1. Аналіз стану і динаміки соціально-трудових відносин в області


Упродовж 2020 року Відділенням вивчався стан СТВ у трудових колективах підприємств, установ, організацій всіх форм власності, які відносяться до різних галузей економіки області, з метою запобігання виникненню КТС(К).

Результати моніторингу стану СТВ та аналіз відповідної інформації свідчить про те, що несвоєчасна виплата заробітної плати та наявність заборгованості з виплати заробітної плати залишаються основними причинами виникнення конфліктних ситуацій на підприємствах, установах та організаціях області.

На початок 2020 року заборгованість із заробітної плати по області складала 40,0 млнгрн. Станом на 01.01.2021 р. заборгованість не змінилася.

Заборгованість із виплати заробітної плати на підприємствах області є основною причиною, що призводить до ускладнення стану СТВ. Станом на 01.01.2021 р. борги були наявні на 29 (станом на 01.01.2020 р. – 26) великих та середніх підприємствах (установах, організаціях) області. На м.Херсон доводиться 18 підприємств із заборгованістю з виплати заробітної плати.

Найбільша заборгованість із виплати заробітної плати працівникам на підприємствах м. Херсона – 39 % (на 12 % менше, ніж в 2019 році) та            м. Каховка – 38%.

Основна частка боргу із заробітної плати (56 %) на кінець 2020 року не виплачена підприємствами промислової галузі, що в порівнянні з початком 2020 року більше на 13 %.

Станом на 01.01.2021 року налічується 7 підприємств-боржників з боргом понад 1 млн грн: ПАТ «Херсонська теплоелектроцентраль»,         МКП «Херсонтеплоенерго», ПАТ «Каховський завод електрозварювального устаткування», ТОВ «Новокаховський електромеханічний завод»,
ДП «Новотроїцький элеватор» Державного агентства резерву України,

ДП «Виробничий південний біотехнологічний центр», КНП «Херсонська міська стоматологічна поліклініка».

Для галузі промисловості області в 2020 році є характерним погіршення стану СТВ на підприємствах, а саме – збільшення заборгованості із виплати заробітної плати на 23%. При цьому соціальна стабільність на підприємствах однієї з важливих галузей економіки Херсонщини в значній мірі залежить від стабільності динаміки виробництва.

У звітному періоді на обліку та контролі Відділення з метою запобігання виникненню КТС (К) перебувало 4 конфліктні ситуації на підприємствах промислової галузі.

Погіршився стан СТВ у сільськогосподарській галузі. В порівнянні з початком 2020 року у звітному періоді заборгованість з виплати заробітної плати на підприємствах збільшилась на 34 %.

Стан СТВ у будівельній галузі в 2020 році не змінився і залишається стабільним, заборгованість з виплати заробітної плати в розмірі 144,3 тис грн наявна лише на одному підприємстві, а саме: ВАТ «Генічеськагробуд».

Протягом 2020 року фінансовий стан підприємств транспортної галузі погіршився. Заборгованість із виплати заробітної плати збільшилась в порівнянні з попереднім роком на 24%. Головним боржником серед підприємств зазначеної галузі є ДП «Новотроїцький елеватор» Державного агентства резерву України та ДП «Скадовський морський торговельний порт».

Основною причиною напруження стану СТВ у транспортній галузі є не тільки довготривала заборгованість із заробітної плати, що виникла у минулих роках, а й постійна несвоєчасна виплата поточної заробітної плати.

Упродовж звітного періоду Відділенням вирішувались 5 конфліктних ситуацій на підприємствах транспортної галузі, які перебували на обліку.

Значно поліпшився стан СТВ у сфері ЖКГ на ПАТ «Херсонська теплоцентраль» та МКП «Херсонтеплоенерго». Згідно зі статистичними даними заборгованість по заробітній платі на цих підприємствах станом на 01.01.2021 року становить 9,4 млн грн проти 17 млн грн на початок 2020 року.

