З 1 травня 2016 року набув чинності Закон України “Про державну службу” № 889-VIII від 10.12.2015 р. (далі - Закон № 889-VIIІ), яким визначено право на пенсійне забезпечення державних службовців відповідно до ст.37 Закону України “Про державну службу” від 16.12.1993р. № 3723-ХІІ (далі - Закон № 3723-ХІІ).

Пенсії відповідно до Закону № 889-VIIІ у порядку, визначеному для осіб, які мають не менш як 20 років стажу роботи на посадах, віднесених до категорій посад державних службовців (стаття 37 Закону № 3723-ХІІ), призначають особам, які:

  1. 1)досягли пенсійного віку;
  2. 2)мають страховий стаж : чоловіки - 35 років, жінки - 30 років;
  3. 3)яким не було призначено пенсію відповідно до Закону № 3723-ХІІ;
  4. 4)на день набрання чинності Законом № 889-VIIІ займають посади державної служби та мають не менш як 10 років стажу на посадах, віднесених до відповідних категорій посад державних службовців, визначених статтею 25 Закону № 3723-XII та актами Кабінету Міністрів України, або на день набрання чинності Законом № 889-VIIІ мають не менш як 20 років стажу на посадах, віднесених до відповідних категорій посад державної служби, визначених статтею 25 Закону № 3723-ХІІ та актами Кабінету Міністрів України, незалежно від факту роботи на державній службі станом на 1 травня 2016 року.

          Пенсійний вік для чоловіків держслужбовців становить 62 роки. До досягнення цього віку право на призначення пенсії мають чоловіки 1955 року народження і старші після досягнення ними віку:

61 рік, якщо вони народилися по 31 грудня 1954 р.;

61 рік 6 місяців, якщо вони народилися з 1 січня 1955 р. по 31 грудня 1955р.

Для жінок пенсійний вік встановлено статтею 26 Закону України “Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування”.  

Пенсія державним службовцям призначається:

з дати звернення, але не раніше дати виникнення права на пенсію;

в розмірі 60 відсотків від суми їх заробітної плати, до якої включаються всі види оплати праці, з якої сплачено єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, а особам, які на час звернення за призначенням пенсії не є державними службовцями - заробітної плати працюючого державного службовця відповідної посади та відповідного рангу за останнім місцем роботи на державній службі, до якої включаються всі види оплати праці, з якої було сплачено єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

Під час визначення заробітку для обчислення пенсії відповідно до статті 37 Закону № 3723 ХІІ посадовий оклад і надбавки за ранг та вислугу років враховуються в розмірах, установлених на день звернення за призначенням пенсії за останньою займаною посадою державної служби (або прирівняною до неї в разі відсутності в державному органі відповідних посад державної служби).

Інші виплати (крім посадового окладу, надбавок за ранг і вислугу років) враховуються за будь-які 60 календарних місяців роботи на посаді державної служби підряд перед зверненням за пенсією незалежно від перерв починаючи з 1 травня 2016 року. Середньомісячна сума зазначених виплат за 60 календарних місяців визначається шляхом ділення загальної суми цих виплат на 60. Якщо на дату звернення за пенсією немає 60 календарних місяців роботи на посаді державної служби починаючи з 1 травня 2016 року, середньомісячна сума таких виплат визначається шляхом ділення загальної суми таких виплат на наявні місяці роботи починаючи з 1 травня 2016 року. За бажанням особи неповні місяці роботи на посаді державної служби враховуються як повні.

Для державних службовців, які звернулися за призначенням пенсії у травні 2016 року, а також для осіб, які не працювали починаючи з 1 травня 2016 року на посадах державної служби, сума виплат (крім посадових окладів, надбавок за ранг і вислугу років) визначається з розрахунку таких виплат за травень 2016 року як повний місяць.

Матеріальна допомога та виплати, які нараховуються за період, що перевищує календарний місяць, враховуються в частині, що відповідає кількості місяців у розрахунковому періоді.

Особам, які мають не менш як 20 років стажу роботи на посадах, віднесених до категорій посад державних службовців, і які на момент виходу на пенсію не перебувають на державній службі, за їх бажанням розмір виплат ( крім посадових окладів, надбавок за ранг і вислугу років) може визначатися в середніх розмірах відносно визначених законодавством таких виплат за місяць, що передує місяцю звернення за призначенням пенсії, але не раніше травня 2016 року, за відповідною (прирівняною) посадою (посадами) за останнім місцем роботи на державній службі.