Яндекс.Метрика


  

Прогноз стану соціально-трудових відносин, виникнення колективних трудових спорів (конфліктів) на друге півріччя 2019 року в Херсонській області

 1. 1.Аналіз ступеня підтвердження (не підтвердження) попереднього піврічного прогнозу Відділення про можливі зміни соціально - трудових відносин, виникнення колективних трудових спорів (конфліктів)

Результати безпосереднього вивчення стану СТВ в ході їх моніторингу на підприємствах, в установах та організаціях не підтвердили прогноз Відділення на перше півріччя 2019 року щодо зменшення заборгованості з виплати заробітної плати в області. Фактично вона збільшилась на 3 % від показників попереднього періоду і станом на 01.05.2019 р. склала 24,5 млн. грн. проти 23,8 млн. грн. Збільшення боргу з виплати заробітної плати до 7,9 млн. грн. відбулося на ПАТ «Каховський завод електрозварювального устаткування», протягом першого півріччя 2019 року він збільшився на 4,2 млн. грн. Проте, не відбулося затримки з виплати заробітної плати в районних філіях ДП «Херсонський облавтодор», яка в попередні періоди складала 10 %-20 % від загальної суми заборгованості по області.

Детальніше...

Результати роботи відділення НСПП в Херсонській області за 8 місяців 2018 року

Відділення НСПП в Херсонській області (далі – Відділення) протягом 8 місяців 2018 року здійснювало цілеспрямовану роботу щодо сприяння поліпшенню соціально-трудових відносин (далі – СТВ), запобігання виникненню та своєчасному вирішенню колективних трудових спорів(конфліктів) (далі – КТС(К)), здійснення посередництва й примирення при вирішенні КТС(К), забезпечення погашення заборгованості із виплати заробітної плати найманим працівникам на підприємствах, в установах та організаціях області, виконання на Херсонщині Законів України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)», «Про соціальний діалог в Україні», нормативно-правових актів НСПП та розпоряджень голови НСПП.

Детальніше...

Результати роботи відділення НСПП в Херсонській області за 2017 рік.

Відділення НСПП в Херсонській області (далі – Відділення) у 2017 році здійснювало цілеспрямовану роботу щодо сприяння поліпшенню соціально-трудових відносин (далі – СТВ), запобігання виникненню та своєчасному вирішенню колективних трудових спорів (конфліктів) (далі – КТС(К)), здійснення посередництва й примирення при вирішенні КТС(К), забезпечення погашення заборгованості із виплати заробітної плати найманим працівникам на підприємствах, в установах та організаціях області, виконання на Херсонщині Законів України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)», «Про соціальний діалог в Україні», нормативно-правових актів НСПП та розпоряджень голови НСПП.

Детальніше...

Звіт про результати діяльності відділення Національної служби посередництва і примирення в Херсонській області за 12 місяців 2015 року

1. Аналіз стану і динаміки соціально-трудових відносин в області

 

Упродовж 2015 року Відділенням вивчався стан соціально-трудових відносин в трудових колективах підприємств, установ, організацій всіх форм власності, які відносяться до різних галузей економіки області, з метою запобігання виникнення соціальної напруги та сприяння вирішенню наявних розбіжностей.

В умовах ринкової економіки постійно загострюються відносини між найманими працівниками і роботодавцями. Ця обставина вимагає активізації заходів впливу органів державної влади та місцевого самоврядування з метою забезпечення насамперед захисту прав найманих працівників відповідно до чинного законодавства України. На стан і динаміку соціально-трудових відносин в області суттєво впливають результати виробничої діяльності, фінансово-економічний стан підприємств та заходи, що вживаються на державному та місцевому рівнях по реформуванню провідних галузей економіки. Найбільш слабкою ланкою в економіці нашого регіону на теперішній час є промислова та транспортна галузь, що обумовлює нестабільність стану соціально-трудових відносин на деяких підприємствах цих галузей. Також існують фінансові ускладнення на підприємствах сільського господарства, які негативно впливають на стан соціально-трудових відносин в трудових колективах цих підприємств.

Результати моніторингу ситуації на підприємствах області та аналіз інформації свідчить, що несвоєчасна виплата заробітної плати та наявність заборгованості з виплати заробітної плати залишається основним чинником дестабілізації стану соціально-трудових відносин.

Моніторинг стану заборгованості з заробітної плати в розрізі галузей економіки наведено в таблиці 1.

Таблиця 1( тис.грн.)

Галузь економіки

Заборгованість з з/п станом на 01.01.2015

Заборгованість з з/п станом на 01.01.2015

Ріст (+), зменшення (-) заборгованості

% (росту, зменшення)

1

Промисловість

7 406,5

5749,7

-1656,8

-22

2

Сільське господарство

2 064,8

2312,3

+247,5

+12

3

Будівництво

0,0

47,3

+47,3

 

4

Транспорт

3 475,6

3848,7

+373,1

+11

5

Інші

4 650,8

4881,3

+230,7

+5

6

Разом

17 597,7

16839,3

-758,4

-4

           

Заборгованість із заробітної плати, яка станом на 01.01.2015р. загалом по області склала 16,8 млн.грн.  протягом року зменшилась   на 4 %, що є позитивним фактором, так як протягом попереднього року вона збыльшилась на 17%.

Негативна дія заборгованості підприємств із виплати заробітної плати є основним конфліктогенним чинником, що призводить до дестабілізації стану соціально-трудових відносин. Станом на 01.01.2016р.  вона була наявна на 44 (на 01.01.2014р. – 54) великих та середніх підприємствах (установах, організаціях) області, які відповідно звітують в органи статистики. На м.Херсон доводиться 24 підприємств із боргом по виплаті заробітної плати.

Найбільше заборгували своїм працівникам підприємства м. Херсона – 74% (на 11% быльше ніж в 2014 році.) та Новотроъцький р-н  – 7,2%.

Основна частка боргу із заробітної плати (34,0%) на початок 2016 року не виплачена підприємствами промисловості, що в порівнянні  з початком року менше на 10%.

За інформацією Головного управління статистики у Херсонській області, станом на 01.12.2015 року на території області налічується 4 підприємства-боржника, з  боргом понад  1 млн.грн: ДК ЦКБ "Ізумруд",  ЗАТ «Красень», ХДЗ «Палада», ДП «Новотроъцький элеватор».

 

Вплив негативних процесів на економіку області, викликаних економічною кризою, спричиняє вжиття заходів керівництвом підприємств, в першу чергу, до зниження витрат, у т.ч. за рахунок непопулярних заходів, які безпосередньо зачіпають інтереси найманих працівників – їх звільнення та скорочення робочого часу, що спричиняє зниження заробітку й, безумовно, дестабілізує стан соціально-трудових відносин у відповідних колективах.

