Національна служба посередництва і примирення (НСПП) є постійно діючим державним органом, утвореним Указом Президента України відповідно до Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)" з метою сприяння врегулюванню колективних трудових спорів (конфліктів), здійснення заходів із запобігання виникненню спорів, страйків та колективних припинень роботи, інших акцій соціального протесту.

     Упродовж дев'яти місяців 2012 року в результаті заходів, здійснених НСПП у ході сприяння вирішенню колективних трудових спорів та запобігання їх виникненню, погашено заборгованість із виплати заробітної плати, що була основною причиною виникнення колективних трудових спорів та випадків ускладнення стану соціально-трудових відносин (далі – СТВ), в сумі 366 млн. 851,5 тис. грн. від загальної суми боргу 555 млн. 19,4 тис. грн., або 66,1%.

    У січні-вересні поточного року Службою було проведено 1377 примирних процедур, спрямованих на сприяння вирішенню колективних трудових спорів та запобігання їх виникненню, зокрема 1246 узгоджувальних зустрічей, 104 засідання примирних комісій та 27 засідань трудових арбітражів.

     Упродовж зазначеного періоду НСПП сприяла вирішенню висунутих найманими працівниками 425 вимог (з яких 140 вимог, або 32,9%, стосувалися погашення заборгованості із виплати заробітної плати та своєчасної виплати поточної заробітної плати) у 156 колективних трудових спорах (148 спорів на виробничому, 6 – на територіальному, 2 – на галузевому рівнях), безпосередніми учасниками яких стали 1,1 млн. працівників 5529 підприємств, установ та організацій. Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу суб’єктів господарювання, де мають місце колективні трудові спори на виробничому, територіальному та галузевому рівнях, – 1,7 млн. осіб (Додаток 1).

     Вимоги щодо погашення заборгованості із виплати заробітної плати та своєчасної виплати поточної заробітної плати висувалися в 99 колективних трудових спорах (63,5% від їх загальної кількості).

    Заборгованість із заробітної плати та порушення термінів виплати поточної заробітної плати, як і в попередні роки, залишаються основною найбільш поширеною причиною виникнення колективних трудових спорів (конфліктів).

    Найбільшу кількість спорів зареєстровано на підприємствах добувної та переробної промисловості – 82, транспорту та зв'язку – 17, житлово-комунального господарства – 16.

    Переважна більшість вимог, висунутих найманими працівниками в цих спорах, стосувалися невиконання власниками колективних договорів, угод або окремих їх положень (193 вимоги – 45,5%); невиконання вимог законодавства про працю (171 вимога – 40,2%). Решта вимог стосувалась розбіжностей між сторонами соціального діалогу з питань встановлення нових або зміни існуючих соціально-економічних умов праці та виробничого побуту (35 – 8,2%); укладення або зміни колективного договору, угоди (26 – 6,1%).

   Із загальної кількості колективних трудових спорів, вирішенню яких сприяла НСПП, упродовж січня-вересня 2012 року було зареєстровано 67 спорів (1 – на територіальному, 66 – на виробничому рівнях), з яких 42 спори, або 62,7%, саме з причин наявності заборгованості із виплати заробітної плати та порушення термінів виплати поточної заробітної плати.

   При вступі у спори найманими працівниками було висунуто 189 вимог, з яких 60 вимог, або 31,7%, стосувалися погашення заборгованості із виплати заробітної плати та своєчасної виплати поточної заробітної плати.

   Найбільшу кількість таких вимог зареєстровано на підприємствах Сумської (50,0% від загальної кількості зареєстрованих вимог по області в цілому), Луганської (48,4%), Черкаської (32,0%), Львівської (27,3%) та Миколаївської (25,0%) областей; серед видів економічної діяльності: на підприємствах переробної промисловості (36,8% від загальної кількості зареєстрованих вимог на підприємствах переробної промисловості в цілому); транспорту та зв'язку (60,9% від загальної кількості вимог по галузі в цілому).

    Упродовж січня-вересня поточного року за сприяння НСПП вирішено та знято з реєстрації 66 спорів (1 – на територіальному, 65 – на виробничому рівнях) та 178 вимог найманих працівників, з яких 53 вимоги (29,8%) стосувалися погашення заборгованості із виплати заробітної плати та своєчасної виплати поточної заробітної плати.

    У розрізі регіонів України найбільшу кількість вимог щодо погашення заборгованості із виплати заробітної плати та своєчасної виплати поточної заробітної плати було вирішено на підприємствах Луганської (40,0% від загальної кількості вирішених вимог по області в цілому), Черкаської (34,8%), Сумської (33,3%) та Дніпропетровської (28,6%) областей; серед видів економічної діяльності: на підприємствах переробної промисловості (35,8% від загальної кількості вирішених вимог на підприємствах переробної промисловості в цілому); транспорту та зв'язку (68,8% від загальної кількості вимог по галузі в цілому).

