Бюлетень Національної служби посередництва і примирення – загальнодержавне офіційне, нормативне, виробничо-практичне, наукове, інформаційне видання, в якому можна знайти багато цікавої та корисної інформації про стан соціально-трудових відносин в Україні. На сторінках Бюлетеня НСПП Ви зможете знайти інформацію щодо запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів) та висвітлення практики їх вирішення, забезпечення сторін соціально-трудових відносин законодавчими та нормативно-правовими актами з питань здійснення примирних процедур, а також про стан соціального діалогу між власниками і працівниками.

 Передплата на "Бюлетень Національної служби посередництва і примирення" на 2019 рік


Індекс видання - 23877

Передплатна ціна на півріччя – 29,50 грн. 
Передплату можна оформити в будь-якому відділенні зв’язку області