Для промислової галузі області характерним в 2015 році є  поліпшення стану соціально-трудових відносин на деяких промислових підприємствах, а саме поступова виплата   заробітної плати. При цьому соціальна стабільність на підприємствах однієї з впливових галузей економіки області в значній мірі залежить від стабільності динаміки виробництва.

плата працівників галузі за січень-листопад 2015 року склала   3 016грн., що становить 106,2 % в порівнянні з попереднім роком.

У режимі неповного робочого дня у  2015 рокуна промислових підприємствах працювало 1 258особи, що становить 4% від усієї кількості штатних працівників по галузі.

Загалом, негативний вплив на розвиток соціально-трудових відносин та виникнення розбіжностей у відносинах між роботодавцями та найманими працівниками мають як об’єктивні чинники (спад виробництва,  недостатнє використання сучасних технологій та прогресивних стандартів управління, низький рівень інноваційної діяльності, зниження або повне припинення реалізації виробленої продукції, втрата попиту та витіснення з ринків збуту, здорожчання кредитних ресурсів та складність їх отримання, ризики інвестування, значне зростання цін на енергоносії, недостатній рівень бюджетного фінансування, значні борги (дебіторські та кредиторські), зниження рівня та якості життя населення і т.і.), так і суб’єктивних чинників, серед яких основні – неефективний управлінський менеджмент, ухилення керівників приватних підприємств від укладання колективних договорів, невиконання положень колективних договорів, особливо в частині своєчасної оплати праці, угод, графіків погашення заборгованості, порушення законодавчих та нормативних актів про оплату та охорону праці, недотримання міжпосадових (міжкваліфікаційних співвідношень) оплати праці відповідно нормам Генеральної та галузевих угод та ін.). Кожен із цих факторів є конфліктогенним.

Вплив економічної кризи  та розширення кола промислових підприємств, які втягуються в кризові процеси, практично позбавляє впевненості в поліпшенні найближчим часом соціально-трудових відносин в значній частині підгалузей промисловості, створюючи умови для виникнення колективних трудових спорів (конфліктів), при не реагуванні керівників (власників) на погіршення соціального забезпечення найманих працівників, особливо рівня оплати праці та її своєчасної виплати.

Вірогідність виникнення спірних чи конфліктних ситуацій відмічається на підприємствах, на яких до цього часу стан соціально-трудових відносин був стабільним, оскільки зменшення обсягів виробництва, обмеження випуску продукції викликане зниженням попиту, скорочення робочих місць, неповна зайнятість, безробіття гостро та болісно впливають на соціальні настрої працівників. Узагальнюючою й найбільш реально відчутною соціальною причиною загострення соціально-трудових відносин та відображенням складного фінансово-економічного стану підприємств є накопичення заборгованості із заробітної плати та спад виробництва на деяких великих ринкоутворюючих підприємствах області.

Формами реагування трудових колективів на існуючі проблеми галузі і, в першу чергу, на заборгованість із заробітної плати, несвоєчасність її виплати є звернення  найманих працівників до Відділення за сприянням вирішення розбіжностей між сторонами соціально-трудових відносин. В порівнянні з 2013 роком в  2014 році відстежується збільшення активності колективів промислових підприємств та їх профспілок щодо можливості вирішення існуючих проблем шляхом вступу у колективний трудовий спір.

Всього у звітному періоді на обліку та контролі Відділення з метою запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів) перебувало 5 підприємства промислової галузі.

Погіршився  стан соціально-трудових відносин в сільськогосподарській галузі, в порівнянні з 2014 роком  заборгованість з виплати заробітної плати на підприємствах збільшилась на 12%.

Середня заробітна плата працівників галузі в 2014 році склала   2390грн., що на 5% більше ніж в 2014 році.

У режимі неповного робочого дня у листопаді 2015 рокуна сільськогосподарських підприємствах працювало 295осіб, що становить 1,2% від усієї кількості штатних працівників по галузі.

Стан соціально-трудових відносин в будівельній галузі, в 2015 році не змінився і залишається стабільним, заборгованість з виплати заробітної плати на підприємствах становить 47,3 тис.грн., що менше 1 % від загального боргу.

Середня заробітна плата працівників галузі за 2014 рік склала   2738 грн., що становить 107% в порівнянні з 2014 роком.

У режимі неповного робочого дня у  2015 рокуна будівельних підприємствах працювало 508 осіб, що становить 8,7% від усієї кількості штатних працівників по галузі.

В зв’язку з   нестабільною економічною ситуацією, що характерна для  області, протягом року фінансовий стан підприємств транспортної галузі  значно погіршився, це зумовлено збільшенням  заборгованості з виплати заробітної плати в три рази. Головними боржниками є районні відділення ДП «Херсонський облавтодор».   

Середня заробітна плата працівників вищезазначеної галузі в 2015 році склала  3215грн., що становить 107% проти попереднього року.

У режимі неповного робочого дня у  2015 рокуна підприємствах транспорту та зв’язку працювало 495 осіб, що становить 3,1% від усієї кількості штатних працівників по галузі.

Основною причиною напруження стану соціально-трудових відносин у транспортній галузі є не  довготривала  заборгованість з заробітної плати, що виникла у минулих роках, а постійна несвоєчасна виплата поточної заробітної плати, що у зв’язку зі зростанням цін на основні продукти харчування, розмірів платежів за комунальні послуги є активізуючим негативним чинником.

Актуальною на сьогодні залишається несвоєчасність та обмеженість надходжень бюджетних коштів, передбачених на покриття збитків за пільговий проїзд окремих категорій громадян, що є однією із причин ускладнення стану соціально-трудових відносин. У зв’язку з економічною кризою, наслідком якої є зменшення надходжень до бюджету, відбувається затримка надходження субвенцій на відшкодування підприємствам транспортної галузі області витрат на перевезення пільгових категорій громадян, що погіршує фінансовий стан підприємств, викликає утворення заборгованості із заробітної плати, а отже, дестабілізує стан соціально-трудових відносин.

Враховуючи специфіку автотранспортної галузі області та наявність групи стримуючих факторів (можливість мати додаткові джерела доходів, побоювання втратити робоче місце, малочислені трудові колективи, їх розрізненість тощо), поліпшення останнім часом фінансового стану підприємств зазначеної галузі завдяки підвищенню тарифів знімають в деякій мірі напругу соціально-трудових відносин на більшості підприємств автомобільного транспорту.

