дати визначення поняттю «акція протесту»: Акція протесту – це, як правило, масовий, публічний захід громадян або окремої категорії громадян, який проводиться з метою привернення уваги суб’єктів влади, громадськості, роботодавців до неврегульованих проблем в різних сферах життя суспільства і супроводжується гаслами, застосуванням в деяких випадках наочних засобів (плакатів, символіки), аудіо та відео обладнання.

Детальніше...

червня 2019
ПВСЧПСН
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930