    Результативність вирішення 1766 колективних трудових спорів, які зареєстровані НСПП упродовж 14 років діяльності, становить 94,9%, а рівень вирішення 4438 вимог – 94,4%.

    Упродовж січня-вересня 2012 року НСПП з метою запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів) та стабілізації стану соціально-трудових відносин здійснювались заходи щодо усунення 738 чинників, які призвели до загострення стану СТВ (далі – чинники) на 603 підприємствах у 554 випадках ускладнення стану СТВ (далі – випадки) (Додаток 2).

    Найбільшу кількість випадків, які призвели до загострення стану соціально-трудових відносин взято на облік, зокрема у Запорізькій (47), Волинській та Рівненській (по 34), Полтавській (33), Тернопільській (32) та Черкаській (31) областях.

    Підвищеним рівнем конфліктогенності відзначалися підприємства, установи та організації житлово-комунального господарства (104 випадки), будівництва (72), машинобудування (61), транспорту та зв'язку (44).

    На зазначених 603 підприємствах взято на облік 738 чинників, які призвели до загострення стану соціально-трудових відносин, з них щодо:

– встановлення нових або зміни існуючих соціально-економічних умов праці та виробничого побуту – 23 (3,1% від загальної кількості);

– укладення або зміни колективного договору, угоди – 21 (2,9%);

– виконання колективного договору, угоди – 183 (24,8%);

– невиконання вимог законодавства про працю – 511 (69,2%).

    Із загальної кількості випадків ускладнення стану СТВ, що перебували на обліку НСПП, упродовж січня-вересня 2012 року взято на облік 389 випадків (70,2% від їх загальної кількості) та 514 чинників (69,6%) на 411 підприємствах.

    Найбільшу кількість випадків, які призвели до ускладнення стану СТВ взято на облік у Запорізькій (39), Полтавській (29), Черкаській (26), Волинській та Тернопільській (по 23) областях.

     Серед галузей економіки – на підприємствах, в установах, організаціях житлово-комунального господарства (64), будівництва (54), машинобудування (36), транспорту та зв'язку (31).

    Упродовж зазначеного періоду за сприяння НСПП у 304 випадках усунено 386 чинників ускладнень стану СТВ (52,3% від їх загальної кількості), з них щодо:

– встановлення нових або зміни існуючих соціально-економічних умов праці та виробничого побуту – 12 (3,1% від загальної кількості);

– укладення або зміни колективного договору, угоди – 11 (2,8%);

– виконання колективного договору, угоди – 89 (23,1%);

– невиконання вимог законодавства про працю – 274 (71,0%).

    Найбільшу кількість випадків врегульовано у Полтавській (27), Запорізькій (22), Дніпропетровській та Рівненській (по 21), Волинській та Чернігівській (по 20) областях.

    Упродовж січня-вересня 2012 року завдяки превентивним заходам НСПП лише 35 випадків ускладнення стану СТВ (6,3% від загальної кількості) стали предметом колективних трудових спорів.

    Крім того, на виконання доручення Президента України В.Ф. Януковича № 1-1/1378 від 29.06.2010 року упродовж січня-вересня 2012 року представники НСПП брали участь у 559 засіданнях комісій обласних державних адміністрацій з питань забезпечення своєчасності і повноти сплати податків та погашення заборгованості із заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат, на яких розглянуто ситуацію на 1510 підприємствах. Загальна сума заборгованості із виплати заробітної плати на зазначених підприємствах становила близько 518,9 млн. грн.

    Водночас НСПП продовжувала здійснювати моніторинг акцій соціального протесту, вимоги найманих працівників у яких відповідно до статті 2 Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)" могли стати предметом колективних трудових спорів (конфліктів).

    Упродовж січня-вересня 2012 року НСПП сприяла зменшенню соціальної напруги та пошуку взаємоприйнятних рішень між сторонами конфліктів при проведенні найманими працівниками 7 страйків та інших видів протестних дій, пов’язаних з частковим або повним припиненням роботи, а також 21 акції соціального протесту (далі – АСП).

    Найбільші прояви протестної активності мали місце в Харківській (4 АСП та 1 припинення роботи), Івано-Франківській (2 АСП та 2 припинення роботи), Донецькій (1 АСП та 2 страйки), Сумській (3 АСП), Луганської та Черкаській (1 АСП та 1 страйк), Вінницькій, Дніпропетровській, Львівській (по 2 АСП) областях.