Упродовж звітного періоду Відділення займалось вирішенням 6 конфліктних ситуацій на підприємствах автотранспортної галузі, які перебували на обліку.

Особливу увагу Відділення приділяє вивченню стану справ в бюджетних установах та закладах, підтримує постійний зв'язок з обласною організацією профспілки працівників охорони здоров'я, культури та освіти, для забезпечення своєчасного реагування при активізації дії негативних чинників.

Стан соціально-трудових відносин в галузі охорони здоров’я є стабільним у зв’язку з відсутністю заборгованості із заробітної плати, достатнім бюджетним фінансуванням, поліпшенням матеріально-технічної бази медичних установ. 

 

2. Запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів)

 

Упродовж 2015 року Відділення наполегливо проводило роботу щодо запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів) на підприємствах, в установах і організаціях регіону, виконуючи посередницьку та примирну функцію щодо поліпшення стану соціально-трудових відносин у трудових колективах підприємств області. У звітному періоді здійснено комплекс заходів, спрямованих на врегулювання розбіжностей між сторонами соціально-трудових відносин на доконфліктній стадії, що дозволило, в свою чергу, попередити виникнення нових колективних трудових спорів (конфліктів), забезпечити нормальний виробничий режим, уникнути матеріальних та  моральних збитків.

Здійснюючи посередницьку та примирну функцію щодо поліпшення стану соціально-трудових відносин на підприємствах (організаціях та установах) області, відділення НСПП у звітному періоді, відповідно до своєї компетенції, спрямовувало зусилля на усунення соціальних протиріч між найманими працівниками та роботодавцями з метою зниження рівня конфліктності в трудових колективах. Так, за матеріалами системного аналізу відділенням НСПП та моніторингу зі стану виплати заробітної плати на підприємствах регіону своєчасно відреаговано на загострення стану соціально-трудових відносин як на окремих підприємствах обласного центру, так і міста  Каховка, а також Новотроїцькому, Каланчацькому, Генічеському, Цюрупинському районах за причини негативної дії основного дестабілізуючого чинника на стан соціально-трудових відносин – заборгованості із виплати заробітної плати.

Фахівцями Відділення в ході моніторингу вивчалися 46 випадків дестабілізації стану соціально-трудових відносин та проводилася робота щодо сприяння його стабілізації ,  в т.ч. на 14 – з виходом на місце.

Відділення сприяло усуненню 46 чинників дестабілізації стану соціально-трудових відносин на доконфліктній стадії, що виникли на 23 підприємствах з середньообліковою кількістю 2150 осіб штатних працівників, у т.ч. із перехідного залишку 2014 року 6 неврегульованих конфліктних ситуацій з 9 чинниками (1582 штатних працівників).

З метою своєчасного реагування на ускладнення стану соціально-трудових відносин та виникнення конфліктних ситуацій у трудових колективах, захисту прав найманих працівників Відділенням за  звітний період взято на облік 14 конфліктних ситуацій за наступними видами економічної діяльності:

 • державне управління– 1 або  7 % від загальної кількості конфліктних ситуацій, які взято на контроль відділення;
 • виробництво та розподілення електроенергії, газу та води– 2 або 14;
 • будівництво– 2або 14% ;
 • оптова торгівля– 1 або 7;
 • Освіта - 2 або 14%;
 • Операції з нерухомим майном 1 або 7%; 
 • Сільське господарство 2 або 14%;
 • Транспорт - 1 або 7%;
 • Охорона здоров’я 1 або7%;
 • Промисловысть – 1 або 7%.

 За фактом взяття на контроль Відділення розбіжностей на вказаних підприємствах визначено основні причини їх виникнення та надані рекомендації сторонам соціально-трудових відносин щодо можливих шляхів з їх усунення.

Упродовж 2015 року знято 16 конфліктних ситуацій, які перебували на обліку відділення:

 • промисловість– 1 або  6% від загальної кількості конфліктних ситуацій, які взято на контроль відділення;
 • будівництво– 3або 18%;
 • операції з нерухомим майном- 1 або 6%
 • ЖКГ (водопостачання) 1 або 6%
 • Сільське господарство 3 або 18%;
 • Транспорт - 1 або 6%;
 • Освіта - 3 або 18%;
 • оптова торгівля– 1 або 6;
 • Охорона здоров’я 1 або6%;
 • Адміністративне та допоміжне обслуговування – 1 або 6%.

За фактом взяття на контроль Відділення розбіжностей на вказаних підприємствах визначено основні причини їх виникнення та надані рекомендації сторонам соціально-трудових відносин щодо можливих шляхів з їх усунення.

Зважаючи на усунення соціальних протиріч, стабілізацію стану соціально-трудових відносин та письмове звернення сторін соціально-трудових відносин, розбіжності на вищевказаних підприємствах знято з контролю Відділення. В результаті співпраці 1818 найманим працівникам зазначених підприємств погашена заборгованість із виплати заробітної плати у сумі  2927,4 тис.грн. (55% від суми заборгованості, що стала основною причиною виникнення розбіжностей між сторонами соціально-трудових відносин на підприємствах, що перебували на обліку Відділення у звітному періоді) та усунуто 32 ( 2003 – 16; 2004 – 16) чинників дестабілізації стану соціально-трудових відносин або 70% від їх загальної кількості, чим вдалося запобігти виникненню колективного трудового спору (конфлікту) в їх трудових колективах.

Випадки дестабілізації стану соціально-трудових відносин, що залишаються перебувати на обліку Відділення станом на 01.01.2016р., розподіляються за видами економічної діяльності (галузями):

 промислові підприємства – 2,

 транспортні – 1,

 сільське господарство – 1,

 операції з нерухомістю, здавання під найм та послуги юридичним особам – 1,

 ЖКХ  – 1,

 наукова та технічна діяльність – 1

державне управління – 1.

 Підлягає вирішенню питання щодо погашення 3,6 млн.грн. заборгованості із виплати заробітної плати  штатним працівникам 7 підприємств із середньообліковою кількістю працюючих  1914 особи.

Вживаються заходи щодо поглиблення оперативної та ефективної взаємодії Відділення з адміністрацією підприємств, що залишаються перебувати на обліку, з метою запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів). Проводиться робота щодо реалізації розроблених Відділенням заходів та впровадження в дію роботодавцями наданих Відділенням рекомендацій щодо можливих шляхів усунення чинників дестабілізації стану соціально-трудових відносин та їх нормалізації.