Відсутність позитивних структурних змін у діяльності підприємств галузі, наявність дебіторської заборгованості за надані житлово-комунальні послуги, неефективність та енергозатратність виробництва й надалі буде призводити до порушень термінів виплати заробітної плати та виникнення боргів з оплати праці.

 

                               2. Запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів)

 

Упродовж 2020 року Відділення проводило роботу щодо запобігання виникненню КТС(К) на підприємствах, в установах і організаціях області.

Здійснюючи посередницьку та примирну функцію щодо врегулювання розбіжностей між сторонами СТВ на підприємствах, в організаціях та установах області, Відділенням у звітному періоді вжито відповідні заходи реагування на загострення стану СТВ на підприємствах області.

Фахівцями Відділення проводилися заходи, спрямовані на врегулювання  розбіжностей між сторонами СТВ з виходом на місце.

Відділення сприяло усуненню 44 розбіжностей між сторонами СТВ на  22 підприємствах з середньообліковою кількістю 2970 працівників, у т.ч. із перехідного залишку 2019 року 7 неврегульованих конфліктних ситуацій з      14 розбіжностями (1023 штатних працівників), з метою своєчасного реагування на ускладнення стану СТВ, захисту прав найманих працівників та запобігання виникненню КТС(К) у трудових колективах.

За звітний період Відділенням взято на облік 15 конфліктних ситуацій за наступними видами економічної діяльності:

 • ЖКГ 2 або 13% від загальної кількості;
 • Сільське господарство  –  2 або 13 %;
 • Промисловість – 3 або 21 %;
 • Охорона здоров’я  – 3 або 21 %;
 • Транспорт – 4 або 26%;
 • Професійна та наукова діяльність – 1 або 6 %.

На вказаних підприємствах визначено основні причини виникнення розбіжностей та надані рекомендації сторонам СТВ щодо можливих шляхів їх усунення.

Упродовж 2020 року знято 16 конфліктних ситуацій, які перебували на обліку Відділення:

 • ЖКГ  –  4 або 25 % від загальної кількості;
 • Сільське господарство  –  2 або 13 %;
 • Транспорт –  4 або 25 %;
 • Освіта  – 1 або 6 %;
 • Охорона здоров’я  –  2 або 13 %;
 • Промисловість  –  2 або 13 %;
 • Торгівля – 1 або 5%.

У звязку із стабілізацією стану СТВ розбіжності на вищевказаних підприємствах знято з контролю Відділення. В результаті співпраці                1947 найманим працівникам зазначених підприємств погашена заборгованість із виплати заробітної плати у сумі 20,1млн грн (62 % від суми заборгованості, що стала основною причиною виникнення конфліктних ситуацій на підприємствах, що перебували на обліку Відділення у звітному періоді), та усунуто 32 ( 2003 – 16; 2004 – 16) розбіжностей між сторонами СТВ або 73 % від їх загальної кількості, чим вдалося запобігти виникненню КТС(К) у трудових колективах.

Підприємства, конфліктні ситуації на яких знаходяться на обліку Відділення, станом на 01.01.2021р., розподіляються за видами економічної діяльності (галузями):

 • Промисловість – 2;
 • Транспорт  – 1;
 • Охорона здоров’я – 1;
 • Професійна та наукова діяльність – 2.

Підлягає вирішенню питання щодо погашення 12,2 млн грн заборгованості із виплати заробітної плати штатним працівникам 6 підприємств із середньообліковою кількістю працюючих 867 осіб.

Вживаються заходи щодо поглиблення оперативної та ефективної взаємодії Відділення з адміністрацією підприємств, конфліктні ситуації на яких перебувають на обліку з метою запобігання виникненню КТС(К).

Відділенням направлено 37 листів керівникам підприємств та 42 звернення головам профспілок щодо вжиття дієвих заходів по вирішенню розбіжностей між сторонами. Значна частка з них стала основою плідної співпраці.

Крім того, на адресу Херсонської облдержадміністрації, Херсонської обласної ради, Скадовської, Олешківської та Каховської райдержадміністрацій направлено 39 листів, Херсонської, Олешківської, Каховської, Новокаховської та Скадовської міських рад – 33 звернення, в яких порушувалися питання щодо необхідності вжиття дієвих заходів.

