Упродовж I півріччя 2021 року Відділенням вивчався стан СТВ у трудових колективах підприємств, установ, організацій всіх форм власності, які відносяться до різних галузей економіки області, з метою запобігання виникненню КТС(К).

Заборгованість із заробітної плати, яка на кінець I кварталу 2021 року по області складала 40,5 млнгрн, на кінець півріччя збільшилась на 27 % і станом на 01.07.2021 склала 55,3 млн грн, що є негативним фактором.

Станом на 01.07.2021 р. борги були наявні на 32 (станом на 01.04.2021 – 26) великих та середніх підприємствах (установах, організаціях) області. На м.Херсон доводиться 14підприємств із заборгованістю із виплати заробітної плати.

Найбільша заборгованість із виплати заробітної плати працівникам на підприємствах м. Херсона – 23 % (на 8 % менше, ніж на кінець I кварталу 2021) та Каховського району – 63 %.

Основна частка боргу із заробітної плати (78 %) на 01.07.2021 року не виплачена підприємствами промислової галузі, що в порівнянні з кінцем
I кварталу 2021року більше на 7 %.

Найбільшими боржниками із виплати заробітної плати в Херсонській області є:

 • ПАТ «Каховський завод електрозварювального устаткування» –

34947,0 тис грн;

 • ХДЗ «Палада» – 6675,9 тис грн;
 • КП «Міський водоканал» – 1195,0 тис грн.

Для галузі промисловості області в I півріччі 2021 року є характерним погіршення стану СТВ на підприємствах, а саме – збільшення заборгованості із виплати заробітної плати.

Соціальна стабільність на підприємствах однієї з важливих галузей економіки Херсонщини в значній мірі залежить від стабільності динаміки виробництва.

У звітному періоді на обліку та контролі Відділення з метою запобігання виникненню КТС (К) перебувало 5 конфліктних ситуацій на підприємствах промислової галузі.

Поліпшився стан СТВ у сільськогосподарській галузі. В порівнянні з
I кварталом 2021року у звітному періоді заборгованість на підприємствах відсутня.

Стан СТВ у будівельній галузі в I півріччі 2021 року залишається стабільним, заборгованість із виплати заробітної плати в галузі відсутня.

Протягом звітного періоду фінансовий стан підприємств транспортної галузі поліпшився, а саме: заборгованість із виплати заробітної плати зменшилась в порівнянні з попереднім періодом на 28 %.

Основною причиною напруження стану СТВ у транспортній галузі є не тільки довготривала заборгованість із заробітної плати, що виникла у минулих роках, а й постійна несвоєчасна виплата поточної заробітної плати.

Також поліпшився стан СТВ у сфері ЖКГ. Згідно зі статистичними даними заборгованість по заробітній платі станом на 01.07.2021 становить
3488,6 тис грн, що на 16% менше ніж в попередньому періоді.

2. Запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів) 

Упродовж Iпівріччя 2021 року Відділення проводило роботу щодо запобігання виникненню КТС(К) на підприємствах, в установах і організаціях області.

Здійснюючи посередницьку та примирну функцію щодо врегулювання розбіжностей між сторонами СТВ на підприємствах, в організаціях та установах області, Відділенням у звітному періоді вжито відповідні заходи реагування на загострення стану СТВ на підприємствах області.

Фахівцями Відділення проводилися заходи, спрямовані на врегулювання розбіжностей між сторонами СТВ з виходом на місце.

Відділення сприяло врегулюванню 30 розбіжностей,які призвели до ускладнення стану СТВ,що виникли на 15 підприємствах з середньообліковою кількістю 1205 осіб штатних працівників, у т.ч. із перехідного залишку 2020 року 6 неврегульованих конфліктних ситуацій з 12 розбіжностями (867 штатних працівників), з метою своєчасного реагування на ускладнення стану СТВ, захисту прав найманих працівників та запобігання виникненню КТС(К) у трудових колективах.

За звітний період Відділенням взято на облік 9 конфліктних ситуацій за наступними видами економічної діяльності:

 • Освіта – 1 або 11 % від загальної кількості;
 • Промисловість – 3 або 34 %;
 • Транспорт – 1 або 11 %;
 • ЖКГ – 1 або 11 %;
 • Охорона здоров’я – 1 або 11%;
 • Адміністративне та допоміжне обслуговування – 1 або 11%;
 • Державне управління – 1 або 11%.