З метою запобігання виникнення колективних трудових спорів (конфліктів) та стабілізації ситуації в трудових колективах Відділенням направлено 14 звернень керівникам підприємств та 14 головам профспілок щодо вжиття дієвих заходів по вирішенню розбіжностей між сторонами. Значна частка з них стала основою плідної співпраці.

Зважаючи на викладене та на значну частку підприємств, які не забезпечують своєчасну виплату заробітної плати та запроваджують примусову неповну зайнятість, стан соціально-трудових відносин на підприємствах області потребує посиленого контролю з боку Відділення та своєчасного вжиття дієвих заходів запобіжного характеру. З цією метою Відділення й надалі буде проводити роботу щодо відстеження перебігу подій на підприємствах регіону.

 

3. Стан і результати задоволення висунутих найманими працівниками

або профспілками вимог та вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)

 

Протягом звітного періоду відділення НСПП сприяло вирішенню 14 колективних трудових спорів (конфліктів) на таких підприємствах та установах  як:

-        ТОВ «Авто-Електромаш» м. Херсон;

-        ПАТ «Херсонська теплоелектроцентраль» м. Херсон;

-        КП «Генічеське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства» м. Генічеськ;

-        Управління Національного банку України в Херсонській області.

Вирішення зазначених спорів проводилось шляхом 13 засідань примирних комісій, двох засідань трудового арбітражу і 7 узгоджувальних зустрічей.

По 4 колективним трудовим спорам (конфліктам) на ТОВ «Авто-Електромаш» 18 лютого 2015 року  відбулись засідання примирних комісій, в ході яких було вирішено вважати вимоги найманих працівників виконаними та звернутись до відділення НСПП для зняття спорів з реєстрації. Відділенням НСПП підготовлено подання щодо зняття з реєстрації та контролю даних спорів. Розпорядженнями НСПП від 18.02 2015 року спори були зняті з реєстрації.

По 7 колективним трудовим спорам на ПАТ «Херсонська теплоелектроцентраль» 23 січня 2015 року відбулись засідання примирних комісій, в ході яких було вирішено вважати вимоги найманих працівників виконаними та звернутись до відділення НСПП для зняття спорів з реєстрації. Відділенням НСПП підготовлено подання щодо зняття з реєстрації та контролю даних спорів. Розпорядженнями НСПП від 26.01 2015 року спори були зняті з реєстрації.

Колективний трудовий спір (конфлікт) між найманими працівниками КП «Генічеське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства» м. Генічеськ та Генічеською міською радою зареєстрований розпорядження НСПП від 30.01.2015 року №028-р з вимогою: Вжити відповідно до чинного законодавства заходів щодо ініціювання перегляду Генічеською міською радою рішення XLIV сесії VI скликання від 22 грудня 2014 року № 1060 «Про реорганізацію комунальних підприємств міста та заміну поведінки учасника ринку надання житлово-комунальних послуг», оскільки виконання і реалізація цього рішення призведе до істотної зміни існуючих умов праці та виробничого побуту (скорочення робочих місць, зменшення заробітної плати, погіршення умов виробничого побуту) найманих працівників комунального підприємства «Генічеське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства.

Протоколом від 03 лютого 2015 року найманими працівниками комунального підприємства «Генічеське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства» делеговані представники для участі у засіданнях примирної комісії.  Крім того уповноваженим органом найманих працівників надіслані відповідні пропозиції до Генічеської міської ради. Проте Генічеська міська рада листом від 12.02.2015 року № 02-02-21-09/25 повідомила про відмову оскільки не вважає себе стороною колективного трудового спору.

06.02.2105 року та 24.02.2015 року відділенням НСПП в Херсонській області на адресу Генічеської міської ради направлялися листи про делегування представників до складу примирної комісії, проте на даний час відповіді не отримано.

25 березня 2015 року у м. Генічеськ Херсонської  області  відбулось судове засідання за позовом Кучми Н.В. до Генічеської міської ради Ананьєва С.І. про визнання бездіяльності протиправною та зобов’язання вчинити певні дії.

В ході судового засідання було заявлено клопотання головою Генічеської районної державної адміністрації щодо залучення Генічеської РДА до участі у судовому засіданні в якості третьої особи без самостійних позовних вимог на предмет спору Генічеської РДА.

26 червня 2015 року у м. Генічеськ Херсонської  області  відбулось судове засідання за позовом Кучми Н.В. до Генічеської міської ради Ананьєва С.І. про визнання бездіяльності протиправною та зобов’язання вчинити певні дії.

Згідно з постановою Генічеського районного суду Херсонської області від 26 червня 2015 року позовні вимоги Кучми Н.В. було задоволено частково – визнано бездіяльність Генічеської міської ради щодо створення примирної комісії по зареєстрованому НСПП колективному трудовому спору (конфлікту) між найманими працівниками КП «Генічеське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства» м. Генічеська Херсонської області та Генічеською міською радою (від 23.01.2015 р., реєстраційний № 008-15/21-В) протиправною.

29 жовтня 2015 року на підставі ухвали Одеського апеляційного суду у м. Генічеськ Херсонської області було призначено судове засідання у режимі відео конференції за апеляційної Комісії з припинення діяльності  КП «Генічеське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства» на постанову Генічеського районного суду Херсонської області від 26.06.2015 р. за позовом Кучми Н.В. до Генічеської міської ради за участю третіх осіб про визнання рішень та дій протиправними та зобов’язання вчинити певні дії. У зв’язку з аварійною ситуацією у Генічеському районному суді була відсутня електроенергія. Представник найманих працівників Кучма Н.В. зателефонувала до приймальної Одеського апеляційного адміністративного суду, де їй повідомили, що справу розглянуто в письмовому провадженні. За результатами розгляду прийнято рішення, яким оскаржувальну постанову Генічеського районного суду скасовано та провадження у справі закрито.

Колективний трудовий спір між найманими працівниками ПАТ «Херсонська теплоелектроцентраль» та ПАТ «Херсонська теплоелектроцентраль» зареєстрований розпорядженням НСПП від 03.02.2015 року №030-р з вимогами:

1.Визнати розпорядження по ПАТ «Херсонська ТЕЦ» від 06.05.2014 року № 25-р «Про призупинення виплати премії» протизаконним та відмінити його.

2. Визнати наявність порушення умов Колективного договору 2014-2015 років п 3.22: виплата щомісячної премії працівникам згідно затвердженого Положення про преміювання працівників ПАТ «Херсонська ТЕЦ» за виконання основних показників виробничо-господарської діяльності. Згідно із статтею 2 закону України «Про оплату праці» премія є додатковою заробітною платою, що пов’язана із виконанням виробничих завдань, яка передбачена системою оплати праці та не є заохочувальною і повинна сплачуватись на загальних заставах.

