Порядок застосування Списків № 1 і №2  виробництв, робіт, професій, посад і показників при обчисленні стажу роботи, що дає право на пенсію на пільгових умовах, затверджено наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 18.11.2005 р. № 383 (далі - Порядок).

          Згідно із цим Порядком під час визначення права на пенсію за віком на пільгових умовах застосовуються Списки, що були чинними на період роботи особи. При цьому до пільгового стажу зараховується весь період роботи на відповідних посадах або за професіями незалежно від дати внесення цієї посади чи професії до Списків.

          Список № 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці, зайнятість в яких повний робочий день дає право на пенсію за віком на пільгових умовах та Список № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників на роботах із шкідливими умовами праці, зайнятість в яких повний робочий день дає право на пенсію за віком на пільгових умовах (далі - Списки), були затверджені постановами:

-       Ради Міністрів СРСР від 22.08.1956 р. № 1173;

-       Кабінету Міністрів СРСР від 26.01.1991 р. № 10;

-       КМУ від 11.03.1994 р. № 162;

-       КМУ від 16.01.2003 р. № 36.

          Постановою Кабінету Міністрів України від 24.06.2016 р. № 461 було затвердженно нові Списки (набула чинності з 03.08.2016 р.), у зв'язку з чим втратила чинність постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження списків виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах” від 16.01.2003 р. № 36.

          Списками, які були чинними до 03.08.2016 р. (затвердженні постановою КМУ від 16.01.2003 р. № 36) і давали право на пільгову пенсію, були передбачені такі роботи. Зокрема, у Списку № 1 у розділі І “Гірничі роботи” зазначалися: видобування корисних копалин, геологорозвідувальні роботи, будівництво, реконструкція, технічне переозброєння і капітальний ремонт шахт, рудників, копалень,метрополітенів, підземних каналів, тунелів та інших підземних споруд тощо. В п. 1.1в  були передбачені такі професії та посади: керівники шахт, шахтоуправлінь на правах шахт, рудників і копалень; головні енергетики; головні інженери; головні механіки; директори (інші керівники).

          Списки, що діють з 03.08.2016 р., не передбачають зазначені професії. Тож враховуючи п.3 Порядку, до пільгового стажу буде зараховано період цієї роботи по 02.08.2016 р.

          При цьому слід зазначити, що під час призначення пенсій за віком на пільгових умовах відповідно до ст.13 Закону “Про пенсійне забезпечення” для зарахування стажу, який дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, певного п'ятирічного періоду роботи зі шкідливими і важкими умовами праці після 21 серпня 1992 року відповідне право впродовж цього періоду має бути підтверджене за результатами атестації робочого місця.