Відділ аналітично-інформаційної роботи та прогнозування НСПП

Минулий рік став періодом інтенсивного нарощування обсягів будівельних робіт, що відбувалося за рахунок поступового переходу до інвестиційної спрямованості у діяльності усіх суб’єктів господарювання, а також інтенсифікації процесу підготовки до проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу.

     У 2011 році підприємствами країни виконано будівельних робіт на суму 60,5 млрд. грн., що на 11,1 % більше порівняно з відповідним періодом 2010 року.

      Зросли обсяги робіт порівняно з 2010 роком на підприємствах 19 із 27 регіонів країни, серед них найбільше – Донецької (на 36,0 %), Київської (на 25,3 %), Волинської (на 23,3 %) та Житомирської (на 20,6 %) областей.

     Скоротились обсяги робіт на будівельних підприємствах 8 регіонів, зокрема Рівненської області – на 32,6 %, Тернопільської – на 21,9 %, Миколаївської – на 10,5 %, Закарпатської – на 5,0 %.

     Зростання темпів будівельних робіт у 2011 році порівняно з відповідним періодом 2010 року відбулося за всіма основними видами будівельної діяльності.

     На загальну тенденцію найбільше вплинула діяльність підприємств, що здійснюють будівництво будівель і споруд, частка яких у загальному обсязі становить 85,7 %. Серед них значно збільшили обсяги робіт підприємства, що здійснюють будівництво доріг, аеродромів та улаштування поверхні спортивних споруд (в 1,4 рази). Також наростили обсяги робіт підприємства, що здійснюють монтаж та встановлення збірних конструкцій (на 21,1 %), будівництво будівель (на 10,4 %) та підприємств енергетики, добувної й обробної промисловості (на 6,8 %).

     Заборгованість із виплати заробітної плати станом на 1 січня 2012 року склала 125,4 млн. грн., що на 29,9 % менше проти відповідного показника станом на 1 січня 2011 року.

     Позитивний вплив на динаміку будівельної галузі чинили наступні фактори:

     – активна реалізація державних інвестиційних проектів, у першу чергу пов'язаних з Євро-2012;

     – нарощування прибутків корпоративного сектору та, відповідно, збільшення його платоспроможного попиту;

     – поступове відновлення довгострокового кредитування суб’єктів господарювання, що сприяло підвищенню їх інвестиційних можливостей та, відповідно, потенціалу для нарощування фінансування інвестиційних проектів, у тому числі будівельних;

     – зростання обсягів кредитування власне будівельних компаній на фоні покращення ділових очікувань, що сприяло зростанню їх оборотних коштів та, як наслідок, нарощуванню обсягів виконаних будівельних робіт.

     Стримуючий вплив на розвиток будівельної галузі продовжував чинити все ще низький попит з боку домогосподарств через триваюче скорочення обсягів іпотечного кредитування, а також зростання цін на будівельно-монтажні роботи.

     Упродовж 2010-2011 років та січня-березня 2012 року Національна служба посередництва і примирення сприяла вирішенню 16 колективних трудових спорів (у т.ч. 14 з причин наявності заборгованості із виплати заробітної плати та своєчасної виплати поточної заробітної плати) на підприємствах будівельної галузі, або 9,7% від загальної кількості колективних трудових спорів зареєстрованих Службою упродовж зазначеного періоду (165).

     У зазначених спорах найманими працівниками було висунуто 35 вимог з яких:

     – 17 стосувалися погашення заборгованості із виплати заробітної плати та своєчасної виплати поточної заробітної плати,

     – 6 щодо забезпечення соціально-економічних умов праці,

     – 5 з питань охорони праці,

     – 3 щодо умов оплати праці,

     – 2 щодо підвищення рівня заробітної плати,

     – 2 інші вимоги.

     Колективні трудові спори мали в трудових колективах будівельних підприємств Луганської (5), Закарпатської та Донецькій (по 2), Дніпропетровської, Львівської, Сумської, Черкаської та Чернівецької (по 1) областей та м. Києві (2).