3. Виплатити премію за період з квітня по грудень 2014 року у повному розмірі.

По даному спору 12 березня 2015 року відбулось засідання примирної комісії, яке проводилось в приміщенні відділення НСПП за участю сторін спору, представників від Херсонської обласної державної адміністрації, Херсонської обласної організації профспілки працівників енергетики та електротехнічної промисловості України та фахівців відділення НСПП.  На даному засіданні було прийнято рішення про подальше вирішення колективного трудового спору трудовим арбітражем.

06 травня 2015 року в приміщенні Херсонської обласної міжгалузевої ради профспілок відбулось засідання трудового арбітражу, в ході якого було обрано склад трудового арбітражу, а також надано слово кожній із сторін про результати розгляду колективного трудового спору. На даному засіданні головою трудового арбітражу було  запропоновано до 12 травня 2015 року надати виправлений наказ підприємства про повноваження представників підприємства та висновки фінансово-економічного аудиту за 2014 рік для вивчення та проведення наступного засідання трудового арбітражу.

14.05.2015 року відбулось чергове засідання трудового арбітражу на якому було прийнято наступне рішення:

1. ПАТ «Херсонська теплоелектроцентраль» здійснити розрахування та виплату премії найманим працівникам ПАТ «Херсонська теплоелектроцентраль» за виконання виробничих завдань і функцій з квітня по листопад 2014 року (період вказаний у розпорядженні №25-р від 06.05.2014 року.).

2. Адміністрації ПАТ «Херсонська теплоелектроцентраль» узгодити розмір нарахованої премії та строки її виплати зі стороною найманих працівників ПАТ «Херсонська теплоелектроцентраль» до 01 липня 2015 року.

3. Стороні найманих працівників ПАТ «Херсонська теплоелектроцентраль» рекомендувати вжити заходів щодо перегляду розділу 3."Оплата праці" Колективного договору між адміністрацією та трудовим колективом ПАТ «Херсонська теплоелектроцентраль».

4. Про виконання цього рішення трудового арбітражу повідомити трудовий арбітраж та Відділення НСПП в Херсонській області.

27 липня 2015 року профкомом ПАТ «Херсонська ТЕЦ» прийнято рішення вважати вимоги найманих працівників виконаними та звернутися до відділення НСПП в Херсонській області для зняття колективного трудового спору з реєстрації як вирішеного.

27 липня 2015 року до відділення НСПП в Херсонській області надійшло повідомлення та протокол засідання профкому для зняття КТС з реєстрації.

Розпорядженням Національної служби посередництва і примирення від 29.07.2015 № 193-р знято з реєстрації колективний трудовий спір (конфлікт) між найманими працівниками публічного акціонерного товариства «Херсонська теплоелектроцентраль» міста Херсона та публічним акціонерним товариством «Херсонська теплоелектроцентраль» міста Херсона, як вирішений.

18 вересня 2015 року Протокол №2 на засіданні уповноваженого представницького органу найманих працівників Управління Національного банку України в Херсонській області було прийняте рішення про вступ у колективний трудовий спір між найманими працівниками Управління Національного банку України в Херсонській області та Національним банком України. До відділення НСПП в Херсонській області надійшло повідомлення №12-02/11 від 18.09.2015 року від уповноважених представників найманих працівників про виникнення колективного трудового спору. Враховуючи вище зазначену інформацію відділенням НСПП було направлено подання №01-21/01-90 від 18.09.2015 року до Національної служби посередництва і примирення про реєстрацію КТС між найманими працівниками Управління Національного банку України в Херсонській області та Національним банком України.

18 вересня 2015 року Розпорядженням НСПП №231-р був зареєстрований колективний трудовий спір(конфлікт) між найманими працівниками Управління Національного банку України в Херсонській області та Національним банком України.

13 жовтня 2015 року відбулось перше засідання примирної комісії, в ході якого були обговорені питання щодо вирішення вимог найманих працівників, в результаті чого дійшли згоди:

 - у питаннях збільшення розміру одноразової допомоги працівникам, які вивільняються за угодою сторін та часткового (не менше 50 відсотків розміру одноразової допомоги) погашення ними кредитів, якщо на час звільнення вони мають заборгованість за кредитами, отриманими в НБУ.

На виконання вищевказаної домовленості Правлінням НБУ прийнята  постанова від 09 жовтня 2015 року № 685 «Про внесення зміни до постанови Правління Національного банку України від 18 грудня 2014 року №822» - у питаннях відстрочення повернення кредиту працівниками НБУ, які звільняються з НБУ за скороченням штату та працівниками, які попереджені про скорочення штату, однак звільняються з НБУ за угодою сторін, терміном до двох років, але не більше ніж до дати досягнення працівниками встановленого законодавством пенсійного віку.

          На виконання зазначеної домовленості Правління НБУ також повинно прийняти відповідну постанову не пізніше 15.10.2015.

Окрім цього,  Національним банком України будуть вжиті додаткові заходи щодо: 

- залучення звільнених працівників до виконання відповідної роботи за господарським напрямком шляхом укладення цивільно-правових угод до реалізації аутсорсингу;

- видання розпорядження про обов’язкове врахування  керівниками територіальних управлінь НБУ думки ППО під час підбору працівників на вакантні посади в центральному апараті з розташуванням робочих місць у відповідній території;

- надання ППО електронного курсу пошуку роботи для підвищення рівня адаптації працівників.

Вирішили взяти до уваги інформацію, доведену членом примирної комісії від найманих працівників Лук'яненком С.В.,  і провести наступне засідання примірної комісії не раніше ніж через місяць «16» листопада 2015 року  в режимі відео конференції.

17 листопада 2015 року відбулось друге засідання примирної комісії, на якому було прийнято рішення вважати вимоги найманих працівників вирішеними. Враховуючи те, що засідання примирної комісії відбувалось у вигляді відео конференції і працівники НБУ працюють в м. Миколаєві та м. Одесі, оригінал протоколу до відділення НСПП  надійшов лише 04 грудня 2015 року.

Розпорядженням Національної служби посередництва і примирення від 07.12.2015 № 289-р знято з реєстрації колективний трудовий спір (конфлікт) між найманими працівниками Управління Національного банку України в Херсонській області та Національним банком України, зареєстрований розпорядженням Національної служби посередництва і примирення від 18.09.2015 № 231-р (реєстраційний номер 086-15/21-В), як вирішений.