Фахівцями Відділення за звітній період було проведено  62 узгоджувальні зустрічі з адміністрацією та трудовими колективами підприємств, установ та організацій, конфліктні ситуації на яких перебувають на обліку Відділення з метою запобігання виникненню КТС(К).

На засіданнях президії Херсонської облміжпрофради та нарадах за участю галузевих профспілок начальником Відділення постійно акцентується увага на необхідності посилення роботи профспілкового активу в районах та містах обласного значення Херсонщини.

Зважаючи на викладене та на значну частку підприємств, які не забезпечують своєчасну виплату заробітної плати та запроваджують примусову неповну зайнятість, стан СТВ на підприємствах області потребує посиленого контролю з боку Відділення та своєчасного вжиття дієвих заходів запобіжного характеру. З цією метою Відділення й надалі буде проводити роботу щодо відстеження перебігу подій на підприємствах області.

Впродовж січня-грудня 2020 року Відділення сприяло вирішенню 19 КТС(К), станом на 31 грудня 2020 року в стадії вирішення знаходяться 7 КТС(К).

Вирішення КТС(К) відбувалося шляхом проведення 33 засідань примирних комісій і 59 узгоджувальних зустрічей.

4. Страйки, колективні припинення роботи, акції соціального протесту, пов’язані із ускладненням стану соціально-трудових відносин

 

Одним із пріоритетних напрямів своєї роботи у звітному періоді Відділення вважало застосування профілактичних, упереджувальних заходів по врегулюванню конфліктних ситуацій на початковій стадії з метою недопущення виникнення крайніх засобів їх вирішення – страйків.

Протягом 2020 року зафіксовано проведення восьми акцій соціального протесту у м. Херсоні.

29 січня 2020 року з 10:30 перед будівлею Херсонської обласної державної адміністрації та Херсонської обласної ради відбулася акція соціального протесту у формі мітингу, в якому взяли участь наймані працівники приватного акціонерного товариства «Херсонський завод карданних валів».Кількість учасників акції близько 80 осіб.

За інформацією організаторів акції, основна вимога працівників – недопущення ліквідації підприємства.

Відповідно до інформації Головного управління статистики в Херсонській області, ПАТ «Херсонський завод карданних валів» перебуває в стадії ліквідації. Станом на 29.01.2020 на підприємстві існує заборгованість із виплати заробітної плати у сумі 156,6 тис грн.

Керівництвом відділення НСПП в Херсонській області проведено зустріч з учасниками акції та в межах компетенції надано роз`яснення, попереджено про необхідність неухильного дотримання вимог чинного законодавства.

30 січня 2020 року з 14:00 перед будівлею кінотеатру «Україна» відбулася акція соціального протесту у формі мітингу, в якому взяли участь представники профспілкових організацій Херсонщини. Кількість учасників акції – близько 600 осіб.

За інформацією організаторів акції, основна вимога – протест проти проекту Закону України «Про працю», який погіршує права та гарантії працівників. Учасники мітингу профспілок Херсонщини зібралися, щоб довести до керівництва держави тривогу й обурення трудових колективів підприємств, установ і організацій різних сфер економіки і форм власності у зв’язку з економічними і соціальними реформами нового Уряду, які проводяться поспіхом і без належного громадського обговорення.

Після завершення мітингу, резолюцію передано Херсонській обласній державній адміністрації та Херсонській міській раді.

Вимоги, затверджені на мітингу:

 • негайно зупинити процеси законодавчого руйнування представниками їх політичної сили трудового законодавства і трудових прав, законодавства про гарантії діяльності професійних спілок, ефективно працюючої системи загальнообов’язкового державного соціального страхування;
 • відкликати з Верховної Ради України проект Закону України «Про працю»(№ 2708);
 • відкликати з Верховної Ради України проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» (№ 2681).