    Основними причинами проведення акцій соціального протесту стали заборгованість із виплати заробітної плати та несвоєчасна виплата поточної заробітної плати, а також невиконання власниками підприємств умов колективного договору, угоди (Додаток 3).

    Загалом на даний час на громадських засадах працюють 513 трудових арбітрів та 143 незалежних посередники НСПП, а також в районних центрах та містах обласного значення діє 591 інформаційно-консультаційний центр НСПП, який надає суттєву допомогу у питаннях підвищення рівня правової культури та поліпшення соціально-психологічного клімату в трудових колективах України.

   Крім того, представниками НСПП здійснено 154 виступи на радіо та телебаченні, підготовлено і розміщено в друкованих ЗМІ 383 публікації. Працівники НСПП брали участь в роботі 1018 навчально-практичних семінарів, "круглих столів", конференцій.

    Оперативно висвітлюється інформація про діяльність Служби на офіційному сайті НСПП, новий дизайн та більш зручна структура якого дозволили збільшити кількість його відвідувань до 15 тис. на місяць.

    Упродовж січня-вересня 2012 року підготовлено та опубліковано 660 статей щодо діяльності НСПП по сприянню врегулювання колективних трудових спорів (конфліктів), причинами виникнення яких стала, зокрема, заборгованість із виплати заробітної плати.

    Систематично висвітлюються в Бюлетені НСПП інформайційні матеріали про стан соціально-трудових відносин в Україні, у т.ч. щодо практики вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) та запобігання їх виникненню; пошуку шляхів врегулювання випадків ускладнення стану соціально-трудових відносин; здійснення превентивних примирних заходів для поліпшення трудових відносин; стану соціального діалогу між власниками і працівниками; досвіду роботи та актуальних питань у діяльності Служби.

    Результати роботи НСПП та її відділень в АР Крим та областях щодо проведення оцінки відповідності критеріям репрезентативності та підтвердження репрезентативності суб’єктів сторін профспілок і організацій роботодавців

    Національною службою посередництва і примирення та її відділеннями в АР Крим та областях упродовж січня-вересня 2012 року було проведено 300 засідань Комісій з проведення оцінки відповідності критеріям репрезентативності та підтвердження репрезентативності суб’єктів сторін профспілок і організацій роботодавців, на розгляд яких для проведення оцінки відповідності критеріям репрезентативності суб’єктів сторін профспілок та організацій роботодавців надійшли документи:

– на національному рівні від 3 всеукраїнських об’єднань профспілок (Об’єднання Всеукраїнських автономних профспілок, Об’єднання всеукраїнських профспілок і профоб’єднань "Єдність", Конфедерації Вільних профспілок України) та 1 всеукраїнського об’єднання організацій роботодавців (Об’єднання організацій роботодавців України);

– на галузевому рівні від 16 всеукраїнських профспілок і 2 всеукраїнських галузевих об'єднань організацій роботодавців;

– на територіальному рівні від 140 профспілок та 30 організацій роботодавців.

    За результатами проведеної оцінки відповідності критеріям репрезентативності на підставі висновків Комісій згідно з рішеннями НСПП та її відділень в АР Крим та областях були визнані репрезентативними та отримали свідоцтва про визнання репрезентативності:

– на національному рівні – 3 всеукраїнських об’єднання профспілок (Об’єднання Всеукраїнських автономних профспілок, Об’єднання всеукраїнських профспілок і профоб’єднань "Єдність", Конфедерація Вільних профспілок України) та 1 всеукраїнське об’єднання організацій роботодавців (Об’єднання організацій роботодавців України);

– на галузевому рівні – 16 всеукраїнських галузевих профспілок та 2 всеукраїнських галузевих об’єднання організацій роботодавців;

– на територіальному рівні – 182 обласні організації профспілок та 37 обласних організацій роботодавців.

    Не визнані репрезентативними:

– на галузевому рівні (Вільна профспілка підприємців України);

– на територіальному рівні (Луганська обласна профспілкова організація працівників культури, Луганська територіальна організація профспілки працівників вугільної промисловості України, Житомирська обласна організація роботодавців).

    З метою інформування профспілок, організацій роботодавців та громадськості з питань соціального діалогу, реалізації положень Закону України "Про соціальний діалог в Україні" щодо здійснення оцінки відповідності критеріям репрезентативності суб’єктів сторін профспілок та організацій роботодавців у січні-вересні поточного року представниками НСПП та її відділень в АР Крим та областях підготовлено і розміщено в ЗМІ 384 публікації. Працівники НСПП брали участь у роботі 260 навчально-практичних семінарів, "круглих столів", конференцій.

Відділ аналітично-інформаційної роботи та прогнозування НСПП