  

4. Страйки, колективні припинення роботи, акції соціального протесту, пов’язані із ускладненням стану соціально-трудових відносин

 

Одним із пріоритетних напрямів своєї роботи у звітному періоді Відділення вважало застосування профілактичних, упереджувальних заходів по врегулюванню конфліктних ситуацій на початковій стадії з метою недопущення виникнення крайніх засобів їх вирішення – страйків. Результатом цієї роботи є той факт, що упродовж звітного періоду трудові колективи підприємств, установ, організацій області, де має місце напруженість стану соціально-трудових відносин, не вдавались до крайнього засобу розв’язання конфліктів – страйку. Інших акцій соціального протесту на підприємствах області, пов’язаних з ускладненням стану соціально-трудових відносин, Відділенням також не зафіксовано.

5. Стан додержання Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)"

                                           

З метою запобігання порушень Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)" з боку сторін соціально-трудових відносин в ході вирішення розбіжностей, діяльність Відділення у І кварталі 2015 року була спрямована на здійснення комплексу заходів з підвищення правової обізнаності сторін з вимогами чинного законодавства України, яким регулюється порядок вступу у колективний трудовий спір та проведення примирних процедур з його вирішення.

При цьому Відділенням здійснювався комплекс правових, соціально-економічних та інших заходів, спрямованих на запобігання порушень законодавства про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів), виявлення підприємств, установ, організацій та прогнозування ситуацій, ускладнення стану соціально-трудових відносин на яких могли б призвести до виникнення колективних трудових спорів (конфліктів).

У звітному періоді працівниками Відділення проводилася робота по наданню найманим працівникам, головам профспілок, керівникам підприємств, установ, організацій консультацій та роз’яснень з практичного застосування законодавства про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів). Працівники Відділення приймали участь у всіх засіданнях примирних органів, оформленні угод, протоколів й відповідних документів щодо вирішення зареєстрованих колективних трудових спорів (конфліктів), здійснювали всебічний правовий супровід колективних трудових спорів (конфліктів). Відділення контролювало хід виконання рішень примирних органів щодо зареєстрованих колективних трудових спорів (конфліктів).

Розпорядженням Національної служби посередництва і примирення від 30 січня 2015 року № 028-р зареєстрований  колективний трудовий спір (конфлікт) між найманими працівниками комунального підприємства «Генічеське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства» міста Генічеська Херсонської області та Генічеською міською радою Херсонської області з 23.01.2015 року.

Протоколом від 03 лютого 2015 року найманими працівниками комунального підприємства «Генічеське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства» делеговані представники для участі у засіданнях примирної комісії.  Крім того уповноваженим органом найманих працівників надіслані відповідні пропозиції до Генічеської міської ради. Проте Генічеська міська рада листом від 12.02.2015 року № 02-02-21-09/25 повідомила про відмову оскільки не вважає себе стороною колективного трудового спору.

06.02.2105 року та 24.02.2015 року відділенням НСПП в Херсонській області на адресу Генічеської міської ради направлялися листи про делегування представників до складу примирної комісії, проте на даний час відповіді не отримано.

25 березня 2015 року у м. Генічеськ Херсонської  області  відбулось судове засідання за позовом Кучми Н.В. до Генічеської міської ради Ананьєва С.І. про визнання бездіяльності протиправною та зобов’язання вчинити певні дії.

В ході судового засідання було заявлено клопотання головою Генічеської районної державної адміністрації щодо залучення Генічеської РДА до участі у судовому засіданні в якості третьої особи без самостійних позовних вимог на предмет спору Генічеської РДА.

У зв’язку з цим, відповідно до ухвали судді Крапівіної О.П. Генічеського районного суду Херсонської області судове засідання перенесено на 28.04.2015 року на 13-30.

Ухвалою суду від 02.06.2015 року розгляд справи призначено на 26.06.2015 року.

Рішенням суду від 26 червня 2015 року вимоги позивача задоволені частково (на даний час рішення суду до відділення НСПП не надійшло).

29 жовтня 2015 року на підставі ухвали Одеського апеляційного суду у м. Генічеськ Херсонської області було призначено судове засідання у режимі відео конференції за апеляційної Комісії з припинення діяльності  КП «Генічеське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства» на постанову Генічеського районного суду Херсонської області від 26.06.2015 р. за позовом Кучми Н.В. до Генічеської міської ради за участю третіх осіб про визнання рішень та дій протиправними та зобов’язання вчинити певні дії. У зв’язку з аварійною ситуацією у Генічеському районному суді була відсутня електроенергія. Представник найманих працівників Кучма Н.В. зателефонувала до приймальної Одеського апеляційного адміністративного суду, де їй повідомили, що справу розглянуто в письмовому провадженні. За результатами розгляду прийнято рішення, яким оскаржувальну постанову Генічеського районного суду скасовано та провадження у справі закрито.

 

 

6. Організаційно-методична робота з арбітрами, посередниками, позаштатними радниками НСПП

 

Протягом звітного періоду, з метою поліпшення стану соціально-трудових відносин в області щоквартально проводилися наради-семінари з арбітрами, посередниками, позаштатними радниками, завідувачами інформаційно-консультаційних центрів НСПП. На семінарах розглядались питання щодо стану соціально-трудових відносин на підприємствах, установах, організаціях Херсонської області за галузевою ознакою.

            Однак, 23 березня 2015 року на базі Департаменту соціального захисту населення обласної державної адміністрації відбулась спільна нарада працівників Департаменту та фахівців відділення НСПП в Херсонській області, трудових арбітрів та осіб, зарахованих до кадрового резерву НСПП щодо стану погашення заборгованості із заробітної плати в області за результатами 2014 року.

Також розглядались питання стосовно результатів роботи Відділення по вирішенню колективних трудових спорів (конфліктів) у звітному періоді. Крім того, висвітлювалися результати роботи відділення НСПП щодо запобігання виникненню КТС(к) на підприємствах, наводилася характеристика випадків дестабілізації стану соціально-трудових відносин на підприємствах, що перебувають у системі запобігання виникнення колективних трудових спорів (конфліктів), забезпечувалося ознайомлення з інформацією щодо підсумків роботи Відділення, прогнозами Відділення щодо можливих змін стану соціально-трудових відносин, виникнення колективних трудових спорів (конфліктів) на підприємствах, організаціях  та установах Херсонської області.

            Учасникам нарад ставилися завдання по наданню Відділенню інформації про стан соціально-трудових відносин в регіоні та по вжиттю заходів щодо  передплати Бюлетеня НСПП на  рік.