04 лютого 2020 року з 10:00 перед будівлею Херсонської обласної державної адміністрації та Херсонської обласної ради повторно проведена акція соціального протесту у формі мітингу, в якій взяли участь наймані працівники приватного акціонерного товариства «Херсонський завод карданних валів». Кількість учасників акції близько 100 осіб.

За інформацією організаторів акції, основна вимога працівників – недопущення ліквідації підприємства та його розпродажу новими власниками. На даний час Національна поліція Херсонщини розслідує обставини продажу підприємства.

Працівниками Відділення проведено зустріч з учасниками акції та в межах компетенції надано роз`яснення, попереджено про необхідність неухильного дотримання вимог чинного законодавства.

13 лютого 2020 року з 11:00 перед будівлею Херсонської обласної державної адміністрації та Херсонської обласної ради відбулася акція соціального протесту у формі мітингу, в якому взяли участь наймані працівники приватного акціонерного товариства «Херсонський завод карданних валів». Кількість учасників – близько 80 осіб.

За інформацією організаторів акції, основна вимога найманих працівників – недопущення ліквідації підприємства.

Учасниками мітингу також були висунуті додаткові вимоги:

 • створення робочої групи, до складу якої повинен увійти новий власник заводу;
 • допуск працівників у виробничий цех та інші закриті приміщення для проведення інвентаризації на підставі договору оренди, який діє до серпня 2020 року.

Після завершення акції начальник Відділення В. Бойко зустрілась з головою Херсонської облміжпрофради А. Добровольським з приводу ситуації, що склалася на підприємстві.

26 лютого 2020 року з 11:00 перед будівлею Херсонської міської ради відбулася акція соціального протесту у формі мітингу, в якому взяли участь працівники Степанівської психіатричної лікарні. Кількість учасників акції – близько 15 осіб.

За інформацією організаторів акції, основна вимога працівників – недопущення скорочення та закриття медичних установ.

27 лютого 2020 року з 09:00 перед будівлею Херсонської міської ради відбулася акція соціального протесту у формі мітингу, в якому взяли участь працівники Херсонської централізованої бібліотечної системи. Кількість учасників акції – близько 100 осіб.

За інформацією організаторів акції, основна вимога працівників – недопущення скорочення, закриття бібліотек та продажу приміщень.

30 жовтня 2020 року з 10:00 годині перед будівлею Херсонської міської ради відбулася акція соціального протесту у формі мітингу в якому взяли участь працівники міського комунального підприємства «Херсонтеплоенерго». Кількість учасників акції – близько 60 осіб.

За інформацією організаторів акції, основна вимога – погашення заборгованості із заробітної плати

Конфліктна ситуація на МКП «Херсонтеплоенерго» перебуває на обліку відділення з 19 жовтня 2020 року (наказ № 32).

Учасники мітингу принесли плакати з написами: «Немає заробітної плати - немає тепла!», «Місто залишиться без тепла», «Немає грошей - немає тепла», «Херсонтеплоенерго помирає».

Депутатами Херсонської міської ради було повідомлено, що питання з погашення заборгованості із виплати заробітної плати вирішиться найближчим часом.

05 листопада 2020 року з 10:00 години перед будівлею Херсонської міської ради відбулася акція соціального протесту у формі мітингу в якому взяли участь працівники міського комунального підприємства «Херсонтеплоенерго». Кількість учасників акції – близько 80 осіб.

За інформацією організаторів акції, основна вимога – погашення заборгованості із заробітної плати

Конфліктна ситуація на МКП «Херсонтеплоенерго» перебуває на обліку відділення з 19 жовтня 2020 року (наказ № 32).

Учасники мітингу принесли плакати з написами: «Немає заробітної плати - немає тепла!», «Місто залишиться без тепла», «Немає грошей - немає тепла», «Херсонтеплоенерго помирає».

Керівництвом Відділення проведено зустріч з організаторами, учасниками акції, в межах компетенції надано роз`яснення, попереджено про необхідність неухильного дотримання вимог законодавства.

На позачерговій сесії Херсонської міської ради підприємству виділено 2,8 млн грн на погашення заборгованості із виплати заробітної плати.