На вказаних підприємствах визначено основні причини виникнення розбіжностей та надані рекомендації сторонам СТВ щодо можливих шляхів їх усунення.

Упродовж Iпівріччя 2021 року знято 6 конфліктних ситуацій, які перебували на обліку Відділення:

 • Освіта – 1 або 16 % від загальної кількості;
 • Транспорт – 1 або 16 %;
 • Охорона здоров’я – 2 або 36%;
 • Професійна та наукова діяльність – 1 або 16%;
 • Адміністративне та допоміжне обслуговування – 1 або 16%.

У звязку із стабілізацією стану СТВ розбіжності на вищевказаних підприємствах знято з контролю Відділення.

В результаті співпраці 232 найманим працівникам зазначених підприємств погашена заборгованість із виплати заробітної плати у сумі 1096,9 тис грн (7,5 % від суми заборгованості, що стала основною причиною виникнення конфліктних ситуацій, що перебували на обліку Відділення у звітному періоді), та усунуто 12 ( 2003 – 6; 2004 – 6) розбіжностей між сторонами СТВ або 40 % від їх загальної кількості, чим вдалося запобігти виникненню КТС(К) у трудових колективах.

Конфліктні ситуації які знаходяться на обліку Відділення, станом на 01.07.2021р., розподіляються за видами економічної діяльності (галузями):

 • Промисловість 3;
 • Транспорт – 1;
 • Адміністративне та допоміжне обслуговування – 1;
 • Державне управління – 1;
 • Охорона здоров’я – 1;
 • ЖКГ – 1;
 • Освіта – 1.

На обліку Відділення перебувають 9 конфліктних ситуацій, що виникли на підприємствах із середньообліковою кількістю працюючих 973 особи. Заборгованість із виплати заробітної плати найманим працівникам, з якою підприємства взято на облік ЗКТС, складає 13,5 млн грн.

Вживаються заходи щодо поглиблення оперативної та ефективної взаємодії Відділення з адміністрацією підприємств, конфліктні ситуації на яких перебувають на обліку з метою запобігання виникненню КТС(К).

З метою запобігання виникненню КТС(К) та стабілізації ситуації в трудових колективах Відділенням направлено 21 лист керівникам підприємств та 23 звернення головам профспілок щодо вжиття дієвих заходів по вирішенню розбіжностей між сторонами. Значна частка з них стала основою плідної співпраці.

Крім того, на адресу Херсонської облдержадміністрації, Каховської, Олешківської та Скадовської райдержадміністрацій направлено 15 листів, Херсонської, Каховської, Голопристанської та Олешківської міських рад – 13 звернень, в яких порушувалися питання щодо необхідності вжиття дієвих заходів.

Фахівцями Відділення за звітній період було проведено 30 узгоджувальних зустрічей з адміністрацією та трудовими колективами підприємств, установ та організацій, конфліктні ситуації на яких перебувають на обліку Відділення з метою запобігання виникненню КТС(К).

На засіданнях президії Херсонської облміжпрофради та нарадах за участю галузевих профспілок начальником Відділення постійно акцентується увага на необхідності посилення роботи профспілкового активу в районах та містах обласного значення Херсонщини.

Зважаючи на викладене та на значну частку підприємств, які не забезпечують своєчасну виплату заробітної плати та запроваджують примусову неповну зайнятість, стан СТВ на підприємствах області потребує посиленого контролю з боку Відділення та своєчасного вжиття дієвих заходів запобіжного характеру. З цією метою Відділення й надалі буде проводити роботу щодо відстеження перебігу подій на підприємствах області. 

3. Стан і результати задоволення висунутих найманими працівниками

або профспілками вимог та вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)

Впродовж січня-червня 2021 року Відділення сприяло вирішенню 10 КТС(К), станом на 30 червня 2021 року в стадії вирішення знаходяться 3 КТС(К).

Вирішення КТС(К) відбувалося шляхом проведення 20 примирних комісій і 24 узгоджувальних зустрічей.