 

 

7. Підвищення рівня правової культури сторін соціально-трудових відносин

 

Наряду з вирішенням завдань Національної служби посередництва і примирення, значна увага з боку працівників Відділення приділяється такому напрямку роботи як підвищення рівня правової культури сторін соціально-трудових відносин, а саме: розширення кола правових знань сторін соціально-трудових відносин,  формування правової культури роботодавців з метою уникнення порушень законодавства в процесі вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) і, насамперед, під час страйків, як крайніх засобів вирішення колективних трудових спорів (конфліктів).

          Формування правової культури учасників вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) є вагомою складовою в ході подолання криз у соціально-трудових відносинах.

          Практична робота з підвищення рівня правової культури сторін соціально-трудових відносин у звітному періоді здійснювались Відділенням згідно плану заходів із зазначенням конкретних шляхів його виконання. Окремим планом також визначена робота з підвищення рівня професійної підготовки працівників Відділення та осіб, зарахованих до кадрового резерву. Заходи, передбачені зазначеними планами, виконуються в повному обсязі відповідно до встановлених термінів.

          Значна увага у звітному періоді приділялась роботі з підвищення рівня правової культури сторін соціально-трудових відносин безпосередньо на місцях, згідно затверджених щоквартальних графіків вивчень на підприємствах, в установах, організаціях області.

          У звітному періоді з виходом на місце проведено вивчення стану соціально-трудових відносин на підприємствах, в установах, організаціях м.Херсона. В ході вивчень мало місце спілкування працівників Відділення з представниками місцевих органів влади та органів місцевого самоврядування, головами профспілок та безпосередньо з найманими працівниками. Працівниками Відділення надаються роз’яснення положень чинного законодавства, зокрема, Конституції України, КЗпП України, Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)", актів НСПП, що стосуються питань соціально-трудових відносин.

          Фахівцями Відділення здійснюється прийом громадян, керівників, голів профспілок підприємств, установ, організацій. У звітному періоді Відділенням розглянуто 21 звернення громадян, по яких надано консультаційну та практичну допомогу.

          Інформаційно-консультаційні центри НСПП  в районах області та місті Нова Каховка також працюють у напрямку запобігання сторонами соціально-трудових відносин порушенням чинного законодавства, роз’яснень положень законодавчих і нормативних актів з питань вирішення колективних трудових спорів (конфліктів), консультування з цих питань, тощо, оперативного реагування на конфліктні ситуації з метою попередження виникнення колективних трудових спорів (конфліктів). Інформаційно-консультаційні центри НСПП забезпечені Відділенням інформаційними та методичними матеріалами щодо порядку вирішення колективних трудових спорів (конфліктів).

          На виконання наказу НСПП від 31.12.2009 р. №91 „Про затвердження Положення про інформаційно-консультаційний центр Національної служби посередництва і примирення ” в області функціонують 19 інформаційно-консультаційних центрів НСПП. Організація роботи інформаційно-консультаційних центрів НСПП здійснюється  Відділенням спільно з Головним управлінням праці та соціального захисту населення Херсонської облдержадміністрації, з яким укладено довгострокову Угоду про спільну діяльність. Завідувачі інформаційно-консультаційними центрами НСПП, в основному, є відповідальні працівники управлінь праці та соціального захисту населення районних державних адміністрацій та виконкомів міських рад. Така взаємодія Відділення і Головного управління праці та соціального захисту населення створює додаткові можливості для підвищення рівня правової освіти сторін соціально-трудових відносин і спрямована на виявлення можливих порушень Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)", недопущення їх в подальшому шляхом роз’яснень, консультацій, надання рекомендацій сторонам  колективних трудових спорів (конфліктів) та попередження про наслідки цих порушень. Питання, з якими звертаються до інформаційно-консультаційних центрів НСПП, є різноплановими, однак, по всім ним надається належна консультаційна допомога.

Відділенням постійно рекомендується здійснити підписку Бюлетеня НСПП кожному інформаційно-консультаційному центру та сприяти підписці даного видання найманими працівниками, профспілками та адміністрацією підприємств, установ та організацій. Протягом звітного року було підписано 97 одиниць Бюлетеня НСПП.

 

8. Інформування громадськості про діяльність НСПП

 

            Відповідно до вимог чинного законодавства України, Концепції підвищення рівня правової культури учасників вирішення колективних трудових спорів (конфліктів), Положення про порядок здійснення аналітично-інформаційної діяльності Національної служби посередництва і примирення Відділенням приділяється значна увага інформуванню громадськості про результати своєї діяльності.

Упродовж поточного року проводилася робота щодо підготовки й розміщення інформаційних матеріалів для публікації у засобах масової інформації з метою висвітлення об’єктивної інформації про проведену Відділенням в області роботу щодо сприяння поліпшенню стан соціально-трудових відносин, запобігання вирішенню колективних трудових спорів (конфліктів) та своєчасному їх вирішенню, забезпечуючи виконання посередницької функції. Також фахівці  Відділення з метою підвищення правової обізнаності сторін соціально-трудових відносин регіону постійно звертаються до управління у справах преси та інформації обласної державної адміністрації щодо сприяння розміщенню відповідної інформації у засобах масової інформації.

У звітному періоді значна увага приділялася популяризації роботи Відділення в області через інформування населення про функції та повноваження Національної служби посередництва і примирення.

Так, був створений офіційний сайт Відділення, на якому постійно оновлюється поточна інформація про значні події в регіоні відповідно до повноважень Відділення.

          Крім цього налагоджено тісні зв’язки із засобами масової інформації, що дає змогу проводити широку інформаційно - просвітницьку  роботу.

          Матеріали про діяльність Відділення постійно розміщуються на інформаційних сайтах електроних ЗМІ, зокрема: «Херсон-онлайн», «Площа Свободи», «Херсонщина за день», «Херсонці», «Пост-фактум», «Херсонские Вести», «Полеміка», «Таврія ньюс», «Наш город», «Херсонские новости», тощо.

          Всього за звітній період в інформаційних інтернет-виданнях розміщено 42 статті.

          Поглиблюється співпраця також із друкованими ЗМІ, де розміщуються матеріали про діяльність Відділення, зокрема газета «Гривна» щотижневий тираж якої складає 54 000 примірників.

Також підготовлено та розміщено у засобах масової інформації 28 інформаційних матеріалів щодо оцінки відповідності критеріям репрезентативності та підтвердження репрезентативності суб’єктів сторін профспілок та організацій роботодавців.

При сприянні Херсонської обласної державної адміністрації постійно ведеться робота по розміщенню інформації про роботу відділення на офіційних веб-сайтах та на інформаційних стендах районних адміністрацій.  Інформація про відділення НСПП в Херсонській області була розміщена неодноразово офіційному сайті Херсонської обласної державної адміністрації.