     За сприяння НСПП при взаємодії з відповідними сторонами соціального діалогу у ході проведення примирних процедур упродовж 2010-2011 років та січня-березня 2012 року було вирішено та знято з реєстрації 13 колективних трудових спорів, або 81,3% від загальної кількості колективних трудових спорів зареєстрованих на підприємствах будівельної галузі за відповідний період.

     У зазначених спорах вирішено та знято з реєстрації 23 вимоги найманих працівників, з яких:

     – 15 стосувалися погашення заборгованості із виплати заробітної плати та своєчасної виплати поточної заробітної плати,

     – 4 щодо забезпечення соціально-економічних умов праці,

     – 2 щодо підвищення рівня заробітної плати,

     – 2 з питань охорони праці.

     Водночас упродовж 2010-2011 років і січня-лютого 2012 року Служба з метою запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів) здійснювала заходи щодо шляхів усунення дестабілізаційних чинників, які призводили до ускладнення стану соціально-трудових відносин у трудових колективах будівельних підприємств.

     Загалом, у зазначений період, на обліку НСПП перебувало 199 випадків дестабілізації на підприємствах будівельної галузі, або 14,6% від загальної кількості випадків дестабілізації стану соціально-трудових відносин, де НСПП здійснювала заходи щодо запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів).

     За сприяння Служби на підприємствах будівельної галузі було врегульовано та знято з обліку 169 випадків дестабілізації стану соціально-трудових відносин, або 84,9% від загальної кількості випадків дестабілізації.

     Упродовж 2010-2011 років діяльність НСПП була спрямована на послаблення соціальної напруги в трудових колективах підприємств, попередження виникнення стихійних страйків, колективних припинень роботи та інших акцій соціального протесту.

     Насамперед, підвищена увага приділялася тим підприємствам, наймані працівники яких застосовували протестні акції.

     З метою припинення таких акцій та вирішення вимог найманих працівників у правовому руслі, фахівцями НСПП запроваджувались відповідні заходи щодо забезпечення невідкладного та дієвого реагування зацікавлених органів, установ та організацій на загострення ситуації в колективах, пошуку узгоджених шляхів вирішення конфліктів.

     Загалом, упродовж останніх двох років на підприємствах будівельної галузі відбулось 3 страйки та 6 акцій соціального протесту (у 2010 році – 3 страйки та 4 акції соціального протесту, у 2011 році – 1 колективне припинення роботи та 1 акція соціального протесту).

     Так, двічі з вимогою щодо погашення заборгованості із виплати заробітної плати проводили акції соціального протесту наймані працівники ТОВ "Таврбуд" (Рівненська область).

     До страйків, колективних припинень роботи та акцій соціального протесту вдавались наймані працівники будівельних підприємств Донецької (ТОВ "Донецькшахтометробуд"), Київської (КП "Київський завод алюмінієвих будівельних конструкцій"), Луганської (ДВАТ "Шахтопроходка", ВП "Шахтопрохідницьке управління №4" ПАТ "Трест Луганськшахтопроходка"), Чернівецької (УДКТБ "Укртрансбуд") областей та міста Києва (ЗАТ "Укрнафтогазбуд", ВАТ "Спеціалізоване будівельно-монтажне управління"). Водночас необхідно зазначити, що названі підприємства у роботах з підготовки до Євро-2012 задіяні не були.

     Основними причинами проведення страйків, колективних припинень роботи та акцій соціального протесту залишаються наявна заборгованість із виплати заробітної плати та хронічне зволікання з виплатою поточної заробітної плати.

     У поєднанні з цими причинами загострення соціально-трудових відносин в колективах підприємств спричиняють й інші чинники, зокрема низький рівень заробітної плати, невиправдане скорочення робочих місць, ухилення від укладення колективних договорів, угод, їх невиконання тощо.