Відділенням підготовлено на протязі звітного періоду 31 інформаційні матеріали, які були розміщені  на офіційному сайті НСПП ( в розділах  «аналітика», «новини»,  «страйки, акції соціального протесту»).

Завдяки співпраці з Херсонською облміжпрофрадою постійно ведеться поширення інформації про роботу Відділення серед голів галузевих обкомів профспілок, представників трудових колективів підприємств м. Херсона та Херсонської області.

Поширенню інформації щодо завдань Національної служби посередництва і примирення, спільному вирішенню проблем щодо соціальної стабілізації в регіоні сприяє участь керівництва Відділення у різних заходах, які проводяться відповідними державними органами та службами, більшість серед яких складають наради щодо ліквідації основного конфліктогенного чинника – заборгованості із заробітної плати, а також з питань додержання законодавства про працю в частині дотримання роботодавцями Генеральної та галузевих угод щодо мінімальних гарантій в оплаті праці.

           

 

9. Висновки та пропозиції

 

Виходячи з аналізу діяльності окремих підприємств та показників соціально-економічного розвитку області, зберігається можливість подальшого зростання заборгованості із заробітної плати, що може спричинити загострення соціально-трудових відносин та обумовити виникнення колективних трудових спорів (конфліктів).

Серед пропозицій по стабілізації стану соціально-трудових відносин  в економіці області вважаємо необхідним зазначити наступні:

- консолідація зусиль органів державної влади та місцевого самоврядування для відпрацювання та здійснення заходів щодо забезпечення зниження впливу економічної кризи на економіку області;

- запровадження технічного та технологічного переоснащення виробництва, що створить відповідну фінансово-економічну базу для поліпшення соціально-трудових відносин.

- збереження тенденції послідовного підвищення рівня заробітної плати, своєчасного впровадження міжпосадових, міжкваліфікаційних співвідношень, що сприятиме підвищенню рівня платоспроможності населення та матиме вплив на зростання обсягів виробництва;

- посилення уваги щодо дотримання роботодавцями Генеральної та галузевих угод щодо мінімальних гарантій в оплаті праці;

- забезпечення погашення заборгованості із заробітної плати, з використанням усіх передбачених чинним законодавством заходів впливу на адміністрації підприємств-боржників та контролю об’єктивності причин її виникнення;

- приведення у відповідність тарифів і собівартості комунальних послуг, пасажироперевезень, своєчасне перерахування субвенції для відшкодування витрат за перевезення пільгових категорій громадян.;

- реальне ефективне реформування житлово-комунальної галузі, для забезпечення максимального підвищення якості послуг та мінімізації затрат;

- встановлення жорсткого державного контролю за дотриманням роботодавцями  прав працівників (недопущення необґрунтованих масових звільнень найманих працівників, надання примусових безоплатних відпусток, зменшення робочого дня (тижня), неухильним виконанням власниками або уповноваженими ними особами умов колективних договорів.

          Крім того, враховуючи те, що аграрна галузь відіграє важливу роль в економіці області та, як наслідок, впливає на стан соціально-трудових відносин,  необхідно також вжити заходів щодо:

 - підтримки аграрних підприємств за всіма галузевими напрямками;

- підтримки підприємств-операторів зернового ринку з формування регіональних запасів продовольчого зерна через механізм часткової компенсації витрат за його зберігання;

- створення умов для закупівлі сільськогосподарської продукції безпосередньо у сільгосптоваровиробників зокрема через  створення оптових та оптово- роздрібних ринків з реалізації сільськогосподарської продукції;

- підвищення рівня конкурентоспроможності харчової промисловості на внутрішньому та зовнішньому ринках через впровадження європейських стандартів якості на підприємствах харчової промисловості.

Для забезпечення ефективної протидії економічній кризі, керованості процесами можливого скорочення найманих працівників  на підприємствах області, зниження обсягів виробництва, загострення стану соціально-трудових відносин та виникнення конфліктних ситуацій необхідно забезпечити об’єднання зусиль органів державної влади та місцевого самоврядування, профспілок, роботодавців, адміністрацій підприємств щодо вжиття, відповідно до своєї компетенції, заходів з попередження виникнення конфліктних ситуацій у спосіб, визначений законодавством України.

Такий підхід, перш за все, забезпечить керованість процесів поліпшення стану соціально-трудових відносин в цілому по області.

Підсумки діяльності Відділення протягом 2015року дають підстави стверджувати, що за наявності в економіці області позитивних тенденцій, взаємодії Відділення з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та сторонами соціального діалогу, запровадження системи запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів), вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) стала можливою стабілізація стану соціально-трудових відносин у багатьох колективах підприємств, установ, організацій області. 

З метою недопущення виникнення колективних трудових спорів Відділення у 2015 році приділяло особливу увагу їх запобіганню.

Крім того, завдяки заходам, спрямованим на запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів), спрямованих на оперативне розв’язання конфліктних ситуацій, Відділенням в ряді випадків не було допущено на території Херсонської області виникнення страйків найманих працівників у 2015 році.

З метою підвищення ефективності такої роботи вважаємо за необхідне:

- на законодавчому рівні надати НСПП більш широкі повноваження щодо сприяння вирішенню колективних трудових спорів (конфліктів);

- зосередити увагу всіх заінтересованих органів, установ та організацій на вжиття заходів, спрямованих на сприяння стабілізації стану соціально-трудових відносин у трудових колективах підприємств, установ, організацій, де конфліктна ситуація склалась через недостатнє та несвоєчасне фінансування з державного чи місцевого бюджетів, неповне відшкодування витрат підприємств, пов’язаних з втратою частини доходів, спричиненим державним регулюванням цін та тарифів, невідповідністю фактичних витрат підприємств існуючим тарифам за виконані роботи та надані послуги.

Питання, щодо поліпшення соціально-трудових відносин, вирішення колективних трудових спорів (конфліктів), своєчасного врегулювання розбіжностей між сторонами соціально-трудових відносин з метою запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів) перебуває на постійному контролі Відділення. 

Інформація про результати діяльності Національної служби посередництва і примирення за перше півріччя 2014 року

Упродовж першого півріччя 2014 року діяльність Національної служби посередництва і примирення (далі – НСПП), її відділень в АР Крим та областях була спрямована на виконання завдань, визначених законами України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)", "Про соціальний діалог в Україні", Положенням про Національну службу посередництва і примирення, затвердженим Указом Президента України від 17 листопада 1998 року № 1258/98.

Детальніше...

грудня 2021
ПВСЧПСН
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031